Onderwijs Onderwerpen

Alle onderwerpen die aan bod komen hebben direct te maken met ons lichaam.
In ons lichaam zien we wat we nodig hebben en hoe we functioneren.
In al onze levensfasen zien we wat we nodig hebben voor gezondheid.
Al die elementen zijn opgenomen (woreden opgenomen) ind it programma.

Vanaf de basis

Heb je een baby horen huilen?
Ze weten precies de toon te treffen die aandacht trekt.
Want op dat moment hebben ze ook aandacht nodig.
Een baby is weliswaar geboren, maar nog niet ‘klaar’.

Daarom moeten wij de baby helpen; verzorgen.
Met exact dezelfde dingen waarin we elkaar moeten verzorgen.
Wanneer we heel erg moe zijn, ziek zijn of erg oud zijn:
1) Voedsel, 2) ont’lasting, 3) ont’spanning, 4) rust alleen.

Basis lichaamsbehoeften

Dit zijn ook de vier belangrijkste dingen die je later zelf moet verzorgen.
1) Voedsel, 2) ont’lasting, 3) be-leving, 4) zelfherstel.
Dat is van belang voor 1) lichaam, 2) beleving, 3) bezieling, en 4) bestaan.
In het Engels heet dat 1) Body, 2) Mind, 3) Soul en 4) Spirit.

1) Het gaat er altijd om dat je dit zelf kan; dit is JOUW leven
2) Tegelijkertijd geldt dit allemaal voor ELKE relatie
3) En hetzelfde is de essentie van ELKE groep
4) Want hetzelfde geldt voor onze hele omgeving, Aarde.

Vrije Keuze

Leven op Aarde is fascinerend: we leren hier omgaan met Vrije Keuze.
Dat leren we doordat we (moeten) leren omgaan met alle gevolgen ervan.
Hier gaat het om: 1) Vrije Keuze, 2) Respect, 3) Response-ability, 4) Reliability
Want niet alleen jij het vrije keuze op Aarde; ELK ander levend wezen ook.

Bewustzijn

Zoals je weet slapen we heel veel tijd van ons leven.
Daarin schakelen we over, van de buitenwereldbeleving, naar de cel-zelf-beleving.
Dat is een van de belangrijkste manieren van zelf/cel-herstel.
En daarmee ook het belangrijkste instrument voor (zelf)genezing.

1) Als we wakker zijn, zijn we betrokken met onze omgeving.
2) Sluiten we de ogen, dan kunnen we (dag)dromen daarover.
3) Maar we kunnen ook voelen wat er gebeurt in ons eigen lichaam.
4) Op die manier kunnen we ook beleven wat ons lichaam (van)zelf doet.

Basale Levensbehoeften

Voedsel en geneeskruiden krijgen we allemaal gratis van de Aarde.
Materialen voor kleding en instrumenten krijgen we allemaal van de Aarde.
Materialen voor gebouwen en apparaten krijgen we allemaal van de Aarde.
Ruimte voor beleving en be-leving vinden we allemaal op de Aarde.

Communicatie

Mensen vormen samen de mensheid; als cellen in/van een lichaam.
De wereldculturen vormen elk, samen, de organen van de mensheid.
Alle wereldculturen (en hun geneeswijzen) vullen elkaar aan.
Op dezelfde manier complementeren alle mensen in de mensheid elkaar ook.

Mensen, dieren, planten en cellen gebruiken eenzelfde soort communicatie.
Mensen hebben dat veel verder ontwikkeld dan andere dieren, en planten.
Maar in de basis is al onze Taal & Technologie nog steeds gebaseerd op cellen.
Daardoor kunnen we veel leren van goede communicatie, van ons eigen lichaam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× 1 = negen