16) DEEL 3: Vrije Keuze in Lichaamsopbouw

Vrije Keuze Beleving 016

Tot nu toe hebben we vrije keuze beschreven als een logisch principe in/van de materie.
In het vormen van materie hebben per definitie te maken met het (ver)vormen van atomen.
Eerder is al expliciet gesteld dat we vrije keuze in ons levende lichaam be-leven.
In dit derde deel zullen we zien dat dit expliciet te maken heeft met ons cel-bewustzijn.

Om te beginnen moeten expliciet stellen dat ons zelfbewustzijn is gebaseerd op cel bewustzijn.
Elke cel is bewust, en elke celdeling is aan bewuste keuze: “cell divisions are cell decisions”.
In organen, celkolonies, is elke cel deels bewust van het integralen proces: onderbewust.
Orgaancellen zijn zich deels “onbewust” van lichaamsprocessen; omgevingsprocessen zijn “buiten-bewust” voor lichaamscellen.

In ons leven, in ons lichaam, werken met vier verschillende bewustzijnsprocessen:
1) celbewustzijn, 2) orgaanbewustzijn, 3) lichaamsbewustzijn en 4) omgevingsbewustzijn.
In feite gaat het om vier verschillende vormen van informatie codering (in vier dimensies).
Het gaat in feite om dezelfde vier vormen van verwevenheid van golfknopen in een soliton.

In dit derde deel van het verhaal gaan we eerst een op de tijdfractal van celdeling.
Het is belangrijk om te begrijpen dat die tijd fractal in principe hetzelfde is als de ziel.
Onze ziel is de integrerende factor in alle celdelingen (vrije keuze); dus onze gezondheid.
Omdat alle intracellulaire processen de basis zijn van alle interacties tussen mensen is dit dus ook de integrerende/bepalende factorin het beleven van de gezondheid van de mensheid (vrede).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


1 + vier =