Welkom

Vrije Keuze is HET gegeven van leven.
Dode Materie heeft géén Vrije Keuze.
Wetten van Dode Materie gelden NIET voor leven.
Zie daarover www.wetenschapvanleven.nl.

Deze webzaait vat de basisprincipes van Vrije Keuze samen.
Het is hetzelfde als de Kwintessens van de Alchimisten.
Het niet over DE vormen van materie, maar HET vormen van materie.
Specifiek: over de 4D faseVERANDERING, de verandering van vrijheidsgraad (in en tussen dimensies).

Daar waar de natuurkunde verandering van vrijheidgraad beschrijft, beleven we Keuzevrijheid.
Ons lichaam is opgebouwd vanuit de celdelingen van de eerste cel, de Zygote: “every cell division is a cell decision“.
De samenhangen in de celdelingen vormen samen een samenhangende (tijd)Fractal (“Beslisboom”) ; de “ziel”.
Vervormingen van die fractal (te snel/traag, te veel/weinig) is de basis van ontstaan van ziekte.

Het gaat erom de balans te bewaren, in de systeemgrens, op elk niveau: die fractal.
Elke vertakking in die fractal is een keuzemoment: een moment van Vrije Keuze (het gaat om een “Totale Systeem Omkering“, door het keerpunt/nulpunt).
In ons leven, net als in ons lichaam, gaat het om de samenhang tussen al die besluiten.
Vrije Keuze is daarmee gekoppeld aan haar complement (“duaal”): de opbouw van atomen als moleculen van materie.

De opbouw van ons leven is gebaseerd op het leren omgaan met Vrije Keuze.
Ontken je vrije keuze, dan leef je in hel. “onsamenhangede keuzen’ heet Vagevuur.
Besef van Vrije Keuze heet “Hemel”. Bewust van Vrije Keuze heet “Paradijs”.
Vandaar dat deze webzaait, en dit project, deel is van Paradijs.org: bewust gebruik van Vrije Keuze … be-leving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht × 1 =