Bijles voor artsen – chackras

Artsen weten te weinig van de fundamentele natuurkunde.
Daardoor zijn basale zaken niet goed te begrijpen.
Zoals het universele principe van de Draaikolk.
Wat als de “Rotatie” (Spin) voor atomen wordt beschreven.

Een chakra is een draaikolk: een vortex ofwel wervel.
Een wervel is een beweging in 4 Dimensies.
Ons lichaam is op dat principe gebaseerd.
Het is het basisbeginsel van celdeling en gezondheid.

Ons lichaam als geheel s ėėn chackra.
Elke celdeling is verbonden met die ervoor; terug tot de zygote.
Elke celdeling is in 4D, en heeft 4 fasen.
Elke celdeling speelt zich af in een omgeving; dat verdubbelt dit tot 8 fasen.

Dit staat bekent als het chackrasysteem; met 8 fasen.
Elke chackra is een aspect van die 4D omwenteling, in haar omgeving.
Het lichaam als geheel is, blijft echter ėėn systeem; ėėn chakra.
De kwaliteiten daarvan zijn te beschrijven in termen van celdeling, als de relatie tussen cellen.

Eėnheid is en blijft de essentie.
De 1e chackra is daarmee de basis; van het systeem en het lichaam als geHeel.
Elke volgende “chackra” is daarvan een aspect, en daarop gebaseerd.
Het systeem als geheel werkt alleen goed, wanneer al die 8 aspecten onderling integraal zijn verbonden.

1 – zwart – aarde – eenheid – celsysteem

2 – rood – polariteit

3 – oranje – transformatie – vegetatief systeem

4 – geel – zonnevlecht – cerebellum

 

5 – groen – animaal systeem

6 – blauw –

7 – violet – voorstellingsvermogen – mens – wereldbeeld

8 – wit – integratie – integfriteit – ‘god op aarde’

Bijvoorbeeld: chackra 1 is complement voor chakra 8, parallel voor chackra 5 en tegenhanger van chakra 4,