Tandherstelgroei

Cellen delen zich, (darm)huid herstelt zich; botten ’repareren’ zich, waarom tanden niet?Voor sommige tandartsen is dit een griezelig onderwerp: stel je voor – worden ze overbodig?…Als arts is dat echter wat ik voor de geneeskunst zoek: totale complete integrale ziektepreventie.Zoals deze webzaait uitlegt: in plaats van verdienen aan ziekte … kunnen we investeren in gezondheid.

In deze bladzijden van de webzaait beschrijf ik tandbotherstelgroei.Zoals een tandarts me indertijd zei; “daar heb ik nog nooit van gehoord”.Tja, als ik het op het internet kan vinden, dan kan die tandarts het ook; zocht hij het ooit?Als klant/patiënt, gezonde mens is dàt wat je zoekt: gezond zijn, gezond bliven en gezondheid herstellen.

Zelfherstel is een gegeven van leven; we beleven het in ons hele leven in ins hele lichaam.Soms gaat het vlot, soms gaat het langzaam, soms lijkt het niet te vlotten …Wat bepaalt het verschil; ‘waardoor kan een salamander ledematen her-groeien”.Het is die vraag (en het antwoord) van Robert Becker die we hier zullen verkennen.

  1. Eerst komt er een samenvatting van het onderzoek van (ondermeer) Robert Becker.
  2. Vervolgens is er een beschrijving van tandtherstelgroei, beschouwd vanuit de theorie.
  3. Als keerpunt komt dan aan bod wat het grote verschil is tussen leven en dood ‘weefsel’.
  4. De sluitsteen is een hypothese voor een behandeling voor revitalisatie van dode kiezen.

Zoals uit het laatste verhaal duidelijk wordt: de thechnologie is in theorie duur maar eenvoudig.Het enige wat je nodig hebt is een slimme computer en holografische radio-golf projectie software.Het probleem is dat je het hologram-gipsenbeen te lang moet projecteren, om mee te willen leven.Dat suggereert dat je het korter, en minder vaak doen wilt: dat maakt het een instrument voor diagnose en preventie.

Goed, er zijn veel (tand)artsen die deze gedachten in eerste instantie niet goed kunnen of willen begrijpen.Het gaat hier namelijk om geneeskunst als informatican voor het herprogrammeren van … zelfgenezing.Dat is nogal anders dan het idee van verdienen aan ziekte door reparatie met naald en draad, of stukwerk.Zeker omdat in dit verhaal niet de materie, maar bewustzijn centraal staat – net als in ons lichaam.

“Dat zal de pret niet drukken”: het gaat niet om de onvermogens van die (tand)artsen, maar om ons begripsvermogen.Het gat niet om wat we al weten, maar om wat we nog willen weten; de oplossingen die we zoeken.Om andere oplossingen te vinnden, moeten we andere vragen stellen, en anders (leren) denken.In dit geval kunnen we onze beste leersmeteres kiezen: leren van ons leigen lichaam.

Zoals de essays laten zien, de oplossingen voor tandherstelgroei vinden we in de rest van ons lichaam.We moeten de embryologie begrijpen, im kristalvorming te kunnen waarderen.We mieten doorzien dat een gebitselement een cel is, in krijstallijne vorm; ‘binnenstebuiten.Dat is wat in deze vier essays, vanuit vier verschillende perspectieven, aan bod komt.

  1. De Levensles van de Salamander gaat over het regeneratie-onderzoek van Robert Becket.
  2. Tandherstelgroei (Theorie) is een uitgebreide verkenning van achtergronden en principes.
  3. Dode Materie in een Levend Lichaam is een waarschuwing tegen Materialistsch Denken.
  4. Behandelings Voor-beeld schetst hoe we kunnen denken over herstelgroei en regeneratie.