08) Vrije Keuze Potentiatie

Slide 8

Vrije Keuze Beleving 008

In het voorgaande hebben gezien de vrije keuze te maken heeft met Fotonensprongen; in samenhang.
Ook hebben gezien dat dit zich afspeelt in de celdeling van levende cellen; in samenhang.
Waar we nu mee te maken krijgen is de doorbouw van die samenhang; in ons hele leven.
Als aanknopingspunt daarvoor gebruiken we de doorbouw van samenhang in frequenties.

Waar we mee te maken hebben is een specifiek onderdeel van de hologram theorie.
Het gaat specifiek om het principe van “lasing”; in het vormen van samenhang in laser licht.
In het maken van laserlicht gaat het om het samenvoegen tot van verschillende frequenties tot één frequentie.
In ons lichaam zien we hoe gebruik gemaakt wordt van het verlengen van frequenties (in een golfenveloppe).

(We hebben hier te maken met een eigenschap van een soliton.
Daarin is een golf, als deel van een golftrein, in een golfenveloppe, één geheel: de soliton.
Waar we nu mee te maken hebben is hoe golfenveloppen van lengte kunnen veranderen.
En dat daarmee golven tot samenhang kunnen komen, in een golf-straal: de “laser”.)

Dan Winter beschrijft onderzoeken die laten zien dat DNA een bron is van UV licht.
In de cel wordt die golflengte ‘door weerkaatsing’ (lasing) verlengd tot infrarood licht.
Tussen de cellen wordt die golflengte verlengd, in de organen, tot lichaamswarmte.
In ons lichaam wordt die warmte verlengd tot samenhangende cel-/lichaamsbeweging.

Met andere woorden: vrije keuze moduleert dit proces van golflengteverlenging.
Deze afstemming gebeurt op het kleinste niveau; het niveau van de hoogste frequentie.
Deze afstemming heeft effect, doordat het doorwerkt in het proces van frequentieverlenging.
Omdat te begrijpen is het nodig weer te kijken naar de rol van de Golfenveloppen in een soliton.

Een soliton is een golf die zich zelfstandig kan voortplanten in een vrije ruimte.
Een soliton is een golftrein die haar eigen integriteit en samenhang kan bewaren.
Een golfenveloppe is het samenspel van aaneen geketende golven, in een golftrein.
Een Golf is de basis van een soliton, golfenveloppe en golftrein, door golf knopen verbonden.

De Golfknoop is de schakel tussen de Golf, de golftrein, de Golfenveloppe en de soliton.
De golfknoop heeft hierin de functie van de kwintessens in de beschrijving van de alchemisten.
De golfknoop vertegenwoordigt ook de functie van de vrije keuze, zoals hiervoor beschreven.
De golfknoop is in feite de tegenhanger van het zogenaamde ‘deeltje’ in de natuurkunde.

Besef dat ons leven lichaam als geheel als een soliton functioneert, een 4D golfknoop.
Het is een singulariteit, die in staat is om de eigen integriteit te bewaren in een veranderende omgeving.
Maar het is ook een systeem dat in staat is te werken met het principe van materialisatie.
Dat houdt in dat informatie leidt tot verandering van het elektromagnetische veld wat zich daardoor dynamisch kan stabiliseren tot een zogenaamd object.

Let op: we hebben het weer over de relatie tussen de fotonensprong, de elektronensprong, de elektrovalentie en de elektronbinding.
Dat gaat nog steeds over de relatie tussen informatie, atomen, moleculen en materie.
Dus het gaat over de relatie tussen informatie, elektromagnetisme, scheikunde en natuurkunde.
Dat vereist een integratie van de beschrijvingen in termen van veldtheorie, kwantumtheorie, relativiteitstheorie en klassieke theorie.

Het is hier allemaal samen te brengen in termen van de opbouw van een soliton.
Het principe van materialisatie gaat over het verlengen van samenhang van trillingen.
Hiervoor hebben dat beschreven als de verschillende etappen in het verlengen van licht.
Waar het om gaat, is dat de Golfenveloppe verlengt, over een groeiende golftrein.

Voor ons leven is het van belang om te begrijpen dat deze dynamische samenhang bestaat.
Instrumenten zijn per definitie transformatoren/resonatoren in een dynamisch Golfveld.
Een instrument kan alleen maar goed werken als het de Golfveld samenhang vergroot
.
Vergroten van samenhang, in een Golfveld, staat bekend als het vergroten van bewustzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× 1 = een