ZelfVerzekerd

ZelfVerzekerd is een integraal Doe Het Zelf verzekerings concept van stichting “SIG”.Het is gebaseerd op een coöperatie van gezonde patiënten, die investeren in gezondheid.Ze leren hun eigen gezondheid zelf verzorgen, en vinden/trainen anderen die hen daarbij kunnen helpen.Ziekteverzekeringen maken winst door te verdienen aan ziekte; Project ZelfVerzekerd is beter voor je.

Volwassen Autonoom Soeverein Z?lfV?rz?k?rd

Dit project vergt een ‘ingroeien in een gedachte’.Schoolonderwijs conditioneert mensen in gelijkvormigheid en afhankelijkheid.In ons lichaam zien we dat het juist gaat om symbyose van unieke verschillen.Waarin elke mens cel is inhet lichaam van de mensheid (één organisme).

In dit onderdeel van de webzaait wordt beschreven hoe dat vermogen zich van nature ontwikkelt.Het gaat om een oproces van volwassen worden, maar het gaat veel verder dan dat.Het gaat erom te besellen dat je in je lichaam autonoom bent, en in je leven Soeverein.Maar vooral gaat het erom, om met andere mensen samen te werken, en samen je EigenWaarde be-leven

ZelfVerzekerd formuleert dat je je zeker moet stellen van jeeigen voorwaarden voor (over)leven.Dat kan je niet alleen; vandaar: doe het in een coöperatie; vorm je eigen coöperatieve gemeenschap.Ondersteun elkaar om je eigen zekerheid te verzorgen; en je kosten te verzekeren – dat kan vooruit.En laat niet langer anderen aan je verdoenen om dat zogezegd voor of namens je te verzorgen.

Bij elke huidige verzekering draai je altijd zelf op voor de kosten: die je betaalt via je premie.‘Een verzekering is niet anders dan een blikje in de kroeg om te sparen voor je carnavalspartijerij’.Reken zelf uit wat je dat kost: ook als je parasiteert op anderen of anderen op je parasiteren.Keer het proces om: investeer in je eigen gezondheid; en je eigen Praktijk MondGezond.