VoorZorg

De bedoeling van dit project is dat de tandarts voor jou niets hoeft te doen.De tandarts dient alleen om tanden te repareren, als die kapot gaan door ongeval.De tandarts is niet bedoeld om je tanden (voor je) te onderhouden of te repareren.Dat moet je zelf doen; maar het is goed om te weten hoe je dat goed doen kan.

Om dat te kunnen doen, moet je weten wat je gebit en mond voor je betekent.Dan zie je in dat het de poort is tot je darmen, en je vertering van be(-)leving.Dan zie je ook in dat het erom gaat dat je je lichaamscellen zelf goed voedt.Dat lukt het beste door (het samenspel van) je lichaamscellen goed te be-leven.

Dat is, vanouds, de bedoeling en de kunst van de hele geneeskunst.Wat dat betreft hebben de oude geneeswijzen ons het meeste te bieden.Hun aanpak is vooral gericht op vóórzorg; bedoeld om ziekte te voorkómen.Doel daarvan is dat je het zelf doet, en niet (door anderen) laat doen.

Afhankelijkheid (van anderen) is een vorm van ziekte (slavernij).Onafhankelijkheid (autonomie, soevereiniteit) is teken van gezondheid.Daarin is van belang dat we elk, samen, mens zijn in de hele mensheid.“Elke mens is en cel in het lichaam van de mensheid”  (be-leef dat…).

Daardoor kunnen we elk, samen, van elkaar en van onszelf leren.We leren het beste en het meeste van wat we doen.Het gaat, in ons leven, niet om verhalen, maar om ervaring.Het gaat er niet om of jij het begrijpt, maar of je lichaam het begrijpt.

Dat is ook het belangrijkste aspect van het leren genezen.Het gaat erom om LICHAAMSTAAL te leren (communiceren).Dat speelt zich niet af in woorden, maar in en met gevoel.“Voel je Goed” is wat dat betreft ‘Diagnose & Recept’.

Over VoorZorg is veel te vertellen, maar het is beter om het te doen.Vandaar dat voor dit project met Therapie Tutoren gewerkt wordt.Dat zijn therapeuten die je uitleggen hoe je ziekten zelf kan genezen.Dat voorkómt hèn werk, en het voorkómt voor jou dat je ziek wordt.

Cursusaanbod

In het cursusaanbod kan je verdere voorstellen vinden, of bieden.Aandacht ligt vooral op meditatie, homeopathie, acupunctuur en ayurveda.Deze technieken leren je om zelf in lichaam en geest je balans in beleving te be-leven.Centraal staat ook de gedachte van ZelfVerzekerd: verzorg. met anderen, zelf je welzijn.

Praktijkaanbod

In de Integrale Praktijk MondGezond wordt gewerkt met vier behandelvormen.Ze vullen elkaar allemaal aan, en zijn allemaal samen nodig … voor jou.Samen bieden ze begrip, beoefening, beleving, en (tand/mond)ziektepreventie.Spirituele- en traditionele geneeswijzen staan centraal, samen met voedingsadvies en de tandarts.

De tandarts fungeert als praktijkbeheerder en als procesbewaker; dat is (nog) wettelijk vereist.Maar de bedoeling van het hele project, en de praktijk, is dat de tandarts niets hoeft te doen.Zo er al met het gebit moet gewerkt, dan idealiter alleen door de preventieassiststent(e).Want de bedoeling van Praktijk MondGezond is dat door de verdere zorg (de voorzorg),  je gebit, mond, spisverteringssysteem en je lichaam gezond blijft.

  1. Eerste plan van aanpak is steeds Gezonde Leefstijl: leer zelf goed voor jezel te zorgen.
  2. Ondersteunend is de acupunctuur en homeopathie, om je eigen balans goed te bewaren.
  3. Op de derde plaats staat gezond leren eten; ook ‘omdat het zo gezellig kan zijn’.
  4. Op de laatste plaats staat dus de tandarts – ook in de rol als integrale procesbewaker.

Ten opzichte van de gevestigde situatie valt er dus nog veel te leren; ook door de tandarts.Dat geld evenzo voor de patiënten: vooral om zelf te leren investeren in gezondheid.Wat dat betreft betekent het dat de patiënten samen zelf hun tandartsverzekerings vormen.Zij het dat ze daarin zelf eigenaar worden van de praktijk en de onderneming; met de behandelaars.,

Behandelwijzen

Meditatie en hypnose (‘sjamanisme’) zijn technieken om je wereldbeeld bij te stellen.Veel mensen hebben een verziek wereldbeeld, door aangeleerde onzin.Het gevolg is dat ze ‘tegende werkelijkheid aanbotsen’, en daardoor ziek worden.Door met je gedachten en geloof te leren werken, kan je je wereldbeeld genezen.

Homeopathie en acupunctuur zijn bio-elektrische informatiegeneeswijzen.Onze anatomie is opgebouwd door onze fysiologie, door ons regulatiesysteem.Het is het informatie-integratie systeem (‘wereldbeeld’) dat de integriteit verzorgt.Acupunctuur en homeopathie kunnen inspelen op de ‘software’ van ons regelsysteem.

Natuurgeneeswijzen en ayurveda doorzien dat ons lichaam één is met onze omgeving.De voedselkringloop van de natuur, loopt door als de kringlopen tussen lichaamscellen.De traditionele geneeswijzen kennen dit als een system van irrigatie, “tuinieren”.Hun ervaring en kennis is van direct belang voor de gezonden samenhang van je organen.

Tandartsen en tandreiniging worden bij goede voorzorg per definitie overbodig.Het huidige ‘gezondheidssysteem’ geeft hen nog een centrale rol ‘als genezers’.In feite repareren ze vooral, of alleen maar, gaatjes; die je beter kan voorkomen.In Mond Gezond kijken ze mee , en dienen als reserve, mocht iets onverhoopt mis gaan.