NVBT

In Nederland bestaat een vereniging van BioLogische tandartsen (http://www.nvbt.nl).Zij bieden de onderbouwing voor de integrale/holistische tandheelkundige zorg.Ze presenteren hun inzichten in eerste instantie voor de tandartsen-beroepsgroep.Het is echter belangrijker dat de patiënten direct zelf deze inzichten leren kennen.