Spirit-Inn

Spirit-Inn is een “stukje Paradijs”; een samenwerkplek: een samenspelwebzaait.Het is daardoor ook een samenleefgemeenschap, met haar eigen werkelijkheid.Ze staat buiten de werkelijkheid zoals we die kennen – het is een Virtuële Gemeenschap.Maar het gaat allemaal om de beleving van mensen, samen, als scheppers van hun beleving.

Spirit-Inn is in die zin niet een cursus of een curriculum maar een levensloop; een leefstijl.Spirit-Inn is opgezet om levensSloop verder te kunnen voorkonen – Doe Het Zelf, Doe Het Samen.Zolang mensen nog op elkaar parasiteren door de willen verdienen aan ziekte, is dat omgezond.De enige manier om dat anders te beleven, is door het zelf, samen, anders te be-leven.

Doe Het Zelf, Doe Het SamenSpirit-inn