Dode Materie in een Levend Lichaam

Ons lichaam is een vorm van bewustzijn.Ons lichaam is, wordt, gevormd door Levende cellen.Alle lichaamsmaterialen reageren op informatie.Behalve alle implantaten en prothesen….

Volgens de gereguleerde geneeskunde ‘maakt dat niets uit’.Die aanpak is gebaseerd op de visie van de dode materie.Daarin staat de klassieke wetenschap van materie centraal.In ons lichaam is materie echter een GEVOLG van bewustzijn.

De problemen met de gereguleerde geneeskunde zijn bekend.De oplossing is de Integrale Geneeskunst – voor helen van leven.Daarin komen alle wereldgeneeswijzen samen.Daarin zijn ook de vier wetenschapsvisies geïntegreerd.

  De Veldtheorie geldt voor het niveau van bewustzijn.Waarschijnlijkheidstheorie geldt voor het Regulatiesysteem.Relativiteitstheorie geldt voor de (orgaan-/cel-) Fysiologie.Klassieke theorie geldt voor de dode materie: lijken.  (Anatomie)

Lichaamsintegriteit

Zoals in ons lichaam te zien is, valt een dood lichaam uit elkaar.Het enige wat overblijft is het skelet en de tanden en kiezen.Het lijkt erop dat die deel vormen van de “Dode Materie”.Echter: deze  ‘lichaamsresten’ hebben een unieke samenhang.

  Botten in ons lichaam worden continue opnieuw gemodelleerd.Botten zijn in feite de kalk-batterijen voor ons lichaam/bewustzijn.Omgevingskalk wordt daarin opgeslagen, en teruggewonnen.De kalk is nodig voor bewustzijn: het activeren van neuronen.

Alle lichaamsmaterialen worden op een exacte manier opgeslagen.Ons lichaam heeft een exacte precieze boekhouding: “wat is waar”.Ons suikermetabolisme laat zien hoe belangrijk dit is voor het lichaam.Witte suiker in het dieet verstoort het vermogen tot opslag/terugwinning.

  Voor witte suiker is het bekend als de amadoriconjugaten (‘Konfijten’ van ons lichaam).Chirurgen doen hetzelfde met hun mes: veroorzaken van littekenweefsel.Farmaceuten doen hetzelfde met hun pillen: het veroorzaken van verslaving.(Tand)artsen doen hetzelfde met alle prothesen: inbrengen van dode materie.

  In al die gevallen wordt iets in het lichaam ingebracht wat niet door het lichaam gemaakt is.Daardoor weet het lichaam niet wat-waar is; de lichaamsboekhouding faalt.Het gevolg is dat in het lichaam een ‘zwart gat’ wordt ingebouwd; een stoorveld.Vergelijk het met het vervangen van een computer-chip door een stuk glas.

  Het lichaam raakt, letterlijk, “de kluts kwijt”; een schakelvermogen gaat verloren.Alle lichaamsonderdelen (atomen, moleculen, materie) fungeren als Filters.Elk Filter speelt een rol in het verwerken/bewerken van informatie van leven.Gaat een rekeneenheid verloren, dan worden berekeningsfouten gemaakt.

Tandregeneratie

Dit is het inzicht wat centraal staat in de visie van Tandregeneratie.Repareren, ‘stukadoren’, van tanden en kiezen is palliatie; symptoombestrijding.Het is geen geneeskunst; het is niet meer dan een cosmetische ingreep.Een kunst-tand of –kies is vergelijkbaar met een glazen oog; op het eerste gezicht lijkt het hetzelfde, maar het doet niets.

Voor het verleden was dat, indertijd, goed ‘accepteerbaar’.De geneeskunst en de wetenschap is echter al veel verder ontwikkeld.Sociale acceptatie – tekenen van gezondheid – zijn en blijven belangrijker.Maar belangrijker dan dat is het vermogen om ziekten te voorkomen.

  In de andere essays wordt beschreven waarom tandregeneratie essentieel is.Belangrijker dan het begrip van tand-regeneratie, is het principe van tandgeneratie.Het gaat om het doorzien van het verschil tussen (ziekte) genezen en preventie.Preventie is de kunst van het genezen, voordat het lichaam verstoord raakt (goed lichaams-/levensgebruik).

  Die inzichten zijn elders beschreven (www.preventievegeneeskunst.nl; www.zelfgenezen.nl).Hier gaat het erom dat (tand)artsen lichamen NIET als lijken kunnen bekijken.De wetenschap van de dode materie (actie+reactie=NUL) geldt NIET voor leven.Geneeskunst is de kunst van het informeren/programmeren/tuinieren: creëren.

Dode(lijke) visie

De tandheelkunde is voor een groot gedeelte een lichaams-sloopwerkplaats.Stukadoorswerk geneest niets; het is het ‘uitdeuken en spuiten van wrakken’.Implantaten zijn prothesen; glazen ogenze lijken echt maar doen niets.Met onze technologie is die werkwijze en visie totaal achterhaald; ontoelaatbaar.

Een (tand)arts is bedoeld om een gezondheidsadviseur/-expert te zijn.“Iemand die weet wat gezondheid ie, en die je kan helpen je gezondheid te beleven”.Implantaten met dode materie dragen niets bij aan gezondheid; het werkt averechts.Dat is het beste te zien door het effect van dode materie in het levende lichaam te begrijpen.

In de tandartsenij is het bekend dat ‘dode elementen’ de gezondheid verstoren.Tandarts-acupuncturisten weten beter dan anderen hoe het de rest van de lichaamsgezondheid verstoort.Het idee van verstoring door dode materie van dode elementen is niet wezenlijk anders dan dode materie.Gebitsimplantaten (prothesen) zijn evengoed “Dode Materie”, van Lichaamsvreemde Materialen.

OrgaantransplantatieKunststof  (farmacie)Litteken (dode reflex)Implantaat (prothese)

Orgaantransplantatie heeft onvoorstelbare gevolgen: zielsoverdracht (parasitaire processen)Kunststoffen (‘farma’) hebben onvoorstelbare gevolgen: procesontregeling.(psycho)Chirurgie (littekens) heeft voorstelbare consequenties: procesverstoring.Implantaten hebben voorspelbare consequenties: proces verlammin g.

Transmutatie – Leven en Dood

In ons lichaam hebben we altijd te maken met de gezondheidscascade:1) Gezond, 2) Adaptatie, 3) Compensatie, 4) Decompensatie.Dit staat ook wekend als 1) welzijn, 2) Onwelzijn, 3) ziek, 4) dood.Het zijn de vier fase van verlies van bewustzijn in/van materie.

Vanuit de kosmologie is het beste te doorzien wat dit betekent.1) Informatie => 2) elektromagnetisme => 3) chemie => 4) manifestatie.In ons lichaam zijn al die processen geïntegreerd – door Vrije Keuze.Onze eigen  betrokkenheid in onze beleving in/van/met onze omgeving is allesbepalend.

Transmutatie – Singulariteiten

Geneeskunst is onderdeel van de magie van de informatica van de programmeerkunst.Daarin bepalen we, vanuit onze wil, wat we willen be-leven, en beleven de gevolgen.Implantaten verstoren het contact met de belevingsomgeving; als Verstorende Factor.Vergelijk het met eelt-op-de-ziel, eelt en littekenweefsel: een onnatuurlijke Blinde Plek.

Ons hele lichaam is gebaseerd op het gegeven van “Blinde Vlekken”.In onze ogen, in de navel, in de mond/kont; in alle verbindingsdoorgangen.Overal waar het deel is verbonden met het geheel, bestaat een singulariteit.Daar keert het systeem zich binnenstebuiten – en staat in die zin boven het systeem.

Transcendentie – godheden

Onze tanden en kiezen vormen op die manier een ring van Singulariteiten.Elk gebitselement is vertegenwoordiging voor een meridiaan – voor orgaanregulatie.Dat is logisch, want in de mond wordt onze hele belevingsvertering geïnitieerd {Pavlov}.Ons gebit is in die zin een vertegenwoordiging van “de Olympus; en haar goden”.

  De Griekse/Romeinse oudheid spreekt over de Goden van de Olympus.De Oosterse oudheid legt uit dat deze goden vertegenwoordiging zijn van emoties.De oudheid van het Verre Oosten legt uit dat het gaat om de Organen, en Meridianen.Kortom: onze mond is de Olympus waar de meridianen via de organen onze beleving bepalen.

Transcendentie – zodiak cyclus

Dat gegeven is in detail verder uitgewerkt in de Astrologie.Astrologie gaat NIET over de manier waarop planeten ons leven bepalen.Astrologie is het deel van de Alchemie dat kijkt naar het belang van Ritmen.Want in de aansluiting van de ritmen word bepaald hoe we onze beleving verteren.

  Bert Verveen heeft dit prachtig laten zien, zonder over Astrologie of goden te spreken.Hij spreekt over de fysieke fysiologische kringlopen tussen de lichaamsorganen.Zijn beschrijving geldt op exact dezelfde manier voor de regulerende orgaanklieren.Zijn beschrijving geld zo ook, exact zo, voor de psycho-mentale informatie processen.

  In zijn SysteemPathoEcoSocioPsychoFysiologie zien we de hele basis van gezondheid.Gezondheid is daarmee zelfs expliciet en exact te formuleren: de systeemintegriteit.De systeemintegriteit word bepaald door de kringlopen van de organen van het lichaam.De vitaliteit (Beleving/overleving) wordt echter bepaald door de koppelingen tussen de kringlopen/organen/meridianen/functies.

Elk orgaan, en bijbehorend zenuw/klier-systeem, vertegenwoordigt EEN onderdeel in een cyclus.Alle organen/meridianen samen vormen een Möbius Lus; een systeemomkering, in continuïteit.In de Möbiuskringloop wordt de integriteit van lichaam in omgeving bewaard/bewaakt.Dàt is wat de oude oosterse geneeswijzen al begrepen en (metafoor) beschreven als ‘goden’.

Poort van de Binnenwereld

Onze mond heeft daarin een sleutelpositie.In de mond is de doorgang tot de onderwereld; onze binnenwereld.Met onze handen en voeten lopen we over de Aarde.|Via onze kaken en tanden loopt de aarde (onze voeding) door ons.

Geen wonder dat er een fysieke, chemische, elektromagnetische en informatie-poort is.De ring van Waldeier, van het immuunsysteem is onderdeel van dat bewakingscomplex.De Pavlov-respons vormt deel van de Fysiologie van informatie (n formatie) verwerking.Uiteindelijk komt het allemaal neer op het Lipton Mechanisme (opnamen van levenservaring in DNA).

Het Leven (S)maken

In de mond kauwen we fysiek voedsel – en be-proeven het.Op de tong testen we wat gebeurt in de maag: moleculaire reactiviteit.In de neus testen we op wat gebeurt in duodenum: moleculaire dissocieerbaarheid.In het slijmvlies testen we op vitale bio-compatabiliteit – voor het hele lichaam.

Ons lichaam is in basis een elektromagnetisch instrument voor informatieverwerking.ELK lichaams’onderdeel’ is daartoe aangelegd door LEVENDE lichaamscellen.Alle lichaamsmaterialen zijn speciaal geconstrueerd om om te gaan met informatie.Piëzo-Elektrisch, Transistor, Vloeibaar Kristal, en Intelligente Gel.

  Elk gebitselement is ultra-kristallijn (precisie aanmaak) piezo-elektrisch.Elk gebitselement is precisie elektronisch Transistor (transducer-Transponder).Elk gebitselement is aangelegd vanuit Vloeibaar Kristal micro-resonantie.Elk gebitselement dient voor informatiepulsatie van de Intelligente Gel.

  In de cel is het celwater de Intelligente Gel (de processor).In de cel is het membraan (nucleus/cel) de transducer-transponder.In de cel zijn de moleculen de ‘wortels’; als en vloeibaar kristal.In de cel zijn de transformaties het piëzo-elektrisch proces van bewustzijn.

Vormen van bewustzijn

Een gebitselement is de celfunctie in kristallijne vorm; gevormd als een mineraal.Een gebitselement is een cel, in haar binnenstebuiten vorm.Dat is wat de zodiak ook laat zien: de omkering tussen cel/zaad en kies/bloem.Het gebit fungeert niet alleen volgens de zodiak cyclus; maar IS de zodia cyclus (zie boven).

In de zodiak cyclus zijn de Alchemische 4 Elementen verbonden (vanuit het 5e element).In ons lichaam verbind Vrije Keuze de fasen van Vast, Vloeibaar, Gas en PlasmaIn ons lichaam zien we de samenhang van leven in de natuur van mineralen, planten, dieren en zelfbewuste beleving.Ook in ons gebit zien we die verbinding tussen mineraal, plant, dier en mens.

  Mineraal is de vorm van elk gebitselement; als kristallijne (radio)golfsensor {Callahan}.Plant is de essentie van de zenuwwortel, met directe verbinding naar het lichaam.Dier is vertegenwoordigd in de orgaancyclus, in de vorm van de kaken als plexus.Mens is de natuurlijke bewuste sensatie van eten en kauwen en proeven en beleven.

Vormen van Beleving

Normaliter kauwen we voedsel wat we vanuit onze sensoren in de natuur vonden.In het kauwen ontvouwen zich de kwaliteiten, net als gebeurt in de maag.In het proeven lossen de elementen zich op, net zoals gebeurt in vertering.In de sensatie nemen we de beleving op, net zoals gebeurt in de cellen.

In onze mond eten we niet voor de omzet, of voor energie, of voor leven, maar voor beleving.Elk onderdeel van het proces van eten is een be-leving voor een beleving (van onze omgeving).Het hele proces van eten gaat over het opnemen/overnemen van omgevingsinformatie in ons lichaam.In eten voeden we niet onszelf of ons werk of ons lichaam, maar onze cellen.

Onze gebitselementen zijn onze cellen, binnenste-buiten.In de cel is het DNA de meest kristallijne vorm, aangelegd door onze cellen (Het Lipton Mechanisme).In onze kaak is het Element het meest kristallijne vorm; aangelegd oor onze cellen.Tanden en kiezen zijn radiogolfantennes voor be-leving van beleving van cel DNA.

Vitale Informatieverwerking

Elk gebitselement is een radiogolf antenne maar of een informatie ‘verwerkingsstation’.Daarin zien we de directe samenhang tussen 1) mineraal, 2) plant, 3) dier en 4) mens.We zien het samenspel tussen 1) sensor, 2) neuron, 3) plexus en 4) brein.Het gaat altijd om 1) buitenbewustzijn, 2) onbewustzijn, 3) onderbewustzijn, en 4) bewustzijn.

Ons hele lichaam en leven “draait” om het bewustwordings-/bewustzijnsproces.Onze mond, als toegang tot onze binnenwereld, is een Singulariteit.Onze tanden en kiezen zijn deel van het sensorsysteem op deze systeemgrens.Elk gebitselement heeft daarin haar functie; als deel van de organische/zodiak/olympische kringloop.

Tanden en kiezen zijn, om het zo maar te zeggen, letterlijk het meest buitenbewuste gedeelte van ons bewustzijn.De kaken complementeren elkaar in het integreren van deze beleving, in vaste (bovenkaak) en bewegende (onderkaak) vorm.De gingiva en tong en neus zijn verlengingen van de darm: ‘het celmembraan’.De occlusie, tussen tanden en kiezen, is hun

Het gaat allemaal om de beleving van de omgeving.Het spijsverteringsproces is de dynamiek van het leren/assimileren/verteren/integreren.Het kauwproces is de kern van de dialoog met onze omgeving, beproeving van leven.De gebitselementen zijn onze TOETSSTEEN, voor het beproeven van onszelf en onze omgeving.

Ons Kennislichaam (In-formatie proces)

Elk gebitselement is een kristal is een ultragolfresonator, voor beproeven van het ambiënte golfveld.Elk gebitselement is een sensor (kristalontvanger) net als al onze sensoren.Elke sensorcel is gevoelig voor een deel van de frequenties van het spectrum van onze beleving.Alle sensorinformatie samen vormt een hologrambeeld van onze omgeving: het wereldbeeld in ons hoofd.

De ‘vertaalslag’ daarin is (letterlijk) een omkering van buiten naar binnen.Dat vereist een balans in samenspel: (voor=achter + links=rechts + onder= boven) => buiten=binnen.Dat was het basisprincipe bekend in de alchemie als de Groene Tafel van Hermes.Het is de voorwaarde voor stabiliteit van een integraal systeem in een integrale omgeving.

  In ons lichaam is dat ontwikkeld in de vorm van vier vormen van leven.Mineraal, plant, dier en mens zijn vier fasen in de be-leving van bewust( )zijn.De intrinsieke interne omgevingsbeleving woord daarin steeds meer expliciet.Niet alleen dat, er is steeds meer expliciet op te reageren; mee om te gaan.

  Onze gebitselementen vertegenwoordigen in die zin de mineralen (kristalontvangers).De zenuwwortels vertegenwoordigen de beslisbomen van vegetatieve beleving.De kauwbewegingen en tand/kiesbewegingen vertegenwoordigen het territoriale dier.De stand van de tanden en kiezen en vorm van het gebit zijn vormen van het buitenbewustzijn.

De schijn van gezondheid

Dat is waarom een mooi gebit en een goed gebit zo kenmerkend zijn voor diepe gezondheid.Zoals het gebit laat zien is onze kul’tuur fundamenteel ongezond: rot.Gebitsregulatie en stukadoorswerk verhullen dat we in een kulturele ruïne leven.Op het eerste gezicht oogt alles goed; maar ion de basis is alles nep, a-functioneel.

Een kunst gebit is een glazen oog; het oogt goed maar werkt niet.Een tandvulling is stukadoorswerk: afunctionele symptoombestrijding, palliatie.Een kunstelement is niet meer dan wat het woord zegt: nep, illusie, misleiding.Zoals dode elementen ongezond zijn in ons lichaam, zo is dode materie dat ook.

 

Dat is de essentie van dit hele Essay: het verschil tussen dode materie en het levende lichaam.Nu, 6 bladzijden verder, is duidelijk hoe en waarom dode materie niet werkt in ons levende lichaam.Het is a-functioneel omdat het niet, als lichaamsmateriaal, het informatie omgaat.Het is anti-functioneel, omdat het de zintuigfunctie niet vervangt maar verlamt.

Het volgende deel van het verhaal legt voor dat, en legt uit hoe, informatie de basis is van genezing.Het gaat niet om herstel van de vorm, of van de functie, het gaat om de integratie in integriteit.Het gaat niet om reparatie en simulatie, maar om herstel van identiteit: het kennisinformatieveld.De vraag is hoe we de ziel en de shen van ons bestaan en ons lichaam kunnen activeren, voor (re)generatie.