QI – Qi – Geriatrie

Geriatrie (ouderengeneeskunde) + Qi-Therapie = “Qiriatrie.
Het combineert verschillende vormen van informatiegeneeskunst:
Acupunctuur, Homeopathie, Spirituele Geneeswijzen, Placebo, ….
Het gaat altijd om het herstel van zelfbeeld, en celcommunicatie.

Over ouderdom bestaan heel veel verschillende visies.
Binnen onze westere samenleving al lopen de meningen uiteen.
Per geloof zijn er al weer meer andere uiteenlopende visies.
Elke cultuur beschrijft dat op een eigen manier; in haar eigen taal.

Het oud-Griekse woord voor “een oudere”, is “GerOn”.
Gerontologie, is het bestuderen van oudere mensen.
Geriatrie is de medische zorg voor oude mensen.
Daarin is echter op het moment nogal wat mis …

Dokters behandelen bejaarden vanuit het standaard medische model.
Ze denken in termen van organen, en orgaan-/labwaardencorrectie.
Bij bejaarden werkt dat echter averechts: de organen zelf zijn verzwakt.
Normale behandeling is geneigd de bejaarden nog verder te verzwakken.

Vandaar dat deze webzaait de Qiriatrie voorstelt.
Het is de Geriatrie, gebruikmakend van Qi-therapie.
Het gaat hier om VEEL meer dan een simpel woordspel.
Het gaat om het begrip van veroudering, en gezondheid.

Veroudering ontstaat vanuit een chronisch ‘ziekte’proces.
Daarin stapelen zich ongemerkt belevingsverstoringen op.
Worden die niet stelselmatig opgeruimd, dan worden ze functieverstoring.
Meditatie is de medicatie-bij-uitstek voor belevingsverstoring-ontstoring.

In veroudering zien we het samenspel tussen lichaam en bewustzijn.
Apart is beschreven hoe bewustzijn bepalend is voor onze beleving.
Ook is apart beschreven hoe het lichaam dat ‘zelf’ kan ont-storen.
Qiriatrie maakt gebruik van qi-therapie, voor de oudere mensen.

Ons lichaam ontstaat vanuit (seksuele) cel-fusie van levende cellen.
Ons lichaam wordt gevormd door systematische celdeling van levende cellen.
Er is een logische samenhang tussen al die cel-samensmeltingen en cel-splitsingen.
Die logische samenhang staat bekend als een Beslisboom; een Tijd-Fractal.

Daarin hebben we te maken met een systematisch omkeringsproces.
Het hele systeem keert zich binnenstebuiten: “Totale Systeem Inversie”.
Dat zien we terug in de (atoomoleculaire) celdelingsprocessen.
En we zien het in de (“Möbius”) samenhang tussen de lichaamsorganen.

Alle organen vormen samen een Möbius-lus; een “figuur-8” cyclus.
Daarin is binnen-en-buiten onlosmakelijk in één cyclus verbonden.
Daardoor verzorgen de organen, samen, de samenhang tussen binnen-en-buiten.
In de traditionele Chinese Geneeskunst (de meridiaan-therapie) is dat een bekend gegeven.

Meridianen zijn elektromagnetische informatiestromen tussen cellen.
Qi is de informatiestroom die daarin ontstaat en wordt onderhouden.
Die informatiestroom dient om de celdelingen op elkaar af te stemmen.
Daardoor wordt ook de samenhang tussen de organen/orgaancellen onderhouden.

In de Qiriatrie wordt dit inzicht gebruikt voor de Geriatrie.
Bij ouderen wordt de integrale afstemming tussen de organen belangrijker.
Vandaar dat de informatieprocessen goed moeten worden bijgesteld.
Het gaat hier NIET om anatomische organen, maar om systemische Celcommunicatie.

Mijn vader is indertijd door een geriater gedood omdat die dit niet begreep.
Hij dacht, hij had dat zo geleerd, dat hij medicijnen moest gebruiken.
Daardoor doorzag hij niet dat medicatie de orgaanafstemming verstoorde.
In het geval van mijn vader: met dodelijke afloop (binnen 1 dag).

Juist bij ouderen hebben we te maken met het lichaamsinformatieproces.
De orgaancellen werken in direct samenspel met de gedachtenstromen in ons lichaam.
Geneeskundige ingrepen zijn niet te scheiden van psychologische ingrepen.
Vandaar dat het nodig is om een geneeskunst te gebruiken, die dat begrijpt.

In het webboek Qi-Therapie is beschreven hoe Qi verband houdt met Reflexen.
Het Handbook, in die Webzaait, legt uit hoe dat met softwareprogrammering is te vergelijken.
Daar wordt het verband gelegd tussen bio-virus en software-virus.
In geriatrie speelt meer mee: het ontstaan van Systeem-lacunaties.

Lacunaties zijn ‘gaten’, in het systeem; vergelijk het met motgaten in een tapijt.
Deze gaten ontstaan doordat interne samenhangen verloren gaan.
Vaak gebeurt dit doordat ze met externe samenhangen worden verward.
Daardoor ‘verscheurt’ het systeem (het lichaam) en ‘valt uiteen’.

Het verouderingsproces is in die zin een chronische ziekte.
Veroudering ontstaat door (chronische) verwarring tussen Zelf en Omgeving.
Het houdt verband met de ziekte Kanker: een ziekte door verlies aan eigenheid.
Het gaat steeds om het verlies van samenhang; niet van cellen, maar van informatie.

  1. Door gebrek aan informatiesamenhang ontstaat verval van communicatiesamenhang.
  2. Door communicatieverval ontstaat celfunctie(afstemming)verval.
  3. Dat wat cellen elk doen verliest dan samenhang met wat al de cellen samen doen: celfunctieverval.
  4. Dat leidt tot lokale of integrale samenhangverval, tussen cellen, dus tussen organen, dus in/van het lichaam.

De uitleg van de basisprincipes zijn in de andere webzaaits te vinden.
In deze webzaait wordt uitgelegd hoe die principes samen zijn te gebruiken.
Het gaat om standaard behandelingsmethoden, gebruikt in combinatie (Synergiegeneeskunst).
Terugredenerend, zijn veel ouderdomsziekten te voorkomen door de Qiriatrie als standaard geneeswijze te gebruiken: Qi-therapie.

  1. Basisprincipes (verwijzend naar de andere webzaaits)
  2. Behandelmethoden; waarom ze werken
  3. Behandelmethoden: hoe ze zijn te gebruiken
  4. Behandelmethodieken: synergiegeneeskunst (ook op de aparte webzaait).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


twee + 5 =