(op)Voeding

Ons lichaam verwerkt informatie op dezelfde manier als voedsel.
Dezelfde organen die voedsel verteren, verteren ook informatie.
Alle organen vomern, samen, een zogenaamde Moebius Lus.
In een Moebius Lus, zijn binnen-en-buiten steeds verbonden.

                              

De basis van de voedel/informatie verwerking vinden we in de celdeling.
In celdeling lost materie op tot moleculein, ‘verdampt’ tot atomen, en ontvormt en hervormt.
Dat basale principe van (ver-/her-)vormen is de basis van verandering in samenhang van leven.
Het is de basis van celdeling, verteringsprincessen, de slaapcyclus en ons leervermogen.

                          

Opvoeding gaat over het (leren) ontwikelen van eigen levensbesluiten.
Voeding gaat over het selectief gebruik van voedingsmaerialen voor ons lichaam.
Let wel: er zijn mensen die niet meer eten, maar zich ‘voeden met licht’.
Dat betekent dat informatie net zo belangrijk is als voedsel, als materie.

(Er zijn mensen die dit niet weten, en dit daarom ont’kennen.
Er zijn zo ook mensen die menen dat ‘het buitenland’ niet bestaat.
Ook dat is typerend voor het leerproces van het leven.
Leven gaat specifiek over het leren omgaan met het onbekende.)

De webzaait (op)voeding gaat over de rol van informatie/materie vertering.
In de materie gaat het over de betekenis van Staaf- en Ring-Moleculen.
Dat is de tegenhanger van de relatie tussen atomen en moleculen.
Atomen/Ringen voor informatie opslag; Moleculen/Staven voor informatie overdracht.

                  

Atomen zijn “Staande Golven”, in bolvormige resonantie.
Moleculen zijn vormen van resonante “Reizende Golven”.
AtooMoleculen zijn Golfgeleiders voor vormen van informatie.
Het zijn koppelingen van ‘knopen in Tijd en Ruimte”.

Ons lichaam is GEEN materieel fysiek object.
Integendeel, het is een informatie proces.
De “Software” bepaalt daarin de “Hardware”.
Ons lichaam is, letterlijk, informatie in formatie.

Niet de materie (“energie”) maar de (“Fase”) informatie is bepalend.
De principes van (op)voeding zijn gebaseerd op fundamentele fase processen.
Ons lichaam is opgebouwd op basis van, en vanuit, elektromagnetische principes.
In feite: het samenspel tussen Informatie, 2) Radiovelden, 3) Magnetisme en 4) Eletriciteit.

Centraal staat de volgende interactie:
fotonensprong <=> elektronensprong <=> elektrovalentie <=> elektronbinding.
Deze interactie bepaalt celdeling en voedsel-/informatievertering.
Dit werd overigens al uitstekend door de alchimisten begrepen en beschreven.

                    

Tegenwoordig kunnen we hun inzichten in veel meer detail en beter verwoorden.
Maar de principes zijn nog steeds exact dezelfde.
Het gaat om de Kwintessens, de vrije keuze, die de faseveranderingen in/van materie bepaalt.
Want daarin wordt bepaald of we ons openstellen voor, of afsluiten voor, onze omgeving.

Centraal staat het basale universele principe van de vorming van materie.
Dat gebeurt op basis van de vorming van Atomen en/of/als Moleculen (“AtooMoleculen”).
HET vormen van materie bepaalt DE vormen van materie.
Op die manier is bijvoorbeeld DNA een GEVOLG van de basale processen van leven.

DNA is een materiele structuur, die is opgebouwd door levende cellen.
Over de eonen heen is de DNA steeds langer en meer complex geworden.
DNA is echter nog steeds slechts een opslagvorm voor/van informatie in formatie.
De materiele vorm is een ‘resonator’ voor de interactie van golfvormen: informatie.

Cellen slaan hun levenservaring op door het bij te schrijven in hun DNA.
Bruce Lipton beschrijft het onderzoek (van vele anderen) op dit gebied.
De materie kan zo dienen als Backup Systeem voor de (ver)vorming van cellen.
In de voedselkringloop delen alle vormen van leven op Aarde hun (DNA) informatie.

Cellen leven in hun specifieke omgeving: en transformerie die/daarin.
Planten overstijgen hun wortels en verbinden ondergrond en klimaat.
Dieren kunnen hun territorium te buiten gaan, en daarvan leren.
Mensen en alle vormen van leven leren hun omgeving verzorgen.

Lynn Malgulis beschreef hoe vanuit cellen complexe vormen van leven ontstonden.
Zoals al onze lichaamscellen informatie delen, doen levensvormen dat ook.
De ‘voedselkringloop’ is een informatieuitwisselingen tussen ALLE vormen van leven.
Alle levensvormen informeren elkaar (via DNA) over hun (over)leven op Aarde.

De voedselkringlopen in ons lichaam zijn deel van de informatiekringlopen op Aarde.
ALweer: het is het principe van de 8-vormige “Lemniscaat”: de Moebius lus.
Het is samengevat in het basissymbool van het Taoisme: de D’ai Qi (Yinn Yang).
Het is de continuiteit van de uitwisseling tussen Deel en geHeel in Leven.

De webzaait (op)voeding gaat over het leren leven in dat universele samenspel.
Het gaat over onre be-leving als schepper in shepping.
Het gaat om het leren van alle vormen van leven.
En dat voeding ons informeert over de samenhang van alle vormen van leven op/in/met/van de Aarde.

LEES HIER VERDER

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ negen = 14