Acupunctuur

http://www.naturalworldhealing.com/Dentalinfo/toothorganchart.htm

Tanden – Organen Diagram

Tanden – Organen Schema

homeopathie is een behandelwijze die direct ingespeeld op ons elektromagnetische regulatiesysteem.De systemenregulatie van ons hele lichaam wordt bepaald door elektromagnetische signalen.De neuronen (‘telefonie’) en de hormonen (‘post’) vormen daar een deel van.Een belangrijker deel wordt gevormd door het elektromagnetische meridiaansysteem.

Centraal in de opbouw van ons hele lichaam is de integrale coprdinatie.Om dat te kunnen bereiken is een extreem snelle informatie overdracht nodig tussen de cellen.Het gaat er onder meer om het samenspel tussen de neuronen en de hormonen te integreren.Het acupunctuursysteem, de meridianen, vervullen daarin die integrerende functie.

Over het meridiaansysteem, en de acupunctuur, is al heel veel bekend.Er zijn weliswaar nog mensen, waaronder artsen, die dit niet kennen en dus ontkennen.Het onwetendheid is gebaseerd op luiheid, gebrek aan bestuderen van de beschikbare informatie.Bestudeer het werk van Björn Nordenström, Robert Becker, Cyril Smith en anderen om hier meer over te weten.

Dan ontdek je dat ons lichaam als geheel een integraal elektromagnetisch systeem is.Alle lichaam’s materialen zijn vergelijkbaar met halfgeleiders die gebruikt worden in een computer.Ook onze tanden en kiezen vervullen een directe functie in de signaaloverdracht in ons lichaam.Dat is het niveau waarop acupunctuur een belangrijke functie vervult in preventieve gebitszorg.

Alle kiezen en tanden zijn direct verbonden met organen via meridianen.Verstoring in dat samenspel kan leiden tot aantasting van het gebit en/of van de organen.Aantastingen van het gebit door een tandarts kan de gezondheid van organen verstoren.Het is daarom belangrijk dat een tandarts fungeert als arts door als acupuncturist te werken.