06) Vrije Keuze in ons Leven

Slide 6

Vrije Keuze Beleving 004

De enige manier om vrije keuze momenteel te kunnen beschrijven is op basis van een paradox.

Vrije keuze speelt zich niét af in de materie; en kan niét in termen van materie worden beschreven.
Dat is een probleem wat de alchimisten al lang geleden hebben begrepen, en hebben beschreven.
Zij doorzagen dat er een direct verband is tussen materie, moleculen, atomen en informatie.
Ze beschreven dat de relatie daartussen werd bepaald door de uitwisseling daartussen: “de kwintessens”.

Indertijd spraken zij over het samenspel tussen Aarde, Water, Lucht en Vuur.
Tegenwoordig spreken we gewoonlijk over: Vast, Vloeibaar, Gas en Plasma.
In de natuurkunde spreekt men over: materie, moleculen, atomen en fase informatie.
In het volgende brengen dat terug tot één interactie in het elektromagnetische veld:

Fotonensprong
<=>
Elektronensprong
<=>
Elektrovalentie
<=>
Elektronbinding

Op de keper beschouwd is er maar één dynamiek dat de opbouw van materie bepaalt:
Het is exact dat principe wat de alchimisten als de kwintessens hebben beschreven:
Het is de transformatie, transmutatie, tussen de vier verschillende fasen van materie:
Wij kunnen dat nu beschrijven als de relatie van de fotonen-sprong in materialisatie.

De fotonensprong speelt zich af tussen verschillende atomen; dus op afstand.
Deze fotonen sprong leidt dan tot een elektronensprong tussen atoomschillen in een atoom.
Deze elektronen sprongen kunnen zich dan herhalen als elektronenoscillatie: de zogenaamde elektronvalentie.
Wanneer deze elektronenoscillatie zich stabiliseert kennen we dat als een elektronbinding.

Natuurkunde betreft de stabiele samenhang in de opbouw van moleculen door elektron binding.
Scheikunde betreft de variabele veranderingen in de atoombindingen in moleculen.
Elektromagnetisme gaat over de relatie tussen elektronen en elektromagnetische velden.
Maar de samenhang daarvan wordt op het meest fundamentele niveau bepaald door de fotonensprongen en dat wat we het beste kunnen beschrijven als een veld van informatie in formatie.

Het is van wezenlijk belang om te begrijpen wat hier speelt, dit gaat voorbij aan de fysica.
Het betekent dat energie altijd alleen maar betrekking heeft op dit
elektromagnetische veld.
Het betekent ook dat alle andere benaderingen van energie tot
elektromagnetisme moeten worden herleid.
Het is van belang om te begrijpen dat de kwantumtheorie alleen maar gaat over dit niveau: van elektromagnetisme.

Het is van groot belang om deze beperkingen te onderkennen en te begrijpen.
Het maken van energie-apparaten tornt altijd aan de samenhang van elektromagnetische velden.
Het veranderen van elektromagnetische velden kan er toe leiden dat ze verbrokkelen en breken.
Dat zien we het beste in ons leven lichaam: het verlies van samenhang, informatie, heet dan ziekte.

Dat betekent dat we niet kunnen denken over materie in termen van ‘alleen maar’ “objecten”.
In feite is de hele wetenschapsontwikkeling in termen van objecten incompleet en dus onjuist.
De zogenaamde objectieve wetenschap gaat in feite alleen maar over taal-objecten.
Wat in ons leven van feitelijk belang is, is de wetenschap van onze subjectieve eigen beleving.

De eerste basis daarvoor hebben nu dus in termen van het principe van vrije keuze.
We kunnen de dynamiek van vrije keuze direct koppelen aan de rol van de fotonen-sprong.
Met dien verstande dat we de fotonen niet kunnen loskoppelen van het principe van materialisatie.
Maar daarmee hebben we dus ook de directe koppeling tussen vrije keuze en onze be(-)leving van schepping.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht − 6 =