Wetenschap van Leven

www.wetenschapvanleven.nl wordt opgezet als ‘vertaling’ van www.scienceoflife.nl.
Deze bladzijde vat de principes daarvan samen.

Voorwoord: Vrije Keuze

Vrije Keuze is HET gegeven van leven: zie www,integralegeneeskunst.nl/vrijekeuze.
Vrije keuze speelt zich af IN het samenspel tussen informatie en materie.
Materie IS informatie, in formatie: EEN ‘elektromagnetisch radio-informatie veld’.
We hebben te maken met een samenspel op het niveau van kosmische schepping.

In Celdeling zien we dat moleculen en atomen zich herorganiseren.
Het gaat hierbij om atomaire krachten (‘atoom-fysica’).
Maar, belangrijker dan dat, het gaat om verandering van informatie.
We zien dat als verandering van atomen in formatie.

Levende cellen werken met atoomkrachten.
Maar ze doen dat op basis van overkoepelende informatie.
De ‘deeltjestheorie’ van de natuurkunde heeft hier geen betekenis.
De enige manier om op dit niveau te werken is als/vanuit EEN integraal veld.

De webzaait over Vrije Keuze beschrijft dit principe in verder detail.
Waar het hier om gaat, is dat leven is gebaseerd op dat principe.
We kunnen de ‘wetenschap van dode materie’ NIET gebruiken in de geneeskunst.
Integendeel: we moeten realiseren hoe informatie materie (her/ver/ont)vormt.

Wetenschap van Leven

Op basis van het begrip van Vrije Keuze, is de essentie van leven duidelijk:
Leven gaat over het leren gebruiken van Vrije Keuze.
We leren dat elk, samen, door het maken van fouten.
Waar het om gaat is hoe we vrije keuze (samen) integreren.

Vrije Keuze is een “Lacunatie“, vergelijk het met de lege ruimte in de as van een wiel.
In de wetenschap heeft dit een Singulariteit: een punt wat zich binnenstebuiten keert.
IN dat punt, is het deel met het geheel verbonden; en omgekeerd.
Dat punt is (“for all practical purposes”) hetzelfde als een Hologram.

Dan Winter laat in zijn grafische voorstellingen zien hoe jij je dat kan voorstellen.
Het gaat erom dat Singulariteiten met elkaar verbindingen/netwerken/structuren vormen.
Vergelijk dat met de atoomtheorie over het vormen van structuren van deeltjes.
Hier echter gaat het over samenhangen van gerichte keuzemomenten.

In ons lichaam is dat te zien in het samenspel van levende cellen.
Elke celdeling is een keuzemoment; al die keuzebesluiten hangen samen.
Ons lichaam is een Beslisboom (Tijdfractal) van samenhangende celdelingsbesluiten.
De integriteit van die Tijdfractal, in samenhang met onze omgeving, heet Gezondheid.

 Gezondheid

Gezondheid is daarmee expliciet te beschrijven: het is de vitale integratie van het deel in het geheel.
Liefde is daarmee ook expliciet beschrijfbaar: het is direct begrip van de beleving van samenhang.
Bewustzijn is daarmee ook beschrijfbaar: het is de beleving van het begrip van die samenhang.
Leven is het leren beleven van Vrije Keuze in die integrale samenhang van deel en geheel.

Vrije Keuze werkt maar op EEN manier, op EEN moment op EEN plek.
Vrije Keuze verandert onze betrokkenheid in de omgevingbeleving.
Vrije Keuze doet dat door de Systeemgrens te (ver-/her-)stellen.
Daarmee wordt die systeemgrens (ten dele) geopend of (ten dele) gesloten.

In het gebruik van Vrije Keuze kunnen we ons dus ‘afsluiten’ van onze omgeving’.
Die (tijdelijke) afsluiting (“Hel”) is NODIG om VRIJ te zijn in het beoefenen van Vrije Keuze.
Het houdt in dat we ons kunnen afsluiten van onze omgeving EN onze beleving.
Daardoor bestaat de mogelijkheid voor averechtse keuzen: ten koste van onze integratie van onze omgeving.

Dat is het principe waardoor we ons kunnen ‘voortbewegen’ (ont’wikkelen), ‘als scheppers in schepping’.
Het is hetzelfde principe als dat van verplaatsing van dieren van een territorium naar een ander.
Het is gebaseerd op het principe van voortplanting van zaden die zich ontkiemen in de Aarde.
Het is gebaseerd op het elektromagnetische informatieveld rondom mineralen/moleculen/atomen.

Genezing

In het gebruik van Vrije Keuze kunnen we ons (schijnbaar) afsluiten van onze omgeving.
Daardoor kunnen we onze betrokkenheid omkeren: van integratie tot disintegratie.
Al onze keuzen worden opgeslagen in ons lichaam (dat staat bekend als de “Ziel“).
De opstapeling van keuzen voor disintegratie leidt tot veroudering en ziekte.

Genezing is de omkering van dat proces/principe (van besluiten tot afsluiting).
Het vereist het her-nemen van besluiten tot afscheiding/afsluiting/disintegratie.
Met daarmee het openen va de mogelijkheid to herintegratie: herstel van integriteit.
Dit is de essentie van het Placebo-effect: psycho-somatische re-integratie.

Genezing is gebaseerd op ons ingeboren systeem voor zelfgenezing: de slaapcyclus.
In de slaapcyclus ontkoppelen we ons van onze omgevingsbeleving (“Mediatie als Medicatie”).
Omgevingsbeleving (B) => Lichaamsbeleving (A) => Orgaanbe(-)leving (T) => Cel-/Zelf-be-leving (D).
De letters BATD verwijzen naar de hersengolfgebieden van de bijbehorende niveaus van bewustzijn.

Integrale Geneeskunst

De onderstaande ‘tabel’ vat de principes van integrale geneeskunst (en Wetenschap van Leven) samen.
Het gaat om de logische integraties van informatie in formatie in 4 dimensies.
We be-leven het proces van verweven van informatie met materie via vrije keuze in ons lichaam.
Ons lichaam is de integrerende factor: ook voor de integratie van de wereldgeneeswijzen.

informatie, atomen, moleculen, materie
Informatica, elektromagnetisme, scheikunde, natuurkunde
Veldtheorie, kwantumtheorie, relativiteitstheorie, klassieke theorie
cellen, organen, lichaam, omgeving

Verre Westen, Verre Oosten, Oosten, Westen
sjamanisme, acupunctuur, ayurveda, gereguleerde medicijnleer
spirituele genezing, meridiaantherapie, natuurgeneeskunst, somatische behandeling
informatiegeneeswijzen, regulatiegeneeskunst, procesgeneeskunde, structuurreparatie

zorg voor gezondheid, vroeg detectie/correctie, procesherstel, symptoombehandeling
wetenschap van leven, preventieve geneeskunst, zelfgenezen, webdokter
celbewustzijn, orgaanbewustzijn, lichaamsbewustzijn, omgevingsbewustzijn
bewust, onderbewust, onbewust, buitenbewust

sensor, neuron, plexus, brein
Voorbrein, linkerbrein, rechterbrein, achterbrein
punt, lijn, vlak, volume
0D, 1D, 2D, 3D

Conclusie

Deze bladzijde vat het principe van de wetenschap van leven samen: zie die webzaait.
Het gaat om de integratie van informatie met materie, met vrije keuze, in levende cellen.
Ons lichaam is de integrerende factor: gebaseerd op de vitale celintegratie (tijdfractal).
De wereldgeneeswijzen zijn zo te integreren; ter behandeling en preventie van ziekte.

ZIE: www.wetenschapvanleven.nl (in de maak);
Zie: www.scienceoflife.nl (met de basisgedachten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


2 + = negen