KankerTandartsen!

Dit klinkt als een scheldwoord. Dat is het ook.In dit geval gaat het echter om de meer  letterLIJKE betekenis:“De tandarts als … moordenaar (?!)”.Dit artikel is een hulpvraag voor misdaadbestrijding: voorkómen van tandartsen-kanker.

www.beating-cancer-gently.com/support-files/root_canals_and_cancer.pdfBill Henderson

Aanleiding

Bill Henderson schreef een leerzaam boek “Cancer-Free”.Ik kwam het tegen doordat ik werk aan een webzaait over kanker.’Ik ben het gekanker over kanker beu’; er zijn enorm veel werkzame oplossingen.Een van mijn vrienden wist 30 jaar geleden al 100+ behandelwijzen, die werken.

  “Kanker (R)” is een ziekte; het gaat om het (veel) verdienen aan ziekte.Het is de kankerindustrie die uiteindelijk het grote probleem is.In de U$A is te zien hoe die industrie geneeswijzen voor kanker ontkent/onderdrukt.Dat is een probleem op zich, waarover ik het hier verder (nog) niet zal hebben.

Waar ik wel aandacht aan wil besteden is de rol van de tandarts als kankerverwekker.We weten al dat de Tandarts via Kwik, Fluor en Titanium de mens systemisch vergiftigt.Er zijn nog steeds tandartsen die doen-alsof dat niet het geval is; en het zelf(s) ontkennen.Gelukkig: de lezers van dit blad weten wel beter: kwik en fluor zijn zéér giftig.

Maar in dit artikel wil ik een oplossing vinden voor een constatering van Bill Henderson.,”Goede tandartsen zijn maar moeilijk te vinden; de tandartsinstituten werken dat tegen”.Ik wil het verderop hebben over dat verschil: de tandarts versus De Tandarts (abstractie).Want het is dat verschil (abstractie) wat de ziekte van de beroepsgroep veroorzaakt.

Tandartsen bedoelen het elk – neem ik maar aan – allemaal wel goed.Maar toch is het een feit: de tandartsenij veroorzaakt de meeste kankers.Vandaar dus ook deze titel: “Kankertandartsen” (aannemende dat de lezer dat niet is).Waar kunnen mensen gezonde tandartsen vinden; die deze problemen voorkómen.

 • Kwik/fluor vergiftiging => immuunsysteemaantasting => kanker
 • Wortelkanaal ‘behandeling’ => extreme bacteriële toxinen => kanker
 • Kaakcaviteiten (na o.a. verstandskiesextracties) => extreme bio-toxinen => kanker
 • Implantaten = Meridiaanversoringen => orgaanspecifieke kanker

Het is mijn bedoelingen dat tandartsen de tekst van Bill Henderson lezen.Als ze dat niet doen, en hun patiënten doen het wel … dan je straks achter.Het wordt lastig als patiënten straks meer weten dan de tandartsen.Nog lastiger wordt het wanneer patiënten de tandarts verantwoordelijk stellen.

  Die kant gaat het namelijk op.Het is NIET voldoende om braaf te doen wat de beroepsgroep (abstractie) voorlegt.Het Nuremberg Tribunaal stelde al: je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk.Het woordspel met verantwoorde-lijken goldt voor de Nazi’s maar is voor ons niet geldig.

Vandaar de snedige snijdende subtitel van “De Tandarts als Moordenaar”.Lees “Root Canals and Cancer”, van Bill Henderson.www.beating-cancer-gently.com/support-files/root_canals_and_cancer.pdfWat is de oplossing die jij, als tandarts, daar kan bieden?!

  Hieronder komt dit aan bod:

 • de stelling van Bill Henderson: Tandartsen veroorzaken de (meeste) kankers
 • zijn bewijzen, vanuit diverse bronnen (veel daarvan: tandartsen).
 • een vervolgvraag: waarom doen ‘de Tandartsen’ daar niets aan?
 • De conclusie: een beroepsgroep is een onverantwoordelijke entiteit

Bill Henderson schreef een boek over zijn speurtocht naar de oplossingen voor kanker (“Cancer-Free”). Zijn stelling is simpel: kanker heeft een oorzaak; kanker is te genezen. Dat is een verhaal apart.Apart schreef hij een tekst over de tandarts als belangrijkste veroorzaker van kanker.Dat vat ik hieronder samen.

Twee woorden vooraf

Voordat we dit bekijken is het nodig om onderscheid te maken tussen de Tandarts (als mens), en De Tandarts (als abstractie; als professional). Het is – om het zo maar te zeggen – het verschil tussen mens en Robot (Vrije Keuzen en Reflexen).

  Tijdens mijn opleiding tot arts schreef ik al een tekst met de titel “ProtoKolder”, over de manier waarop het beroep van arts steeds meer onpersoonlijk wordt: door protocollen bepaald.Later schreef ik een tekst met de titel “Robot Doctor” (met de stelling dat het goedkoper is om een robot te programmeren tot dokter, dan om een dokter op te leiden als robot).Mijn tekst “Scientific Consensus” (2011) legt uit waarom het niveau van bewustzijn daalt in mensen in groepen.Het verklaart de constatering van Philip Zimbardo, in zijn “The Lucifer Effect”: zodra reflexen/ consensus/conventies/gebod je gedrag bepaalt is dat wat je doet per definitie onverantwoordelijk. (Zimbardo vervolgde het werk van Milgram naar de vraag hoe de Nazi concentratiekampen konden worden gebouwd/gebruikt.)

 • Het is op die manier dat “De Tandarts” waarover Bill Henderson schrijft gaat over de amorfe, onverantwoordelijke, geprofessionaliseerde beroepsgroep; niet over de individuele landarts.
 • Het is voor de individuele verantwoordelijke mens, als tandarts, dat ik hier schrijf.Jij, als tandarts/mens kan de oplossing zijn/bieden.

Voordat ik de tekst van Bill Henderson samenvat, is het zaak nog eerst op een rijtje te zetten hoe de gebitselementen uiteinden zijn voor meridianen. Google-zoek “images” voor “teeth meridians” en direct zijn er 276.000 plaatjes voorhanden. Direct is ook te zien dat veel tandartsen deze plaatjes tonen. Wat minder direct is te zien is de dualiteit tussen het gebit en de vingers en tenen.Vanuit de anthroposofie is beschreven dat de nagels de tegenhangers zijn van de tanden; en de kaken van de armen en benen. Met onze ledematen bewegen we door de omgeving; via ons gebit beweegt de omgeving door ons heen.De elektro-acupunctuurmeetpunten van Voll – terzijde van het nagelbed – hebben hun tegenhanger naast de ‘nagels’ van onze tanken en kiezen. Cyril Smith (o.a.) toonde aan dat de meridianen de frequentie-/informatiekanalen van ons lichaam zijn.

Inleiding

Mijn eerste kennisname van het toxische effect van titanium stiften in gebitsimplantaten was in een conferentie in Hawai’i, waar 4 tandartsen uit Japan in detail lieten zien hoe dat leidde tot kanker; met de locatie van de kanker overeenkomend met het specifieke element (zoals de meridiaantheorie voorlegt).

Later leerde ik van het werk van Weston Price, die op zijn manier hetzelfde stelde.Nu, werkend aan een webzaait over “(ge)kanker” ontdekte ik het werk van Bill Henderson.

Het probleem

Bill Henderson ontdekte – net als ik, en (neem ik aan) anderen – dat tandartsen enorme gezondheidsproblemen veroorzaken.De bekende systematische systemische vergiftiging en aantasting van het denkvermogen door kwik en fluor.Maar ook de kankerverwekkende anaërobe bio-toxinen door wortelkanaalbehandelingen.Een grote reeks degeneratieziekten is door hun toedoen veroorzaakt.

Bill Henderson zegt dat hij van slechts 36 tandartsen weet dat dit daadwerkelijk onderzoeken en begrijpen in de VS; met mogelijk nog 10 in de rest van de wereld. Naast de 4 tandartsen die ik in Hawai’i hoorde spreken, wie dus nog meer? Jij, de lezer?

  Wortelkanaalbehandelingen – stelt Bill Henderson – zijn op een waan-idee gebaseerd.Afsluiten van het wortelkanaal door “gutta percha” maakt het gebied eronder niet steriel, maar anaëroob.De natuurlijke aërobe commensalen/symbionten microben van de mond/huid worden daardoor onder het gebitselementen anaëroob.De 1000x giftigere toxinen die ze produceren (ondermeer gasvormige “thio-ethers”) migreren, samen met die microben, door het tandglazuur naar de bloedstroom en veroorzaken een hele reeks van degeneratieve ziekten; waaronder kanker.

  Voor kankergenezing moet alle wortelkanaalbehandeling ongedaan worden gemaakt.

Het bewijs

Bill Henderson citeert het werk van enkele bekende tandartsen en artsen:

 • Price Weston deed in 1903 samen met 60 tandartsen een studie. De resultaten (1174 bladzijden) werden in 1923 voorgelegd aan de ADA (American Dental Association). Die schoof het terzijde: het idee van een tandfocus infectie als ziekteverwekker voor organen was toen nog te controversieel.
 • George Meining (endodontist) publiceerde “Root Canal Cover-Up”. Hij schreef dat in 1993, NA zijn pensionering. Toen pas ontdekte hij het rapport van Price van 1923. Tot zijn dood in 2008 heeft hij geprobeerd dit probleem bekendheid te geven.
 • Hal Huggins (tandarts) stelt dat de ADA deze informatie stelselmatig onderdrukt. Samen met een cardioloog onderzocht hij wortelkanaalbehandeldegebitselementen; en vond dat ze allemaal toxisch waren, ‘erger dan botulisme’. Hartziekten bleken gevolg van de toxinen en microben in het gebit. (Zijn campagne tegen amalgaam kostte hem zijn beroepsbevoegdheid!)
 • Josef Issels (Duits oncoloog) constateerde dat 97% van patiënten met kanker wortelkanaalbehandelingen hadden gehad. Hij liet deze elementen stelselmatig verwijderen voordat hij aan behandeling begon.
 • Thomas Rau (arts, Paracelsus Kankler Kliniek, Zwitserland) vond hetzelfde: 98% van de kankers komt voor bij mensen met wortelkanaalbehandeling. Verwijderen van wortelkanaalbehandelde-elementen is standaard aanpak bij kankerbehandeling.
 • Robert Kulacz schreef samen met Thomas Levy, arts, het boek “The Roots of Disease: Connecting Dentistry with Medicine” (2002). De beginstelling is “de meeste ziekte ontstaan in de tandartsstoel”; hij moest zin naam en beroep veranderen vanwege de storm die dat teweegbracht.
 • Dawn Ewing van de IABDM (International Academy of Biological Dentistry and Medicine) maakte een DVD over de meest toxische tandartsingrepen: wortelkanaalbehandelingen en caviteiten.

Dit zijn slechts de informatiebronnen die in het korte artikel van Bill Henderson worden vermeld. Ik ga er van uit dat jullie hier al meer van weten, en ook verdere onderbouwing van deze problematiek kennen. Het lijkt me goed om samen al die bewijzen op een rij te zetten; stuur ze svp in naar de Redactie van dit blad.

We komen nu toe aan deel twee van dit verhaal: als dit (hierboven) het probleem is,wat is daaraan dan te doen? We concluderen hieronder dat je dat alleen zelf kan.

De (tand)arts als doodsoorzaak

De 3e doodsoorzaak (in de VS) is De Dokter. De 1e veroorzaker van kanker  is De Tandarts.

“de Dokter”, dat ben ik. “de Tandarts”, dat ben jij. Vooroorzaken wij (jij/ik) kanker/dood?

Als jij als mens (tandarts) een wortelkanaalbehandeling doet omdat ‘de beroepsgroep’ (Tandarts) zegt dat het ‘goed’ is, dan ben jij als mens het instrument voor het kwaad dat je handeling teweegbrengt.Dàt is de boodschap van “The Lucifer Effect” (Zimbardo); dàt is hoe de concentratiekampen werden gebouwd. “Wir haben es nich gewusst”. “Befehl ist Befehl”.

De Beroepsgroep als ‘Duivel’

De Nuremberg Tribunaal conclusie: JIJ als mens bent verantwoordelijk voor wat JIJ doet.Als je een voorschrift krijgt wat onmenselijk is, mag (MOET) je het niet uitvoeren.Als de beroepsgroep zegt dat wortelkanaalbehandeling goed is, ‘ben jij de beul’.We hebben hier te maken met verantwoordelijkheid versus abstracties.

  Zimbardo zegt dat de problemen ontstaan door 4 factoren:1) anonimiseren, 2)  generalisatie, 3) abstractie, en 4) keuzeloosheid.Het komt overeen met, respectievelijk, verlies van1) eigenheid, 2) betrokkenheid, 3) context en 4) vrije keuze.Het komt ook overeen met, respectievelijk, ons1) bewustzijn, 2) onderbewustzijn, 3) onbewustzijn en 4) buiten-bewustzijn.Het gaat om de verschuiving van controle van1) mens naar 2) relatie in 3) groep in 4) omgeving.

Het komt er op neer dat we te maken hebben met kennis die meeromvattend is dan we elk zelf kunnen omvatten. We hebben te maken met het samenspel tussen mens en mensheid. Maar omdat het te veelomvattend is kunnen we het niet begrijpen. Vandaar dat we terugvallen op een ander niveau van bewustzijn; wat we elk beleven als ‘geloof’.

  We zien hetzelfde in we wetenschap, waar (subjectief) weten werd vervangen door (objectief) ‘weten is meten’ en nu is vervangen door statistiek. Een abstractie. Het is op dezelfde manier dat een beroepsgroep een abstractie is, onbewust, onverantwoordelijk; onmenselijk.

  We moeten goed onderscheid maken tussen individu en abstractie (mens en (beroeps)groep).Het gaat om het verschil tussen verantwoordelijkheid en onverantwoordelijkheid.Specifiek gaat het om het verschil tussen Vrije Keuze en Protocollen.Het is het verschil tussen zelfstandigheid en afhankelijkheid.

  (Tand)arts was vroeger een vrij beroep. Inmiddels is dat al niet meer het geval. Beroepsethiek, consensusgedrag, normprotocollen en beroepsbevoegdheid zijn abstracties die het gedrag van de (tand)arts als mens bepalen.Het boek “The Lucifer Effect” van Philip Zimbardo is juist zo belangrijk omdat het laat zien dat deze abstracties dodelijk zijn. De problemen ontstaan zodra mensen niet vrij zijn om te kiezen.

  Abstracties zijn onpersoonlijk, en per definitie onverantwoordelijk.Consensus, Protocol, Geloof, en Regering: het zijn allemaal abstracties; en per definitie onverantwoordelijk.Van oudsher heet het dat alléén bezielde wezens wettige besluiten mogen nemen.(De “Ziel” is het vermogen van Vrije Keuze, met bijbehorende Response-Ability & Respect, als schepper in de schepping.)

We hebben hier te maken met een ziekmakende factor in de vorm van De Tandarts en De Dokter; de juridische abstracties. We hebben ook te maken met de veralgemenisering van die abstracties: de ziekenzorg en de ‘gezondheidszorg”.Het probleem wordt duidelijker bij de abstractie van die abstractie: de verzekeringen en de medische industrie.Uiteindelijk komen we dan (pas) bij de kern van het probleem: het verdienen aan ziekte – met daarbij/daardoor/daartoe het veroorzaken van ziekte.

  Het gaat hier niet meer om mensen maar om abstracties; instituten.Het gaat niet meer om verantwoordelijke mensen maar om ONverantwoordelijke groepen.Die onverantwoordelijkheid komt door dat een (juridische) groep geen ziel heeft.Alléén levende wezens hebben vrije keuze – en dus en ziel; JIJ hebt een ziel.

Hoe komt het dat De Tandarts de grootste kankerveroorzaker is?Doordat “de Tandartsen”, in een groep, onverantwoordelijk/dom worden.Dat heeft niets te maken met de individuële mensen.Het heeft te maken met algemene groepsprocessen.

  Maar het gaat vooral om de industriële belangen die de beroepsgroepen bepalen.Kwik en Fluor zijn gifstoffen; en het was een proces om Tandartsen deze gifstoffen systematisch te laten gebruiken, en daarmee systemische ziekten te veroorzaken.Het gaat daarbij om zakenbelangen. Het gaat daarin om het verdienen aan Ziekte.

Verantwoordelijken in plaats van verantwoorde-lijken

Het is niet goed genoeg wanneer een tandarts, of dokter, iets doet ‘volgens de regelen der kunst”.Ik neem aan dat de beulen van de inquisitie ook hun gilde, ethische code, en behandeling protocol hadden. Een beroepscode is geen waarheid.De boekhouding van de Inquisitie/Nazi’s laat zien dat verantwoorde=lijken =/= verantwoordelijken…

Als alle tandartsen hetzelfde doen wil dat niet zeggen dat ze het goed doen.Het was ‘good practice’ om met een vogelbekmasker op de patiënten te behandelen.Het was ‘good practice’ om amalgaam te gebruiken. Het is ‘good pactice’ om pillen voor te schrijven.Het is zo tegenwoordig ook ‘good practice’ om te verdienen aan ziekte.

Verdienen aan ziekte als oorzaak van ziekte

De kernvraag is: wat maakt de Tandarts zo onverantwoordelijk?Waarom is De Tandarts (de professional)  zo toxisch,terwijl de tandarts (de mens) het in principe goed bedoelt?Het komt door het bijgeloof in geld, en het willen verdienen aan ziekte.

  Waarom en hoe geld een bijgeloof is, staat beschreven in “They Own it All (Including You)”.Waarom en hoe een beroepsgroep toxisch is staat beschreven in het boek “The Corporation”.

  Het blijkt dat een Corporation is opgezet volgens het principe van de slavernij:het bedrijf als plantage en de aandeelhouders als slavenhouders.

  Corporations hebben slechts één doel: het verdienen van geld.Het is het beste te vergelijken met een piratenschip; een groep huurlingen op strooptocht.Geld is een (magisch) instrument; een symbool zonder enige eigen waarde: het is niet meer dan oud blik en oud papier.Het fnuikende is dat geld een verborgen contract is: het is een (anoniem) schuldcontract wat elke gebruiker ervan verplicht aan de geldbanken; dat is een verhaal op zich.

  Het gevolg is dat mensen, in het gebruik van geld, gaan parasiteren op elkaar. En allerlei zaken gaan doen, voor geld, die ze zonder geld zouden laten.Fluor is een toxisch afvalproduct van de aluminiumindustrie; via tandartsen is voor veel geld te verkopen.Kruiden kunnen de meeste ziekten genezen; door dat te verbieden zijn pillen via dokters te verkopen.Het grote probleem (het enige probleem) wat dit veroorzaakt is … onwetendheid.

  Het heeft me jaren gekost om te doorzien wat hier aan de hand was.Tijdens mijn opleiding tot arts begin het te dagen dat veel (alle?) gezondheidsproblemen door geld worden veroorzaakt. Door teveel of te weinig geld; en/of beide.Pas toen ik het principe van geld ging onderzoeken kwam ik erachter dat het op bijgeloof gebaseerd is. Het verhaal van Het Gouden Kalf, en Dokter Faustus, blijkt het principe ervan goed te beschrijven.Het boek “The Lucifer Effect” van Philip Zimpardo legt de vinger op het probleem: het gaat om het verlies van Vrije Keuze, ten koste van een (bij)geloof in een abstractie.

Als mens wordt je tandarts; maar als tandarts(groep) wordt je onmenselijk.Het heeft te maken met het werken met geloof. Tandartsen leerden dat amalgaam gezond was. Tandartsen leerden dat wortelkanaalbehandelingen goed werken. Tandartsen leren dat Fluor goed is. En wie dat wil onderzoeken of bestrijden wordt géén tandarts. Rudie Kousbroek stelde ooit: “hoe groter de groep mensen, des te lager is hun intelligentie”. Maar wat blijkt: via geld ligt elke groep nu aan de teugel.

Dat moge zo het probleem zijn; de oplossing is dan ook zo voorhanden.Het probleem ligt in de onverantwoordelijkheid van mensen in groepen.Dat is logisch gevolg van de/het andere communicatie/bewustzijnsvorm in groepen.De oplossing ligt in het herstellen van de verantwoordelijkheid van het individu.

Conclusie

JIJ, als tandarts, bent verantwoordelijk voor elke ziekte die je teweegbreng.Als lezer van dit verhaal wet je dat Kankertandartsen inderdaad bestaan.Het is JOUW keuze of je zelf als tandarts kanker veroorzaakt.Het is aan de patiënt om je voor wat je doet verantwoordelijk te stellen.

  Momenteel leren patiënten zich informeren.Dat is logisch: het gaat om Hun lichaam, en HUN leven.Soms hebben we daarbij de hulp van anderen nodig.Als tandarts: welke hulp kan jij ze daarbij bieden.

Het is nodig dat tandartsen zich in deze duidelijk profileren.Het is zaak dat tandartsen verantwoordelijkheid nemen/hebben voor wat ze doen.Welke tandartsen doen mee om de patiënten te bieden dat wat ze werkelijk zoeken?Welke tandartsen willen die ziekten – inclusief kanker – kunnen voorkómen.

Referentiemateriaal