Meditatie

“Je m’édite, tu t’édites, il s’édite, …De Frans biedt een duidelijke koppeling tussen zelfreflectie en zelfcorrectie.In onze samenleving wordt daar wordt niet veel aandacht aan besteed, met desastreuze gevolgen.Een van de gevolgen is dat mentale misvattingen zich opstapelen in ons wereldbeeld, en dat we daaraan kapot gaan.

Meditatie is een zelfhygiëne om fouten in het eigen wereldbeeld te elimineren.Dat is niet te doen door wereldbeeld zelf bij te stellen; want dat is juist waar de fouten in zitten.Het is alleen te doen door onze beleving, ons gevoel van dat wereldbeeld te toetsen.Dat ligt op het vlak van ons gevoelsbeleving, fysiek, mentaal, sociaal en in de natuur.

Meditatie is het startpunt voor zorg en voorzorg.Massage, acupunctuur en homeopathie kunnen daarvoor uitwerking aangeven.Samen is een overbrugging tussen onze beleving van Spirit, Soul, Mind & Body.Dat zijn de vier componenten van de koppeling tussen informatie en materie in ons lichaam.

Meditatie is heel eenvoudig te leren, maar veel mensen leren dat af (op school en elders).Meditatie is gebaseerd op hetzelfde principe als wat elke nacht beleven als de slaapcyclus.We verleggen de aandacht van de omgeving, naar het lichaam, naar de organen, naar de cellen.Het is een aandachtverlegging van bewustzijn naar onderbewustzijn naar onbewustzijn naar buiten-bewustzijn.

In het leren mediteren ontstaat een bewustwording van diepere, meer fundamentele belevenisprocessen.Het gaat daarbij tegelijkertijd op beleving van het lichaam, relaties, sociale groepen en leefomgeving.Daardoor ontstaat ook een grotere bewustwording van de gevolgen van de omgevingbeleving op ons lichaam en onze psyche.Zo is het dan bijvoorbeeld mogelijk om voor ervaring met anderen te voelen hoe de kaken en de kiezen dat ‘verkauwen’.

Dat is exact waarom meditatie hier bij verzorgd benoemd wordt.Het gaat erom te voelen wat het effect is van je beleving op een lichaam.Onderdeel daarvan is het kunnen voelen moet je kiezen en daar kunnen reageren op de beleving.Zodra je dat voelt, voel je ook hoe je lichaam en je gebit met je beleving kunnen omgaan; of daardoor aangetast worden.

Het gaat allemaal om het leren richten van de aandacht.Belangrijker dan dat is dat er geen blinde vlekken in de aandachtbeleving ontstaan.Dat is ook de belangrijkste functies van meditatie: de blinde vlekken leren elimineren.Daartoe zijn allerlei technieken beschikbaar; die elders zijn te vinden (www.zelfgenezen.nl).