(Ge)Kanker – Tekst & Uitleg

Het gaat om Jouw lichaam, en Jouw leven: Jouw leren omgaan met Vrije Keuze.
Om te weten wat je kan kiezen, moet je de opties kennen.
Dat vereist dat je jezelf kan informeren, en je opties kan evalueren.
Deze webzaait is bedoeld om je daarbij te helpen; maar … doe het ZELF.

Kanker is één van veel zogenaamde “degeneratieziekten”.
Dat zijn ziekten waarbij het lichaam als het ware uit zichzelf ‘uiteenvalt’.
Dat komt doordat het lichaam de eigen integriteit niet meer kan bewaren.
Dat komt doordat besef van je beleving van/als Deel in het geHeel teloor ging.

Ons lichaam is ontstaan als deel van het uniVersum.
Onze huid is onze verbinding tussen deel en geHeel.
In die systeemgrens kunnen we het geHeel in het Heel ervaren: normale paraperceptie.
Je kan er mee leren werken door de functie(s) van die systeemgrens te leren gebruiken.

Soms gaat dat mis; dan ‘verrekenen we onszelf’; we “maken een rekenfout”.
Dat leidt tot verwarring: we verwarren wat wel/niet bij ons hoort.
Het gevolg is dat de systeemgrens dan ontrafelt; langzaamaan uiteenvalt.
Dat komt doordat er een conflict is tussen wereldbeeld en zelfbeeld.

  1. Wereldbeeld =o= Zelfbeeld
  2. Systeemgrens =x= onderscheidend vermogen
  3. Systeemprocessen =><= grensovergang
  4. Stabiele Lichaamssamenhang in een veranderende omgeving

Bewustzijn is het be-leven van onze betrokkenheid met onze omgeving.
Bewustzijn (ons Informatiesysteem) kan onze gezondheid (ons regulatiesysteem) verstoren.
Ons regulatiesysteem verstelt en herstelt de systeemgrenzen (“i.-g.o.d.  = Integrate- Generate Operate Destroy”); een bio-elektromagnetisch informatieintegratiesysteem wat reageert op wat we voelen en denken.

Het handboek in deze webzaait is bedoeld als essay om dat te kunnen begrijpen; alléén voor soevereinen.
Kanker is géén celziekte, maar een ‘zelf-ziekte’; een verlies van integriteit van je systemgrens.
Je systeemgrens is bepaald door de samenhang tussen alle celmembranen, in cel-deling.
Op dat niveau, op dat moment, is de cel niet fysiek, niet chemisch, maar elektromagnetisch bepaald.
Die elektromagnetische integriteit is echter gebaseerd op samenhang van een (onderliggend) lichtveld.

Genezen van kanker is zelfgenezen; herstel van je eigen identiteit/integriteit/integratie in/met je omgeving.
Dat wordt niet bepaald door de materie/materialen van je lichaam, maar door celcommunicatie.
Celcommunicatie is (onder)deel van het elektromagnetische lichaams(informatie)veld; communicatie.
Lichaamscommunicatie is mede bepaald door je zelfbeeld en wereldbeeld; die kan je bijstellen/’genezen’.

Het gaat on JOUW lichaam en JOUW leven.
De grondwet stelt dat alléén jij over je leven kan oordelen, en besluiten.
Als je de hulp invraagt van een dokter ben je daarmee in cont(r)act.
Zolang je die hulp niet invraag ben en blijf je vrij om over je welzijn te besluiten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


zes + = 12