Qi = 4D

1) 4D Informatie

Cellen communiceren via contact (fysiek), moleculen (chemisch), straling (electromagnetisch) en metamaterieel (licht).
Cellen vormen zo organen, ons lichaam, en de mensheid; op elk niveau is de communicatievorm anders.
Informatie gaat van Sensorcellen (Dirac Puls) via Neuronen (Fourier Code) en Plexus (Moiré Code) naar Hersenen (Gabor Hologram).
Dit is de (Holografische) 4D relatie tussen Punt [0D], Lijn [1D], Vlak [2D] en Volume [3D].

3) Omkering

De Draaikolk is de vorm van dimensionele transmutatie: Punt [0D], Lijn [1D], Vlak [2D] en Volume [3D].
In de draaikolk (“chackra”) keert een systeem zich binnenstebuiten; het keerpunt heet de “Singulariteit”.
Is de omkering ‘resonant’, dan is er een systeemgrens (isofasevector); als “Event Horizon” (“Meridiaan”).
De stabiliteit van ons lichaam is gebaseerd op replicatie (herhaling) via dergelijke 4D “oscillaties”

2) Coherentie

De “omkering” van een dergelijke ‘Draaikolk’ is een Hopf-trilling; dit is de basis van een  “Orgon”.
Een Orgon is een ‘staande golf’, met een eigen samenhang in ruimte en tijd.
Vergelijk het met een radiosignaal of een concertuitvoering als voorbeelden van een lopende golf.
Vergelijk het met een muziek CD of een atoom als voorbeelden van een staande golf

4) Reflexen

Ons lichaam gebruikt ‘informatiepakketten’ in verschillende vormen op verschillende niveaus.
Onze bewustzijnsniveaus verschillen door de verschillen in code (Dirac, Fourier, Moiré, Gabor).
Onze belevingsniveaus verschillen door de verschillen in elektronenrol (Lich, Elektromagnetisch, Chemisch, Fysiek).
Informatiepakketten die onze beleving bepalen heten “viraal”, en staan bekend als “relexen”.

  • In dit project vergelijken we software en biologische “virus”
  • dit geeft inzicht in de eigenschappen van Reflexen; die ‘buiten de tijd staan’.
  • Daarmee krijgen we ook meer inzicht in de eigenschappen van leven, en dood.
  • Verlies van informatie-coherentie heet “ziekte”; verlies van informatiestromen heet “dood”.

Ons lichaam is het beste detectie-instrument voor Qi.
Ons lichaam kan 100.000 beter deze signalen detecteren.
Ons lichaam heeft uitstekende signaal-ruis-filtering.
Ons lichaam kan de informatie direct (zelf) verwerken.

Qi geneeskunst werkt aan de basis van onze gezondheid.
Het is deel van het 3e Orde lichaamsintegratiesysteem.
Dat is de elektromagnetische Systeemregulatie.
De meridianen , chackra’s en homeopathie maken hier gebruik van.

  • 4e Orde: informatie-integratie – ‘fotonenvelden’ (fotonen-sprongen)
  • 3e Orde: Systeemregulatie – elektromagnetisch (vrije elektronen-sprongen)
  • 2e Orde: Procesfysiologie – scheikundig (valentie-elektronen)
  • 1e orde: Structuuranatomie – natuurkundig (gebonden elektronen)

In het huidige medich-/wetenschappelijk model wordt uitgegaan van het 1e orde proces.
In de systeemtheorie is te zien dat deze benadering averechts is, en omgekeerd moet worden.
Dat is wat we expliciet zien in ins lichaam, een kolonie/samenspel van levende cellen.
Daarin zien we dat informatie communicatie centraal staat; het gat erom daar mee te leren omgaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


negen − 5 =