Bijles voor Artsen – Voorwoord, en ‘ultimatum’

Deze webzaait is tegelijkertijd een bijles, en een examen; een ultimatum,
Dit is niet alleen een bijles voor artsen, maar ook een berichtgeving: een eis.
Semmelweis informeerde zijn collegae, en werd door hen (voor) gek verklaard.
Ditmaal is het omgekeerd: artsen die niet luisteren worden incompetent verklaard.

De geneeskunde is al lang het terrein van een levensgevaarlijke geloofsstrijd.
Artsen doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben, en over anderen mogen besluiten.
Ingeval van mensen die doodziek zijn, en op sterven na dood zijn, is dat soms nodig.
Maar verder hebben artsen GEEN ENKELE zeggenschap over medemensen (‘patiënten’).

Artsen, weest gewaarschuwd: deze Bijles voor Artsen wordt geboden door Gezonde Patiënten.
Elke “patiënt”, gezond of ziek, heeft Vrije Keuze, en recht op eigen lichaam en eigen leven.
Elke mens heeft recht op eigen gemeenschap, en eigen wilsbeschikking in overeenkomsten.
Binnen die rechten is er géén ruimte voor een monopolie, van welke soort dan ook, van artsen.

Artsen zijn momenteel voor hun levensonderhoud afhankelijk van zieke patiënten.
Dat is een ongezonde situatie; met een afhankelijkheid aan beide zijden.
Vanuit de vereniging van Gezonde Patiënten wordt deze afhankelijkheid eenzijdig beëindigd.
Artsen worden gecontracteerd, door de gezonde patiënten, om hun GEZONDHEID te verzorgen.

Vandaar dat deze webzaait “Bijles voor Artsen” is opgezet, om de gezondheidszorg te genezen.
Gezondheidszorg staat daarin voorop, samen met actieve ziekte-preventieve en vroeg-detectie.
De behandeling van ziekte en symptoombehandeling staat daarin op de laatste plaats.
Vandaar dat de niet-somatische geneeswijzen in deze aanpak, en overeenkomst, voorop staan.

Spirituele (informatie) geneeswijze staan voorop, als preventieve geneeskunst.
Meridiaanbehandeling, als regulatiegeneeskunst, volgt daarop voor vroeg-detectie.
Natuurgeneeskunst (fysiologische geneeskunst) volgt dan voor gezondheidherstel.
Somatische medicijnleer staat daarin op de laatste plaats – alleen voor palliatie/operatie.

De gezonde patiënten betalen voor de hele gezondheidszorg, in elk aspect.
Het zijn de gezonde patiënten die ook nu de gezondheidszorg weer bepalen.
Zij kiezen zelf wie zij toelaten om hun lichaam en gezondheid te verzorgen.
Zij bepalen welke wetten, en welke instanties daarin medezeggenschap krijgen.

Voor de artsen geldt deze webzaait als een ultimatum.
Alle artsenverenigingen en groeperingen ontvangen hierover bericht.
Van alle artsen wordt vereist dat zij kennisnemen van deze webzaait.
Alleen artsen die werken conform deze principes mogen gezonde patiënten behandelen.

Alle betreffende artsen moeten zich trainen in Spirituele geneeswijzen.
Alle betreffende artsen moeten bekend zijn met Meridiaangeneeskunst.
Alle betreffende artsen moeten Natuurgeneeskunst leren/respecteren.
Alle betreffende artsen moeten beseffen dat zijn behandelaars zijn van laatste keuze.

Alleen ingeval van direct trauma of vereiste tot directe lichamelijke ingreep zijn zij aan bod.
Voor alle gezondheidszorg verkiezen gezonde patiënten natuurgeneeskunst (fysiologische-geneeskunde).
Voor alle vroeg-detectie verkiezen gezonde patiënten de meridiaantherapeuten (regulatiegeneeskunst).
Voor alle preventieve zorg kiezen gezonde patiënten voor spirituele geneeswijzen, en bio-Logische boeren.

Medicijnleer is meer een meer een commercie (kommer-ziek) belang geworden.
Artsen, in tegenspraak met de eed van Hippokrates, hebben dit laten gebeuren.
Artsen proberen (met bedrijven en regeringen) hun inkomen via verzekeringen te garanderen.
Echter: “wie betaalt,, bepaalt”: de gezonde patiënten betalen voor de hele gezondheidzorg, en bepalen nu ook weer het hele beleid.

Overheid, grote bedrijven en artsen vertegenwoordigen eigenbelangen; geen gezondheid belangen.
Hun eigenbelangen zijn geldbelangen; dat maakt geld tot een grote ziekmakende factor.
Gezonde Patiënten betalen niet langer (direct of indirect) voor het behandelen van ziekte.
Gezonde patiënten investeren in gezondheid; en alle middelen en instrumenten die dat verzorgen.

Artsen die met gezonde patiënten willen werken moeten de informatie op deze webzaait leren/bestuderen.
Artsen die het effect van de hier beschreven geneeswijzen ontkennen, worden uit hun behandelingsbevoegdheid ontzet.
Want alleen de gezonde patiënt heeft Vrije Keuze en recht op eigen lichaam en vrije wilsbeschikking dienaangaande.
Instanties hebben geen ziel, en zijn niet bevoegd om over het leven van vrije mensen besluiten te nemen.

Artsen die met gezonde patiënten werken moeten de spirituele training en beoordelingsevaluatie volgen.
Artsen die met gezonde patiënten werken moeten met merdiaantherapeuten kunnen samenwerken.
Artsen die met gezonde patiënten werken moeten de geneeswijzen leren kennen en respecteren.
Artsen die met zieken werken moeten de mens niet als patiënt maar als vrije mens beschouwen.

Deze webzaait heeft vier onderdelen; over elk onderdeel worden de artsen getoetst.
Voor elk onderdeel moeten artsen voldoen aan objectieve en subjectieve vereisten.
Voor elke evaluatietest zijn de beoordelaars betreffende therapeuten en gezonde patiënten.
Alleen na succesvol voldoen aan alle criteria en vereisten is contract met de Gezonde Patiënten misschien een optie.