QiT – WAT is Qi?!

Qi = Energie-Informatie

Acupunctuur maakt gebruik van het principe van “Qi”.
Qi is niet een vorm van Energie; het is Energie-Informatie.
Het is daarmee wezenlijk anders dan de ‘energie’ zoals die in de natuurkunde bestudeerd wordt.
Qi is beter te vergelijken met de informatiestromen, zoals die in de informatica bestuideerd wordt.

De gereguleerde medicijnleer gaat uit van wetten van de dode materie.
De meest abstracte vorm, van die wetenschap, is de toegepaste logica: informatica.
In ons lichaam zien we echter dat we verder moeten kijken (dus denken): we hebben Vrije Keuze.
Dat houdt in dat wij, in ons leven, en dus in ons lichaam, kunnen omgaan met het ONbekende.

We kunnen daarom de klassieke-wetenschap-van-voorspelbaarheid in ons lichaam NIET gebruiken.
Zelf Quantum-theorie (een beschrijving van elektromagnetische veldinteracties) is ‘onbruikbaar’.
Want in ons lichaam is onzekerheid een gegeven waarmee we gericht kunnen omgaan (vergelijk het met de as in een fietswiel).
We moeten dus altijd uitgang van (variablele) samenhang in Vrije Keuze; als gegeven van leven.

Qi is de informatiestroom tussen lichamen, organen en dus cellen.
Qi informeert over faserelaties, in materie, moleculen en dus atomen.
Qi is de informatiestroom die de celsamenhang, dus gezondheid en leven, bepaalt.
Valt die informatiecirculatie tussen/in lichamen/organe/cellen weg, dan rest de dode materie.

Leven is de circulatie van Qi; de informatiecommunicatie tussen levende cellen.
Leven heeft altijd te maken met Vrije Keuze; zonder Vrije Keuze ben je ‘doods’.
In de volgende bladzijden wordt uitgelegd wat Qi is, op het meest fundamentele niveau.
Qi houdt verband met de fotonenspronen die de elektronensprongen orchestreren die de chemische veranderingen bepalen die de vormen van materie vormen.

“Wat is QI?”
Qi is de informatie communicatie tussen levende cellen
Wil je meer weten over die informatiecommunicatie processen, lees dan verder:

 1. lichaamstaal
 2. celprocessen
 3. atoomoleculen
 4. bio-informatica

1) Lichaamstaal

Lichaamstaal geeft uitleg over de samenhang tussen informatie en materie.
Daarin staat de volgende serie van stappen (heen en terug) centraal:

 1. fotonensprong (informatie in formatie)
 2. elektronensprong (elektromagnetisch)
 3. elektronvalentie (chemisch)
 4. elektronbinding (fysiek)

Dit zijn de strongen waardoor subatomaire faseveranderingen tot veranderingen in/van materie kunnen leiden.
Lichaamstaal is het complex van informatiecommunicatie, in 4 dimensies, tussen cellen, organen, lichamen en levensvormen.

2) Celvormen

Het vormen en vervormen van cellen is gebaseerd op principes die in de celdeling en celfucie te zien zijn.
Celfusie, het samensmelten van cellen, zien we in de seksuele koppeling; een beslisboom/fractal die ons met de hele mensheid verbindt.
Celdeling, zien we in ons lichaam en leven, als de fractal/beslisboom, die de samenhang van al onze cellen/organen/lichamen bepaalt.
Daarin zien we dat alle celmaterialen door informatiestromen kunnen worden vervormd.

 1. piezo-electrisch
 2. vloeibaar-kristal
 3. transducer-transponder (transistor)
 4. intelligente-gel

3) AtooMoleculen

Atomen en Moleculen zijn varianten van hetzelfde gegeven.
Atomen zijn bolvormige trillingen, die concentrisch zijn geordend.
Moleculen zijn ketens van bolvormige trillingen van atomen.
Het woord “AtooMoleculen” laat zien dat het gaat om samenhangen tussen richtingen van stapeling van trilling.

 1. concentrisch (atoom)
 2. ketenvormig (molecuul)

4) Bio-Informatica

Cellen zijn niet alleen opgebouwd uit moleculen; cellen bouwen ook moleculen op.
In die zin zijn cellen kernreactiren, werkende met atoomkrachten.
Cellen zijn ook fundmentele logische processoren (CPU’s) die zelf berekende besluiten nemen.
Ons hele lichaam is een computer, waarin ‘de hardware’ wordt opgebouwd door ‘de software’.

 1. kernreactoren
 2. CPU chips

Let wel, in de volgende onderdelen van “Wat is Qi” is het nodig om verder te denken dan wat de (klassieke) wetenschap beschrijft.
In ons lichaam hebben we NIET te maken met klassieke wetenschap van de materie.
Integendeel, we zien daar juist dat subjectieve be-leving (psyche) de objectieve eleving (lichaam) kan bepalen.
Voor het begrijpen van ziektegenezing, gezondheid en leven is het nodig om te begrijpen hoe de informatiestromen de celvorming/-vormen bepalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


6 × negen =