Bijles voor de Kwakers

Er zijn ‘artsen’ die luide beweren dat andere geneeswijzen ‘niet mogen’.
Hun luidheid verbergt dat zij deze andere geneeswijzen niet begrijpen.
SIG heeft voor hen een bijlescursus opgezet, om hen te helpen begrijpen.
Het is géén eenvoudige cursus: ze gaat verder dan wat artsen leren.

Les 1:

Lees TIG 2005/6 – Het Assimilatiesysteem
Discussie in de studiegroep
Literatuurstudie
Rapportage van de resulaten

Les 2:

Lees TIG 2007 – Het Regulatiesysteem
Discussie in de studiegroep
Literatuurstudie
Rapportage van de resulaten

Les 3:

Lees TIG 2008 – Het Integratiesysteem
Discussie in de studiegroep
Literatuurstudie
Rapportage van de resulaten

De “Luide Lieden” zijn niet goed geïnformeerd.
Beter gezegd, ze willen géén andere informatie.
Hun geloofsovertuiging bepaalt hun voor-oordeel.
Op basis van hun vooroordelen, veroordelen ze anderen.

Dit is in het verleden en heden op veel manieren te zien.
Allerlei lieden, “fundamentalisten”, doen hetzelfde.
Ze laten hun waarneming door hun waarheid” bepalen.
De oude Grieken beschreven dat al in het verhaal van Prokrustes.

Prokrustes word beschreven als een wat debiloïede herbergier.
Gasten die bij hem kwamen overcachtenmoesten in zijn bed passen.
Wat uitstak hakte hij af; wat tekortkwam bewerkte hij met de botte kan van de bijl tot het paste.
Overigens, dit is een techniek die in/door ‘de wetenscjhap’ veel wordt gebruikt.

In get geval van de geneeskunst is diet goed merkbaar.
De patiënt wordt elke keer wer in een prokrustesbed gelegd.
Elke keer wer word een lkevende mens met een lijk vergeleen.
Dat past niet; en een wetenscap van leven is hard nodig.

Die is in de mmaak, maar bijde Luide Lieden is dit niet bekend.
Beter gezegd: het bestaan ervan wordt door hen ontkend.
Men zei dat ook, vroeger, van de bewoners van eiland Urk.
Die waren niet vrij om om te gaan met mensenniet van het eiland.

Op soortgelijke manier ontkennen de Kwakers wat ze niet weten.
Wat ze niet weten is wat Leven is, en hoe het wordt epaal door Vrije Keuze.
Dus, ontkennen ze dat, en kiezen ervoor om anderen hun keuze te ontnemen.
Daarbij projecteren ze tegelijkertijd hun onwetendheid op de ander.

Patiënten worden door hen geïnformeerd dat geneeswijzen niet zijn bewezen.
Paranormale waarneming is daarvan een voorbeeld.
Overigens, dat is vergelijkbaar met de oude Urkers die het bestaan van buitenland ontkenden.
Op die manier wordt nog steeds door velen het onbekende geweerd: wat de boer niet weet, eet hij niet”.

En zo ontkennen de Kwakers het bestaan en effect van paranormaal genezen.
Dat, terwijl de CIA heeft laten zien dat dit uitstekend kan werken.
(Overigens, de CIA is in zekere zin de opvolging van de Inquisitie …)
Het blijkt dat iedereen kan leren om die normala paravermogens te leren gebuiken (Remote Sensinng).

Maar de Kwakers doen alsof dat niet het geval is.
Ze doen alsof zij het voor hetzeggenhebben.
Via intimidatie en manipulatie claimen ze hun eigen gelijk.
Maar (zoek het zelf na0: wat ze zeggen is onwaar.

Moeten we de Kwakers met de dorpsgek van vroeger vergelijken?
Of zijn ze meer als de dronken dranieschopper die mensen neersteekt?
Door hun toedoen ‘vallen er lijken’, door hun serie karaktermoorden.
En ervallen doden doordat ze mensen toegang tot goede geneeswijzen onthouden.

Dat laatste is mede de schuld van de patiënten.
Je moet als patiënt jezelf leren informeren.
Het is ook de schuld van hun mede-artsen.
Ook zij moeten zichzelf leren informeren.

Een ‘gedoogbeleid’ van de kwakers is niet afdoende.
Het is nodig dat iedereen weet dat de Kwakers ‘gek’ zijn.
Ze zijn als de kleurenblinde die zegt dat groen niet bestaan kan.
Of de dove die meent dat dansers allemaal gek zijn.

Op deze manier menen de kwakers dat ze gelik hebben.
De Kwakers menen ook dat ze anderen moeten bekeren.
Ook menen de Kwakers dat ze anderen voor ‘zonde’ redden.
De kwakers zijn historisch voorbeeld van geloofsgekte.

De kwakers vormen een geloofssysteem; ze zin een Kult.
Het probleem is dat ze anderen hun geloof opdwingen.
Groter probleem is dat anderen dat laten gebeuren.
Het grootste probleen is dat anderen, die het beter weten, ook laten gebeuren.

Ook dat hebben we in het verleden al eerdergezien.
Naderjhand zei men toe “Wir haben es micht gewusst'”
Bij het Nurembergtribunaal kwam dat aan bod.
De ene groep zij “we hebben het niet gedaan”; de anderen zeiden ‘we hebben het niet bedacht”.

.In dit geval menen de kwakers dat ze orders mogen/moeten geven.
De artsen laten het gebeuren: ook zij vertellen patiënen wat te doen.
Ze vertellen patiënten ook wat z emoeten nalaten.
Maar deze Artsen vertellen hun mede artsen niet wat ze moeten nalaten.

De artsen zijn géén uniform gilde; het is géén integer genootschap.
Afgezien van het gegeven dat ze allemaal aan ziekte willen verdienen.
Er zijn de artsen die al lang zelf met alle geneeskundige alternatieven werken.
En er zijn artsen, de Kwakers, die menen dat dit niet mag gebeuren.

Het enige waar het om gaat is Vrije Mening, en Vrije Meningsuiting.
Zeker zijn de Kwakers vrij im hun eigen mening te vormen.
Zeker zijn de Kwakers vrij om hun mening vrij te uiten.
Maar het is ook zaak dat anderen die beter weten zich ook uiten.

Het is tijd dat algemen bekend wordt dat de Kwakers ongezond zijn.
Het is zaak dat ‘men’ weet dat wat de Kwakers stellen onwaar is.
Het is nodig om remedie tegen de Kwakers te bieden.
Het is aan jezelf, om de Kwakers niet langer serieus te nemen.

Als jongens in een korte broek trekken ze aan de bel””Kakkedorisprijs!”.
Als koortsigen ijlen ze “andere geneeswijzen bestaan niet”.
Als heksenjagers van de inquisitie geloven ze in onzen.
Als artsen diede eed van Hippokrates aflegden plegen ze meineed.

Ze doen kwaad door patiënten goed egeneeswijzen te onthouden.
Ze zijn crimineel door anderen recht op vrtije mening te ontzeggen.
Ze zijn incompetent doordat ze andere geneeswijzen niet leren.
Ze zijn kwaadaardig doo karaktermoord op goede onderzoekers.

Ik ken zulke goede onderzoekers, die door de Kwakers worden mishandeld.
Ik weet dat veel goede onderzoekers hun bevindingen niet meer publiceren.
Ik ken goede onderzoekers die door toedoen van de kwakers vrogtijdig overleden.
Ik zie dat de gezondheid van de bevolking door de Kwakers wordt benadeeld.

Het is niet aan mij om dat te beweren.
Het is niet aan mij om dat te bewijzen.
Met geloofsfanatici is niet te discussiëren.
Die zitten vastgebakken aan hun eigen (zelf)overtuiging.

Het is zaak om een eenvoudige oplossing te verzorgen.
Te garanderen dat goede onderzoekers kunnen publiceren.
Dat hoede juristen de Kwakers de smaadprocessen aandoen.
En dat de bevolking als geheel de Kwakers niet meer serieus neemt.

Stel je voor: de Kwakers delen de Kakkedorisprijs weer uit.
En niemand geeft hen verder enoge aandacht.
De media doen nier meer mee aan dat spel.
En niemand reageert meer op wat ze beweren…

Het is samen te vatten in een koste stelling:
De Kwakers hebben elk recht op hun eigen mening.
De Kwakers hebben recht om hun mening te uiten.
Maar iedereen is vrij om ze voor gek te verklaren.

(PAS OP BOEMERANG EFFECT).

Wat nu nog gebeurt is met Mafia praktijken te vergelijken.
Via intimidatiegeweld worden goede mensen bedreigd.
Via publicatiemisleiding worden patënten verkeerd geïnformeerd.
Maar de bevolking (wij, jij)  laat het allemaal maar gebeuren.

Het is tijd om daarmee te stoppen.
De Kwakers prediken slechts in eigenbelang.
Wat ze beweren dient slechts hun eigen(-)belangen.
Het schaadt de gezondheid van de bevolking.

De oplossing: die er niet meer aan mee.
Laat het niet meer gebeuren.
Leer jezelf informeren.
Neem je eigen besluiten.