De Orgaancyclus: een Lemniscaat

Alle organen functioneren samen als één orgaan.
Net zoals alle zintuigen samen één waarneming geven.
Onze hersenen zijn het complement van de orgaancyclus.
En de orgaancyclus is het complement van de celcyclus.

De Oosterse geneeskunst heeft hierin veel beter inzicht dan de westerse.
In de westerse medicijnleer worden alle organen als het ware apart beschouwd.
In de Oosterse geneeskunst staat geen orgaan los van een ander.
Elk orgaan is een Filter; en ontstond uit de Zygote.

www.integralegeneeskunst.nl/qiriatrie geeft verdere uitleg.
Het gaat over gebruik van Qi-therapie bij bejaarden.
Juis bij bejaarden zijn organen niet los van elkaar te bezien.
Juist bij bejaarden moet de samenhang van de organen worden behandeld.

De organen onstaan ALLEMAAL uit de Zygote.
De relatie tussen de organen is in het Chackra systeem beschreven.
Het gaat daatin specifiek over de logica en effecten van celdeling.
Met daarin één basale functie: het omkeren van het systeem in zichzelf.

Artsen leren vrijwel niets over de Bio-Logica.
Daardoor ontbreekt begrit over de relatie tussen Deel en geHeel.
Met als gevolg dat de basis voor het kunnen HEELen ontbreekt.
Want daarbij gaat het ober re-integratie van het Deel IN het geHeel.

DIUT IS WAAR HET NODIG IS OM EERST “CHACKRAS” TE LEZEN.
Het Chackrasysteem is gebaseerd op de logica van de Draaikolk.
Een andere manier om datzelfde wer te geven is als Tetraeder.
Het gaat om de integrale samenhang in 4 Dimensies; 0D, 1D, 2D, 3D.

In de oudheid werd dat samenspel, de Bio-Logica, al begrepen.
De Goden van de Oudheid, vertegenwoordigen de Zodiac Cyyclus.
Alle Goden van de Zodiac, of Olympus, vertegenwoordigen organen.
De ‘ronde tafel’, Olympus, vertegenwoordigt de orgaancyclus.

Echter, die orgaancyclus is per definitie een Lemnistaat.
Dit is de “8-vorm”, van een continue ‘binnenstebuitenkering’.
Elk orgaan heeft daarin een specifieke plaats, en precieze functie.
Géén van de organen fungeert goed zonder de andere organen.