Verjonging

Veroudering is een chronische aandoening veroorzaakt door onverteerde ervaring.
Het is gebaseerd op hetzelfde principe als de opbouw en opslag van reflexen.
Onverteerde ervaringen functioneren als a-functionele (‘averechtse’) reflexen.
Verjonging is het opruimen van de oude a-functionele reflexen; en optimaliseren van leven.

  1. Veroudering
  2. Reflexen/herinneringen/geheugen/ver(-)leden
  3. Herkauwen/Kinesiologie/Hypnose/Meditatie
  4. Verjonging

Veroudering

Verjonging is de tegenhanger van veroudering.
Veroudering is een chronisch proces; zeg maar een chronische ‘subklinische’ ziekte.
Een “subklinische ziekte” is een aandoening waarvan ‘niemand’ beseft dat die speelt.
Het gevolg is dat de betrokkenen (ten onrechte) menen dat het ‘normaal’ is.

Chronische Ziekte

Een Chronische ziekte is (paradoxaal) een ziekte die BUITEN DE TIJD staat.
In feite is die aandoening dus niet Chronisch, maar juist “A-chronisch”; “tijd-loos”.
De oplossing ligt daarbij, vanuit het woordgebruik al, voor de hand: synchroniseren.
Het proces wat buiten de tijd staat, en het tijdbepaalde proces, moet worden verbonden.

Chrono-Biologie

We hebben hier te maken met chrono-biologie: tijdbepaalde lichaamsprocessen.
Want die zijn de basis van een specifieke procesomkering: een ‘tijd-slot’.
Want dat is de basis van het ontstaan van A-chrone ziekten (zoals kanker) en Reflexen.
Maar we moeten ook de tegenhanger  bekijken: Vrije Keuze (processchakeling).

Cyclus Omkering

Kinesiologie (gebruikmakend van acupunctuurmeridianen) is hiermee goed bekend.
Het principe va meridiaanomkering is een standaard basaal gegeven.
Het principe van een tijdslot (letterlijk het gevolg van een ooit genomen besluit) ook.
Ook de hypnotherapie kent dit principe en gebruikt het in de zogenaamde Regressie.

Geheugen

In hypnotische regressie … gaat niemand … terug in de tijd.
Onze tijdbeleving van het verleden ligt opgeslagen in ons geheugen; in het heden.
Ons geheugen is vergelijkbaar met een DVD, of een computergeheugen.
Al onze herinneringen worden opgeslagen op een VLAK; niet in een volume.

Vrije Keuze

We slepen ons verleden dus steeds met ons mee; in het heden.
Onverwerkt verleden staat opgeslagen in een a-part eigen gebied, in isolement (“Hel’).
Verwerkt ver-leden vormt onderdeel van het actieve geheugen; cf. werkgeheugen in een computer.
Het verschil tussen onverwerkt/geblokkerd/Hel-geheugen en achtief/werk/paradijsgeheugen wordt bepaald door de addressering.

Geheugen Adressering

Addressering is een computerterm voor het hebben van de code om informatie te kunnen vinden.
Ontbreekt die code, dan is de informatie onbereikbaar; ook al is die informatie nog intact.
In schokkende levenservaringen wordt het ‘bijschrijven’ van betrokkenheid in beleving soms even onderbroken.
Dan wordt de informatie wel opgeslagen (en neemt plaats in), maar is niet meer direct bereikbaar.

Regressie

In de hypnotherapie en psychotherapie zijn methoden ontwikkeld om die oude herinneringen op te sporen.
Omgekeerd kennen veel mensen zelf-medicatie technieken om zulke oude herinneringen te ‘onderdrukken’.
Vrijwel alle verslavingen zijn ‘zelfmedicatie’ om te kunnen ‘leven’ met een herinnering die iemand niet wil her(be)leven.
Meditatietechnieken zijn instrumenteel om zulke oude herinneringen te her-inneren, te her-leven, te verteren, en ervan te leren.

Reflexgedrag

Dat is de bedoeling van die ontkoppeling van een schokervaring in de beleving; als noodoplossing.
De informatie wordt opgeslagen, om later te kunnen worden verteerd; opdat ervan kan worden geleerd.
Maar de informatie wordt niet geactiveerd (blijft geisoleerd), omdat er geen (reflex)gedrag  is dat ermee kan omgaan.
We hebben hier in feite te maken met de relatie tussen reflexgedrag en Vrije Keuze.

Levenstrauma

Levenstrauma is een beleving waarvoor geen relexen beschikbaar waren om daarmee om te gaan.
‘Registratie’ van die schokervaring in het geheugen is bedoeld om het later te kunnen heractiveren.
In het heractiveren van de ervaring, is die (achteraf, net als bij herkauwen) alsnog te verteren.
Zo kunnen zo ‘onverteerbare’ herinneringen alsnog  worden verteerd; en ervan worden geleerd.

Onverteerde levenservaring

Veroudering is de opstapeling van de onverteerde levenservaringen.
Mettertijd nemen die steeds meer geheugen in beslag; en vertragen andere mentale processen.
Verjonging is het achteraf-verteren van die ‘onverteerde’ ervaringen.
Dardoor worden ze verteerd. geintegreerd, gecomprimeer en geactiveerd.

Defragmentatie

Die principes worden in computers al gangbaar gebruikt.
Daar heet het defragmentatie en compressie; een basale data-hygiene.
In principe is dat wat we allemaal doen in het inslapen, en het dromen.
Schiet die levensreflectie/herhauwing van  beleving tekort; dan is het tijd voor meditatie.

Meditatie

Meditatie is hetzelfde proces als het inslapen, en (dag)dromen; maar nu opzettelijk geactiveerd.
In meditatie worden dezelfde fasen doorlopen als in de slaapcyclus altijd gebeurt:
1) omgevingsbeleving, 2) lichaamsbeleving, 3) orgaanbeleving, en 4) celbeleving.
Met een overgang van 1) buiten-bewustzijn naar 2) onbewustzijn naar 3) onderbewustzijn naar 4) bewustzijn.

Ver-leden = Heden

Wat de meeste mensen ontgaat (ook psychologen) is dat zelfbewustzijn=celbewustzijn.
In de slaapcyclus gaan we terug van buiten-bewustzijn naar bewust-zijn.
We schakelen terug van omgevingsbeleving naar celbeleving.
Want op onze celbeleving=zelfbeleving is onze zelf-be-leving gebaseerd.

(On(der))bewust-zijn

Onze celbeleving is de basis van ons leven, en dus van onze beleving.
In organen delen cellen hun informatie; en functioneren daardoor onder bewustzijn.
Tussen verschillende organen verschilt de informatie ten dele; en zijn orgaancellen ten dele onbewust van de informatie communicatie.
Onze omgevingsbeleving is voor onze cellen, letterlijk buiten bewustzijn.

Schakelpunt

Ons hele leven is gebaseerd op die omkering tussen binnenwereldbeleving en buitenwereldbeleving.
Dat is hetzelfde principe als dat van de celdeling; in feiten een celomkering-en-terug.
Datzelfde principe speelt zich af in de celcommunicatie (koppeling en tegenkoppeling).
Het is in dat schakelpunt (een singulariteit) dat Vrije Keuze zich afspeelt.

Verjonging

Verjonging is het oplossen van de oude onverteerde ervaringen.
Dat vereist het de-isoleren van geisoleerde geheugengebieden.
Het reactiveren van dat geheuge reactiveert de beleving.
Dat slaagt alleen, als dat aan een overlevingsstrategie wordt gekoppeld.

Stappenplan

Het vereist altijd herstel van lichaamsbeeld versus zelf beeld (‘sjamanisme’).
Ook moet het verteringsproces op de juiste manier werken (Qi-Therapie).
De integratie van interne/externe processen moet worden hersteld (Natuurgeneeskunde).
Daardoor kan de herinnering worden verteerd, is niet meer geisoleerd maar functioneel.

1) Informatiegeneeswijzen (Spirituele geneeskunst; Homeo-therapie)

Normaalpara paranormaalgeneeswijzen kunnen door empathie/telepathie ‘als co-prosessor’ fungeren.
De behandelaar kan zich zo ‘inleven’ in de interne/verborgen beleving; en die helpen her-leven.
Alternatief  kan een homeo-therapeut de afwijking van het integraalbeeld analyseren/detecteren.
Door het gezonde lichaam daarmee te informeren, kan het zich (zelf) corrigeren.

2) Regulatiegeneeskunst (Meridiaanbalans)

Kinesiologie, shiatsou, meridiaan(kleur)therapie en acupunctuur spelen in op het regulatiesysteem.
Dat is het elektromagnetische informatieproces wat onze betrokkenheid bepaalt.
Het is equivalent met het verteringsproces, van informatie/materie integratie.
Door zelfregulatie te calibreren kan het lichaam het onverteerde verteren.

3) Procesgeneeskunde

De verwijzing vaan ‘verteren’ van het verleden moet heel letterlijk opgevat worden.
Voor het lichaam is vertering van informatie of van materie hetzelfde.
Het gaat over opname via de systeemgrens, vanuit de omgeving (en omgekeerd).
Herinneren zonder herkauwen (meditatie) laat de ervaring van het ver-leden onverteerd.

4) Structuurherstel

Ons lichaam is ogebouwd door levende communicerende cellen.
Door de herinneringen te ontstoren, wordt hun communicatie ontstoord.
Met onverstoorde communicatie bewaren/herstellen de cellen hun integriteit.
Fysiek lichaamsherstel is daarvan een gevolk; en teken.

Verjonging werkt

Sommige mensen hebben geleerd (dus menen) dat verjonging niet ‘mogelijk is’.
Indertijd ontmoette ik een Engelse heks, die 45 jaar oud er als 18 uitzag.
Leonard Orr zocht, en vond mensen van 200+ jaar oud; wereldwijd.
Chinese en Indiaase geneeskunst is al lang (geheim) bekend met verjongingstechnieken.

Leven met gevoel, zonder emotie

Telkens gaat het om lading ont-lading van ver-leden verleden.
Het gaat om leven met gevoel maar zonder emotie (emotie is actie inactie, =/= actie in actie).
Emoties zijn gebaseerd op reflexen, dussr het verleden, en staan buiten de tijd (“a-chroon”).
Vandaar dat verjongingsrecepten altijd aan seks zijn gekoppeld: directe lichaamsbeleving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× acht = 72