BasisBegrip

“Kanker is een goed, goedkoop en snel (zelf) geneesbare ziekte”.
Dat is de samenvatting van veel onderzoek wat over kanker is te vinden.
Opvallend is dat de geneeskunde die kanker bestrijdt ‘geen’ succes heeft.
Opvallender is dat diezelfde ‘geneeskunde’ effectieve kankergeneeswijzen bestrijdt.

Welkom bij deze webzaait met tekst en uitleg over kanker; met een ongewone visie.
Hier wordt uitgelegd dat kanker normaal is, en dat kanker zelf(s) goed is te genezen.
Het probleem met ‘kanker’ is de enorme industrie die er heel veel aan verdient.
Het grotere probleem is dat kanker wordt veroorzaakt door ongezonde leefstijl.

De industrie die aan kanker verdient geeft mensen een verkeerd idee over kanker.
Ik heb dat tijdens mijn opleiding tot arts zelf kunnen ervaren’ “ik weet ervan”…
Na mijn opleiding ontmoette ik mensen, experts, met héél andere verhalen.
Hun bevindingen breng ik op deze webzaait samen; kanker is te genezen.

Er zijn géén kanker-cellen (ondanks wat sommige ‘dokters’ beweren.)
Er zijn cellen, in organen, in je lichaam, die last hebben van Gekanker.
“Gekanker”, want het gaat om een conflict tussen jezelf en je omgeving.
Paradoxaal is het conflict vaak gekenmerkt door … ontkennen van dat conflict.

Kanker is een Identiteit Verstoring; die heeft te maken met verstoorde Wil.
Daardoor is er een verlies van onderscheid tussen “mijn-en-dijn” (zelf & omgeving)
Door de relatie tussen Deel en geHeel te herstellen, volgt “genezing”.
Dat vergt herstel van je eigen identiteit; je integriteit en heelheid.

“Doe Het Zelf, Doe Het Samen”.

Jaren geleden ontmoette ik een man die vroeger kanker had. Gehad.
Hij was daarvan genezen.
Hij heeft zich er sindsdien in verdiept.
Hij heeft daarbij véél meer geleerd; waarover hij mij vertelde.

Hij helpt nu mensen van kanker genezen.
In principe lukt het hem dat elke keer,  natuurlijk.
Mits mensen zich niet door dokters laten behandelen.
Na chirurgie, bestraling of chemotherapie kan hij niet meer helpen.

In de U$A, waar hij leeft, mogen alleen die 3 methoden worden gebruikt.
Want de medische industrie, die van ziekte leeft, heeft dat daar zo geregeld.
Alle andere Methoden, zeker die (wel) goed werken, zijn daar verboden.
Zoals daar alle boeken daarover ook op een verboden lijst staan.

De eerste keer dat ik dit hoorde kon ik dat niet geloven.
Ik beschouwde het als Wilde-Westen cowboy verhalen.
Later zag ik in dat ik ongelijk; en dat hij gelijk had.
Zoek maar na op het internet; je vindt voorbeelden te over.

Basisbegrip:

Elke cel leeft en is bewust (“zelfbewustzijn = celbewustzijn”).
Soms (meestal door een vorm van stress) verliest een cel contact met de context..
De cel overleeft dan zonder het delingsritme af te stemmen op de omgeving..
Genezing volgt zodra de stressfactor is opgelost en communicatie tussen cel en omgeving hersteld is (symptoombestrijding (chirurgie, chemie, bestraling) helpt niet).

Ik had op een samenwerkwebzaait 100+ pagina’s hierover geschreven.
Helaas, de webzaait stortte in bij een upgrade, en mijn handboek ging verloren.
Nu wil ik dat project alsnog opnieuw laten herleven.
Vandaar dat je nu de nieuwe opzet kan vinden van het handboek: “(ge)kanker”.

Gekanker, omdat ik het gekanker over kanker beu ben.
Waarom? dat zal je in dit verhaal kunnen lezen.
Je zal ontdekken dat kanker géén (cel)ziekte is.
En, dat bestrijden van ziek(t)e/cellen NIET helpt om te genezen.

Dat, dat is alleen maar symptoombestrijding.
Het gaat erom te begrijpen wat kanker betekent.
Kanker is een proces waarin cellen ontkoppeld zijn van hun omgeving.
Ze proberen te overleven, zo goed als dat gaat, door terug te vallen op een ‘eerdere toestand’.

Herstel van kanker is (zegt mijn vriend) redelijk eenvoudig.
Ont-stoor de verstoring, en de kanker ont-groeid vanzelf.
Tja, in sommige gevallen kan dat te lang duren; 10 weken.
Dan is soms een andere aanpak daarnaast nodig.

Vandaar dat het beter is om kanker vroeg te genezen.
Beter nog is het om kanker gewoon maar te voorkomen.
Voorkom de soorten van stress waardoor cellen worden ontkoppeld.
Zorg voor gezondheidsbeleving waardoor celintegriteit/-integratie bewaard blijft.

Het zal even duren voordat ik die 100+ webbladzijden opnieuw heb geschreven.
Vandaar dat ik direct begin met een bladzijde waar je de informatie kan vinden.
Beluister en bestudeer het materiaal zonder vooroordeel en zonder oordeel.
Besef dat de gereguleerde geneeskunde geen oplossing biedt, omdat die die niet  heeft.

Dat is een basaal principe.
Als een dokter zegt dat die een ziekte niet kan genezen: zoek een andere dokter.
Besef dat jij alleen volgens de grondwet besluit over je eigen gezondheid: je heb recht op eigen lichaam, eigen mening, vrije meningsuiting en gemeenschapsvorming.
Dat betekent dat alléén jij besluit met wie je wilt omgaan; en wie met jouw lichaam mag omgaan.

Trek je niets aan van luide lieden die het tegendeel beweren.
Sleur ze desnoods voor de rechter, en attendeer ze op de grondwet.
Je lichaam is jouw lichaam; jij besluit wie je wel of niet behandelt.
Als je dat wilt, kan je over de hele wereld voor behandeling terecht.

Is het je al eens opgevallen dat mensen met veel geld dat allang doen?
Wist je ook dat hoger opgeleiden meer ‘andere’ geneeswijzen gebruiken?
Besef je dat je met goede voeding/leefstijl de meeste ziekten kan voorkómen?
Heb je door dat je op school te weinig leerde om dat te kunnen weten?

Vandaar de uitnodiging van deze webzaait: doe zelf(-)studie.
Verdiep je zelf in wat je op school niet leerde, en wat je dokter je niet kan vertellen.
Besef dat er een goed verkopend blad is ” What doctor’s don’t tell you”.
En besef dat alle informatie die je zoekt op het internet is te vinden.

Het eerste wat nodig is, is dat je anders leert denken.
Vertrouw niet op informatie van mensen die aan ziekte verdienen.
Leer zelf investeren in gezondheid; goede voeding en gezonde leefstijl.
Leer zelf wat dat betekent en hoe je dat herkent; wordt een “Gezonde Patiënt”.

Vorm, samen, een vereniging voor gezonde patiënten.
Leer samen welke geneeswijzen er op deze wereld zijn te vinden.
Ontdek dat veel van die geneeswijzen zijn bedoeld om ziekte te voorkómen.
Ontdekt dat die geneeswijzen juist bedoeld zijn om Zelf te (leren) gebruiken.

In het geval van kanker, is vleesdieet (incl. melk) een ziekmakende factor.
Kunststoffen en onnatuurlijke straling zijn vaak ziekmakend factoren.
Stress, van elke soort, is vaak een ziekmakende factor.
Ik-zwakte (‘over je heen laten lopen’) is vaak een ziekmakende factor.

Verbaas je niet dat veel van de U$A internetinformatie niet van dokters is.
Mensen die dit soort kennis delen, raken hun U$A doktersdiploma kwijt.
Met als gevolg dat het dat (weer) informatie van een niet-arts is.
Maar dat is niet waarom het gaat: leer, informeer jezelf.

In de teksten die je op deze webzaait kan vinden zal je veel leren.
Je zal ontdekken dat je anders over je lichaam en leven moet denken.
Je lichaam is géén object; het gaat niet over reparatie.
En … bestrijden-van-ziekte is op zichzelf al een ziekte.

Nogmaals: niet alle informatie kan je vertrouwen.
Nogmaals: pas op voor wie wil verdienen aan ziekte.
Heldenverhalen en succesverhalen gaan over een ander.
Wat jij zoekt kan jij alleen maar zelf ervaren.

Deze webzaait verteld over het belang van informatie; en spirituele geneeskunst.
Je leest hier over het elektromagnetische regelsysteem; en de meridianen.
Je leest over de natuurlijke voedselkringloopchemie; en de natuurgeneeskunst.
Zelfs de somatische gereguleerde reparatiegeneeskunst komt hier aan bod.

Dit boek over (ge)kanker is onderdeel van Integrale Geneeskunst.
Dat beteken dat je een wereld aan geneeswijzen hebt om uit te kiezen.
Maar het betekent vooral dat “voorkomen is beter dan genezen”.
Met als kernstelregel: “Genezer, genees jezelf”.

Alleen jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.
Je kan dan ook niet zeuren over wat je op deze webzaait vindt.
De informatie is bedoeld om je te helpen, door je te inspireren om jezelf te informeren.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven; en wat je er wel/niet mee doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 + = tien