12.7) De Gezonde Boerderij

Bruno Sabatier doet als Franse veearts in het boek “La Geobiologie et Vous (7)” verslag van een aardige ervaring met het effect van water op de gezondheid van vee.
Op een dag wordt hij geroepen naar een boerderij in de bergen waar hij bijna nooit komt. Misschien eens in de twee jaar. Een koe Amelie genaamd, is bevallen van een gezond kalf, maar de nageboorte is niet verschenen.
Sabatier verlost de koe van de nageboorte en merkt dat de boerin niet weet hoe Amelie verder verzorgd moet worden. Dat is merkwaardig, want dit probleem komt vaak voor.
Bij deze kudde zou dat toch zeker één of twee keer per jaar moeten gebeuren. Het blijkt dat de laatste keer dat de boerin dit meegemaakt heeft toch zeker 12 tot 15 jaar geleden is. Deze boerderij is niet normaal, hij lijkt veel te gezond. Om dit te checken vraagt Sabatier naar de frequentie van uierontstekingen. Bij deze kudde zou dat 5 tot 20 keer per jaar moeten voorkomen. De laatste keer dat hier uier- ontsteking voorkwam is toch zeker twee en een half jaar geleden volgens de boerin. Sabatier gaat de mogelijke oorzaken van deze mysterieuze gezondheid na. Het ras koeien is echter normaal. De inseminatie is kunstmatig hetgeen gebruikelijk is. Het onderdak is ouderwets van de jaren vijftig. De koeien zijn schoon maar er ligt overal mest en de kippen en de honden komen en gaan door de koeien heen. De voeding van het vee is ook normaal voor de regio.

Tenslotte worden in de stallen de drinkbakken bekeken. Het blijkt dat zij niet aan de gemeentelijke drinkwaterleiding zijn aangesloten, maar dat ze rechtstreeks gevoed worden door een bergbeek, zonder dat het water door een leiding is gegaan. De beek stroomt als het ware direct door de stal. De boerin vindt dat maar een vieze bedoening. In de herfst moet ze de drinkbakken voortdurend schoonmaken, omdat ze vol bladeren zitten. Dit is het enige element dat deze boerderij onderscheidt van alle anderen.
Sabatier meet vervolgens de weerstand van het water in de beek bij herhaling. Dit blijkt 15.000 Ohm te zijn. Dat heeft hij in deze regio nog nooit meegemaakt. De weerstand van het water in deze streek is anders altijd 2000 Ohm. Sabatier gaat op onderzoek uit. De bron ontspringt in gesteente van graniet, dat in deze streek zeer zeldzaam is. Het is dus een van die bronwaters, die Vincent als superieur voor de gezondheid classificeert.

Sabatier legt het een en ander aan de boerin uit en vertelt haar dat de oorzaak van de gezondheid van haar koeien de superieure kwaliteit van het water uit de bergbeek is. O, roept zij uit, nu begrijp ik het gedrag van de wilde gemzen.
Het blijkt dat elk voorjaar, gedurende de vijftig jaar dat zij hier woont, de gemzen de bergen afdalen om het ontluikende groen in de lager gelegen en dus warmere valleien te eten. Deze zeer schuwe dieren steken twee valleien over en doorwaden twee beken waar ze het water niet van drinken om op 100 meter afstand van de boerderij water uit de bewuste bergbeek te komen drinken. Sabatier meet de weerstand van het water in de twee beken waaruit niet gedronken wordt door de wilde gemzen. Deze blijkt 2000 Ohm te zijn. Deze beken ontspringen niet in graniet, maar in een bodem van leisteen.

VERVOLG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× twee = 8