Homeopathie

homeopathie is een behandeld systeem wat direct gebruik maakt van lichaam’s informatie.We hebben daarmee letterlijk te maken met informatie informatie in het lichaam.Het gaat hierbij om elektromagnetische signalen met een eigen samenhang.Vergelijken met een geluid bestand in een computer; als een radiosignaal/golfvorm.

Artsen leren te weinig over de elektromagnetische basis en opbouw van ons lichaam.Homeopaten en acupuncturisten leren met deze elektromagnetische lichaamsvelden werken.Maar zij leren zelden dat het gaat samenhangende elektromagnetische velden/signalen.Daardoor kunnen ze de behandelingen waarmee ze werken te weinig onderbouwen.

Gelukkig zijn er anderen die dit verdergaand hebben onderzocht.Daardoor is nu duidelijk dat homeopathie werkt met elektromagnetische signalen.Elke molecule is opgebouwd uit atomen; dus uit ondermeer protonen en elektronen.Van elke moleculen is een elektromagnetische afbeelding te maken: haar spectrum.

Op basis van deze elektromagnetische lichaamsignalen worden nieuwe behandelttechnieken ontwikkeld.De elektromagnetische systemenregulatie wordt momenteel onderzocht als de elektroceuticaDit zijn behandelwijze die ingrijpen op het elektromagnetisch lichaam signaal systeem.het gaat hier om elektronische apparaten die direct ingrijpen op het elektromagnetische lichaamsysteem.

    Van de farmaceutica is nu bekend dat zij ons denken (Mind) kunnen aantasten.Van de elektroceutica is bekend dat zij onze wilsbeschikking (Soul) kunnen aantasten.

Homeopathie en acupunctuur spelen in op de elektromagnetische systemenregulatie.Met de behandelaar goed voelt wat gebeurt zullen deze behandelingen en elektromagnetisch systeem niet verstoren.

In het geval van de homeopathie wordt gebruik van gemaakt van natuurlijke signalen van lichaam’s communicatie.Het gaat elektromagnetische signalen van stoffen die wij in onze omgeving kunnen vinden.Zoals vermoedelijk weet, is onze hele omgeving zijn beleving gebaseerd op frequenties.Al onze zintuigen vertalen die frequenties (licht, kanker, smaak, een vereniging) tot sensaties.

Om een voorbeeld te geven: ons ook neemt de rotatie-hoek waar van een foton.Onze neus detecteert de moleculaire reactiviteit op ons slijmvlies.Onze tong detecteert de modulaire moleculaire oplosbaarheid.Zoals Pavlov heeft laten zien: ons hele lichaam stelt zich in op het verteren wat ze in de mond proeven.

Homeopathie maakt daar gebruik van: door stoffen in de mond te brengen, met informatie.Via een verbinding van de tong naar het oude brein reageert het hele lichaam.De organen en membranen worden ingesteld om die nieuwe ervaring te kunnen verteren.Homeopathie maakt daar gebruik van om onverteerde ervaringen te kunnen elimineren.

Vanuit de effectiviteit van homeopathie leren we dus ook meer over ons lichaam, en onze kaken.We zien dat met wat we in de mond direct, we reageren op onze beleving van onze omgeving.Alles wat we in onze mond brengen geeft ons lichaam als geheel nieuwe informatie.We hoeven het daarvoor niet eens door te slikken; in de mond brengen is al voldoende.

Dat is wat we ook zien bij kleine kinderen die ‘alles in de mond stoppen’ en willen proeven.Dat is heel precies te zien in ons brein: in de “homunculus”.De Homunculus is een afbeelding van de relatie tussen de hersenen en onze zintuigen.Daarin zien we dat een groot gedeelte van de hersenen met de tong is verbonden.

Daaruit kunnen we afleiden hoe belangrijk de beleving in, dus van, onze mond is voor ons lichaam.In feite gaat het niet alleen over het belang voor ons lichaam maar voor ons hele leven.Vandaar ook dat het belangrijk is dat we alles wat we eten goed kunnen proeven.Maar dat is wat door onze leefstijl, en door fabrieksvoeding, teloor gaat.

Homeopathie geeft ons wat dat betreft een duidelijk bijles over de betekenis van smaak.In de mond bepalen we onze eerste reactie op onze beleving van onze omgeving.In de mond zien de dus ook de eerste signalen van een verstoorde omgevings beleving.Aantasting van het gewoonlijk sterke gebit is symptomatisch voor het verkeerde omgevingbeleving.

Dat kan betekenen dat ze langdurig in de verkeerde omgeving leven; de onnatuurlijke industrieholding.Het kan ook betekenen dat we chronisch verkeerd omgaan beleving: systeem uitputting.Beide hebben te maken met een onnatuurlijke leefstijl.Beide zijn te genezen door de natuurlijke leefstijl te herstellen.