12.8) Kombucha

Een van de dranken die aanbevolen wordt door de bio-elektronica is kombucha. Kombucha is een drank die thuis gemaakt wordt door thee met veel witte suiker te vergisten met behulp van de kombuchazwam ook wel theezwam genoemd.
Het lijkt het meest op de manier waarop wijnazijn gemaakt wordt met behulp van de azijnmoer (azijnmoeder). Günther W. Frank heeft twee boeken geschreven over de gezondheidsvoordelen van kombucha en hoe kombucha zelf gemaakt kan worden. Beide Duitstalige  boeken hebben als titel “Kombucha”. Ook Sally Fallon geeft in haar kookboek “Nourishing Traditions” een recept voor de bereiding van kombucha. Frank heeft een website over kombucha in zowat alle courante talen, waaronder Nederlands. Als u met kombucha aan de gang wilt, dan kunt u het beste eerst op deze website kijken.
In zijn boeken doet Frank zijn uiterste best om de redenen aan het licht te brengen, waarom kombucha zulke goede effecten op de gezondheid heeft.
Verder voert hij tal van getuigenissen aan van artsen, die verklaren dat kombucha genezend werkt voor allerlei verschillende ziektes. De waarneming dat kombucha goed voor de gezondheid is staat als een paal boven water. De redenen waarom blijven echter onduidelijk. Frank geeft tal van redenen waarom de stoffen die in kombucha zitten zo gezond zijn. Op zich klopt dat ook wel. Kombucha bevat veel enzymen, rechtsdraaiende melkzuren, levende gisten, levende probiotische melkzuurbacteriën, natuurlijke antibiotische stoffen, vitamine B complex, vitamine C, D en K, gluconzuren en glucuronzuren en tal van andere organische zuren.
Kombucha is dus een levende bron van gezonde voedingsstoffen in een natuurlijke samenhang. Kombucha wordt met name aanbevolen bij alle klachten rond het maagdarmkanaal, bij aderverkalking en bij reumatiek. Het heeft de reputatie dat het kanker in ieder geval voorkomt zo niet geneest. Dit laatste wordt met name geïllustreerd door een aardige anekdote uit de voormalige Sovjet Unie uit de tijd van Stalin. Een en ander zoals verteld door Frank in zijn boek Kombucha.

Ook in de Sovjet Unie was kanker als fatale ziekte sterk groeiend. Stalin had een grote angst om aan kanker te overlijden en had daar vaak nachtmerries over. Kankeronderzoek werd in zijn tijd dus sterk gestimuleerd. De Sovjetonderzoekers deden dat onder ander door bevolkingsonderzoek. Het bleek dat er twee gebieden waren in de westelijke Oeral, Ssolikamsk en Beresniki waar de bevolking nauwelijks kanker had. Kanker, die toch geconstateerd werd, kwam alleen voor bij mensen, die recent naar deze gebieden verhuisd waren.

In deze nieuwe industriegebieden waren met name kalium-, lood-, kwik- en asbestmijnen. Deze delfstoffen werden ter plaatse in fabrieken verwerkt. Als gevolg van de winning en productiemethoden was het water en de bodem sterk vervuild, stierven de bossen af en gingen de vissen in de rivieren dood. Niet bepaald een gezonde omgeving dus en toch geen kanker. Hoe is dat mogelijk?
Op elk gebied werd een ploeg van tien wetenschappers met verdere ondersteuning gezet. Alles werd onderzocht, afkomst, woon- en leefomstandigheden, eet, drink, arbeid- en slaap omstandigheden etc. etc. Vrijwel nergens werden wezenlijke verschillen met andere gebieden in de toenmalige Sovjet Unie gevonden. Opmerkelijk was alleen dat ondanks een relatief hoog gebruik van alcohol en tabak de arbeidsmoraal wezenlijk beter was dan in andere gebieden. Het ziekteverzuim was ook duidelijk minder.
Ondanks het hoge alcoholgebruik kwam dronkenschap zelden voor. De gestelde productiedoelen uit het vijf jarenplan  werden altijd eerlijk gehaald. Er heerste een goede sfeer in deze gebieden en men was opmerkelijk gezond en productief.
Op een dag bezocht de leider van de wetenschappers in het gebied Ssolikamsk, Dr. Molodejew, persoonlijk een woning om de familie te ondervragen.
Er was alleen een “baboeschka” (grootmoedertje) aanwezig, die het huis deed. Deze bood Dr. Molodejew kombucha te drinken aan. Hij kende deze drank niet en de baboeschka zei dat het gegiste zoete thee was die zeer gezond was en goed bekwam. De grootmoeder wist zeker, dat er geen enkele familie in dit gebied was, die geen kombucha maakte en dronk. Door een vergelijkbaar toeval ontdekte het team in Beresniki ook dat in dat gebied kombucha door elke familie gemaakt en gedronken werd.
Om een lang verhaal kort te maken, er werd vastgesteld, dat de consumptie van kombucha de waarschijnlijke oorzaak van de goede gezondheid en van het ontbreken van kanker in deze twee gebieden was.
Er was zoveel vertrouwen in de waarde van kombucha ontstaan, dat besloten werd door Beria, het hoofd van de geheime dienst, om Stalin hiermee te laten behandelen. Iets waarvoor toestemming nodig was van een commissie van twaalf lijfartsen. Zij gaven hiervoor het groene licht. Tegenstanders van Beria lieten Stalin echter weten dat er een Joods complot  was om hem met de producten van een zwam te vergiftigen. Het merendeel van de kombuchaonderzoekers en de commissie van lijfartsen was Joods. Zij werden opgepakt en veroordeeld.
Het kombucha onderzoek was hiermee in diskrediet gebracht en werd alleen voortgezet met experimenten op gevangenen met kanker. Alexander Solschenizyn was zo’n gevangene. Hij had toen hij in de gevangenis zat maagkanker met talrijke uitzaaiingen in de longen, lever, darmen etc. Er was geen enkel perspectief op genezing. Hij werd behandeld met kombucha, gemaakt van zwarte thee, berkenblad en witte suiker en genas.  Een en ander is alleen in zijn eerste zelfgepubliceerde en illegale uitgave van zijn boeken terug te vinden.

Het enige moeilijke aan het zelf maken van kombucha is het vinden van de kombucha moeder of zwam. Informeer bij de natuurvoedingwinkel, de Natuurlijke Molen, of kijk op internet. Verder moet u om te beginnen alleen echte witte suiker (geen honing en ook geen rietsuiker) en zwarte of groene thee gebruiken. Later kunt u gaan experimenteren. Het advies van Frank is om kombucha te kweken in glazen potten of in plastic vaten, die ook voor de bier- of wijn bereiding geschikt zijn. De Russische bevolking gebruikte echter aardewerk potten. Deze moeten dan wel bestand zijn tegen de organische zuren die ontstaan.
Het glazuur mag niet aangetast worden. Het mag ook geen loodglazuur zijn. Zij moeten dus van dezelfde kwaliteit zijn als de aardewerk potten waarin zuurkool gemaakt wordt of potten waarin wijnazijn gemaakt wordt. Ik geef de voorkeur aan dit soort aardewerk potten. Gebakken klei is sterk paramagnetisch en dit zou een rol kunnen spelen in de kwaliteit van de kombucha die ontstaat. Tenslotte is een warme plek of een warmthoudplaatje dat de kombucha op iets meer dan 23 graden Celcius houdt van belang.
Kombucha is echt lekker. U moet echter wel tegen het slijmerige voorkomen van de theezwam kunnen. Witte suiker is alleen in dit geval expliciet toegestaan, omdat de suiker door de bacteriën en gisten vrijwel geheel omgezet wordt.
Tussen de witte suiker en het eindproduct bestaat ongeveer dezelfde relatie als tussen gras, dat door de koe gegeten wordt en de resulterende melk. Zie verder de boeken van Frank of zijn website www.kombu.de

Ook van kombucha moeten geen wonderen verwacht worden, tenzij u er dag in dag uit net zoveel van drinkt als de Russische bevolking in de twee besproken gebieden. Uit het verhaal van Frank is op te maken dat er gemiddeld bijna een liter per dag per persoon gedronken werd. Een familie kweekte ongeveer 30 tot vijftig liter kombucha per 10 tot 12 dagen.
Als u echter wel zo veel gaat drinken, dan is het mijn ervaring dat de afzettingen in de gewrichten en in de rest van het lichaam in snel tempo afgebouwd worden. Dit kan bijzonder onaangenaam en pijnlijk zijn. In mijn schouder was de pijn te vergelijken met een hevige ontsteking van de slijmbeurzen (bursitis). Deze pijn ging over, enkele dagen nadat gestopt werd met het drinken van kombucha. Toen ik weer te veel ging drinken kwam de pijn op dezelfde plaats weer terug.
Ik heb doorgezet en mijn linkerschouder, die vast zat als gevolg van een val, is weer helemaal vrij gekomen.
In het begin is het aan te bevelen om het fermentatie proces wat eerder te stoppen en de kombucha dus wat zoeter te drinken. Later kunt u de kombucha wat zuurder gaan drinken. Frank geeft richtlijnen voor een verantwoorde kombucha consumptie. Om te beginnen zijn twee kleine glaasjes per dag wel voldoende.

Als u zich te buiten bent gegaan aan teveel alcohol, drink dan voor het naar bed gaan twee grote glazen kombucha. Dit reduceert de kater de volgende morgen aanmerkelijk. De Russiche bevolking in de bewuste gebieden dronk na elk glaasje wodka een glas kombucha. Dronkenschap kwam aanmerkelijk minder voor dan in de rest van de Sovjet Unie, terwijl er meer alcohol werd gedronken.

Tenslotte is het mijn ervaring dat kombucha ook geschikt is om schimmelziektes bij  fruitbomen en gewone bomen te bestrijden. Deze ervaring is eerst opgedaan met een gewone boom in mijn tuin in Frankrijk, die een schimmelziekte had. Volgens deskundigen was hier helemaal niets aan te doen, ook niet met fungicides (schimmeldoders). Schimmels doen het goed in een geoxideerd biologisch terrein. Kombucha is gereduceerd. Na een paar maal bespuiten met goed door gefermenteerde en dus zeer zure en gereduceerde kombucha verdween de schimmelziekte en hij is nu, drie jaar na dato, niet meer teruggekomen.

Een recente ervaring is met pas geplante perzikboompjes. Deze kregen na een nat voorjaar, toen ze bloesem gingen zetten, een schimmelziekte waardoor de bladeren opzwollen en rood verkleurden. Volgens de tuinman zou alleen een fungicide helpen. Na tweemaal met kombucha gespoten te hebben, ontwikkelden de boompjes weer nieuwe gezonde bladeren en overleefden ze de schimmelziekte. Een volwassen perzikboom in de buurt, die niet behandeld werd, gaat zo te zien dood.

Günther Frank zoekt in zijn twee boeken naarstig naar een verklaring waarom kombucha zo goed voor de gezondheid is. Een echte overtuigende verklaring kan hij echter niet aanbieden. Gezien vanuit de bio-elektronica ligt de verklaring echter voor de hand. Kombucha is zuur en gereduceerd en bij langdurige consumptie wordt het spijsverteringskanaal gesaneerd en wordt het aderlijk bloed minder basisch en minder geoxideerd.

Jocelyne Albert (8) geeft de volgende waarden voor kombucha en mycosanté, een door haar ontwikkelde theezwam:

Tabel 4a

Theezwam PH rH2
Kombucha 2,2 tot 2,9 17 tot 21 900 tot 1100
Mycosanté 3,1 tot 3,6 16 tot 19 750 tot 1000

Kanker en veel andere chronische ziektes hebben volgens Vincent een basisch en geoxideerd aderlijk bloed nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Met andere woorden, het biologische terrein wordt ongeschikt gemaakt voor kanker door de kombucha consumptie.

Vincent wijst in dit verband op dierproeven met konijnen, die er op wijzen dat het drinken van basisch drinkwater kanker bevorderend is en de consumptie van zuur drinkwater kanker remmend. In de volgende paragraaf gaan we daar meer in detail op in.

VERVOLG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


zes + = 9