Reflexmassage

Reflexmassage is een belangrijke manier om goed lichaam’s gevoel te kunnen herstellen.
Gun geen tijd voor de mensen die zeggen dat reflex massage onbewezen is geen zin heeft.
Het tegendeel is het geval: fMRI laat zien hoe reflex massage doorwerkt op de hersenen en het lichaam.
Reflex massage kan zelf worden gebruikt voor orgaan-specifieko opnammen van medicatie in het lichaam {Y Omura}.

Via reflex massage is te voelen waar er gevoelige punten zijn in de handen met voeten.
Door deze gevoelige punten te masseren worden ze eerst pijnlijker, en vervolgens opgelost.
In de praktijk blijkt, dat daarmee ook spanningen worden opgelost in organen, in het lichaam.
Daarmee zijn ook spanningen en de kiezen en de kaken (indirect) op te lossen.

In de antroposofie wordt beschreven hoe de kaken tegenhangers zijn van onze armen en benen.
De tanden en kiezen zijn daarin ook de tegenhangers van de nagels van vingers en tenen.
Vanuit de elektro-acupunctuur is bekend dat meridiaan aan de vingers en tenen te maken hebben ook met tanden en kiezen.
Omgekeerd zijn er vanuit de tanden en kiezen meridiaanrelaties naar de organen van het lichaam.

Het is dan ook niet verrassend dat via reflexpuntmassage op de handen en voeten effect is te bereiken op de tanden en kiezen.
Zoals bovenaan is beschreven is daar mee de emotionele belevingslading te ontladen in het lichaam.
In het onderdeel over meditatie is beschreven deze spanningen in kaken en kiezen zijn te voelen.
Het is zaak om die emotionele lading te ontladen voordat het gebit (en de organen) daaraan kapot gaan.