Deel 1.1 Fase

Er is een direct samenspel tussen alle organen van ons lichaam.
Dat is logisch: ons hele lichaam en alle organen ontstaan vanuit de Zygote.
In de geneeskunde begint de geriatrie dit langzaamaan te begrijpen.
In ouderdom is het samenspel van de organen belangrijker dan de organen zelf.

In de natuur wordt samenspel van systemen door/via fasegolven ‘geregeld’.
Fasegolven gaan per definitie sneller dan de snelheid van het licht.
Fasegolven hebben namelijk niet met (lokale) ‘deeltjes’ te maken.
Fasegolven hebben te maken met de integriteit van integrale systemen.

Het onderstaande schema vat de grondgedachte samen.
Het is een incompleet beeld, maar helpt meer dan het begrip ‘deeltjes’.
Het is het beeld van de integrale samenhang tussen golven en velden.
Dit concept is de basis van de theorie van relativiteit en quanta.

Bekend is de gedachte van een golf; zie figuur 1a.
Minder bekend is het begrip van een golftrein, figuur 1b.
Nog minder bekend is de golf-enveloppe: zie figuur 1c.
Maar waar het om gaat is het beeld van een Soliton: figuur 1d

 

Zoals is te zien lijken een golf en een soliton op elkaar.
Ze zijn echter elkaars tegengestelde.
De Soliton is een integraal geheel; een golf is daar een deel van.
We hebben hier te maken met (zeg) het uniVersum en (het tegengestelde), het “inVersum”.

 

Dankzij het werk van Denis Gabor is er een manier om die samenhang te beschrijven.
Die samenhangsvorm staat bekend als een hologram; een integraal golfveld.
Daarin wordt de relatie tussen draaggolf en signaalgolf integraal bekeken.
Dit bouwt voor op de grondbegrippen over golven, zoals door Erwin Schrödinger werd beschreven.

 

Schrödinge constateerde al dat alle materie, gevormd uit moleculen, uit atomen gevormd is.
Atomen zijn géén ‘deelthjes’, maar staande golven’: coherente golfvelden.
Het hele uniVersun is één integraal golfveld; wij zijn daar deel van.
Onze beleving van/in/met onze omgeving is dat van een golfveld in en golfveld.

 

Dat is waarom dat beeld van een golf, golftrein, golfenvelop en soliton van belang is.
Dat is wat in de hologramtheorie van Denis Gabor in detail wordt beschreven.
Dat is wat Karl Pribram (neurochirurg, neuroloog, fysioloog, psychiater) heeft gevonden.
Ons hele lichaam werkt als een hologram; ons lichaam is in feite een hologram.

 

Alle (deterministische) materie wordt gevormd door (relativistische) moleculen.
Alle(relativistische) moleculen zijn gevormd door (probabilistische) atomen.
Alle (Probabilistische) Atomen zijn vormen van (creationistische) informatie.
We hebben te maken met een hologramveld, wat zich omkeert in zichzelf.

 

De eenvoudigste manier om dat te begrijpen en te beschrijjven is wiskundig.
We zien dan dat ons lichaam is opgebouwd uit informatie in formatie.
Materie, Moleculen, Atomen en Informatie, vormen integrale informatievelden.
Daarin vormen fotonenvelden interacties van EM velden, die chemische en fysieke vormen krijgen.

 

Dat is exact wat we zien in ons lichaam: alle fasen van materie zijn verbonden.
Informatie => Regulatie => Fysiologie => Anatomie: plasma => gas => vloeibaar => Vast.
Dit is door de Alchimisten al beschreven; en kan nu in detail worden begrepen.
Fotonenvelden, elekromagnetische interacties, vrije-elektronenstromen, en elektronenroosters

Het verbindend element is Vrije Keuze: de NupluntsDoorgang (de Kwintesens van de alchimisten)..
In de relativiteitstheorie is dit de nulpuntsdoorgang van de relativistische Licht Kegel.
In de hologrambeeldvorming is dit het omkeerpunt tuissen signaalgolf en draaggolf.
Dat is nu samen te vatten als het doorgangspunt van een 4 dimensionale draaikolk.

Dit wordt expliciet in de wiskunst van Peter Rowlands.
Het kleinste deel van het uniVersum, is haar inVersum.
We zien daarin, weer, expliciet, dat het deel het geheel ‘is’.
Dat is exact wat we beleven in ons lichaam.

Dit wordt in de wiskunst van Diego Rapoport expliciet beschreven.
Daarin is de wiskunde voor materie dezelfde als voor het denken.
Hetzelfde is te zien in de wiskunde van Richord Amoroso.
Daarin is de wiskunde voor het deel dezelfde als die voor het geheel.

Het heeft géén zin om over ons lichaam te denken in termen van objecten.
Anatomie wordt gevormd door fysiologie: chemische kringloopprocessen.
Daarin is te zien dat die integriteit foor kringloopcoherentie (in het regelsysteem) bepaald wordt.
DIe samenhang van (regelsysteem) kringlopen speelt zich niet af in materie, maar als informatie.

Dat is waar de meridiaantheorie mee heeft te maken.
Het gaat om de samenhang van fasen van materie.
Die kunnen we allen als fasestromen verklaren.
Daarin gaat het om de faserelaties tussen golf-fasen.

“Fase” is het integrerende woord.
Het omvat materie, stromen, transformaties en creatie.
Het verbindt materie processen met informatie en vrije keuze.
Dat is exact wat we beleven en be-leven in ons lichaam.

– – –

Deze tekst is voor gereguleerde dokters moeilijk te begrijpen.
Ze hebben het verkeerde beeld van ons lichaam, op basis van onjuiste informatie.
Ze leren dat ons lichaam een materieel object is.
En vergeten dat het gaat om be-leving van (uit) bewust(-)zijn.

Ons lichaam is géén materiéel object.
Ons lijk is gevormd door en vanuit levende cellen.
Die materie is meestal intact bij ‘het overlijden’.
Wat dan ontbreekt is de beleving van Vrije Keuze.

Vrije Keuze is de kern van het be-leven van bewustzijn.
Het gaat om onze betrokkenheid in/met onze omgeving.
Ons lichaam is daarin instrumenteel voor onze beleving.
Ons bewustZijn is operationeel voor onze be-leving.

Om deze tekst te begrijpen kunnen dokters bijleren.
De acupuncturisten en homeopaten kunnen ze goed helpen.
Acupuncturisten kunnen ze informatiestromen leren begrijpen.
Homeopaten kunnen ze het belang van goede informatie leren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× twee = 18