QI – Achtergronden

De Klassieke Somatische medicijnleer heeft haar ((Heel) Ernstige) tekortkomingen.
EEN daarvan is dat ze is ingericht om te verdienen aan ziekte (dat houdt ziekte in stand).
Een ander probleem is dat ze zich baseert op de klassieke wetenschap van dode materie.
Daardoor worden mensen beschouwd als objecten, en behandeld als machines (‘reparatie’).

Historie

Het vervangonderdelen-reparatiemodel van de gereguleerde medicijnleer heeft een historische basis.
In de legers bleken de barbiers, als chirurgijns, sneller en beter resultaat te hebben dan de helers.
De helers, oftewel de kruidengenezerrs, werken met de fysiologische lichaamsprocessen.
Dat vergt tijd; en vereist de gezondheid van de in het proces betrokken orgaancellen.

De soldaten (soms waren dat gevangenen, betaald om te doden) werden behandeld door de barbiers.
De rijken waren niet geneigd om in zich te laten snijden of lichaamsdelen te laten amputeren.
Zij maakten gebruik van de helers, en de kruidengeneeskunst.
Maar in beide gevallen (barbieren/helers) was de kennis en inzicht beperkt.

Er is een rapportage van een Moorse genezer, die was ingeroepen voor behandeling (In Zuid Spanje) in de tijd van Al Andaluz.
Hij beschreef zijn diagnose, en de voorgestelde behandeling; chirurgisch danwel medicatie.
En gebruikte daarin de manier van denken die de artsen in Europa nu ook kennen.
Maar zag dat de betreffende patienten, behandeld door aderlating en gebed, stierven.

Elke geneeswijze heeft haar eigen visie (diagnose) en behandeling (effect).
Elke dokter, geschoold in de ene of andere behandelwijze, acht die ‘normaal’.
Aan het gebruik van die behandelwijze ontleent elke arts zijn/haar eigen ‘gelijk’.
Hoe onjuist dat is, is alleen te zien als die visie met andere visies kan worden vergeleken.

Hysterie

‘Moderne’ artsen leren dat hun werkwijze is gebaseerd op ‘de Wetenschap’.
Ze leren niet dat het gaat om de Klasssieke wetenschap, van dode materie.
Ze doorzien daardoor niet dat herhaalbaarheid/voorspelbaarheid in geneeskunde NIET geldt.
Leven is gebaseerd op het vermogen van (onvoorspelbare) Vrije Keuze: verandering van betrokkenheid.

In ons leven leren we omgaan met het gebruik van Vrije Keuze.
Vrije Keuze is gebaseerd op het ons kunnen ontkoppelen (in gedachten) van onze omgeving.
We kunnen daar naar handelen, en ons daadwerkelijk (even) ontkoppelen van onze omgeving.
Duurt die ontkoppeling te lang, dan gaat onze integratie met onze omgeving verloren: disintegratie volgt (ziekte, dood).

Alle geneeswijzen hebben hun eigen visie op de manier waarop dit zich afspeelt.
Elk van die visies is incompleet, dus fout; daarin complementeren ze elkaar.
De geneeskunde die we nu kennen is een geloofsoorlog tussen die verschillende visies.
Met hetzelfde gemak kunnen we stellen dat al die visies elkaar complementeren.

Zolang dat nog niet het geval is behandelen ‘artsen’ mensen vanuit zulke incomplete visies.
Behandelingen ‘van buitenaf’ ontkennen, dus miskennen, de werkelijke genezing van binnenuit.
Geneeswijzen die uitgaan van de genezing van binnenuit, missen soms de behandeling ‘van buiten’.
Momenteel gaan nog steeds heel veel mensen dood aan ‘goede’ behandeling op basis van onjuiste visie

Genezen van de Geneeskunst

Integrale geneeskunst gaat uit van het model van een gereedschapskist.
Alle geneeswijzen zijn (slechts) instrumenten, ontwikkeld voor een bepaald doel.
Zoals de metselaar, timmerman, loodgieter, en electricien samen een huis bouwen.
Zo is de integrale geneeskuns opgebouwd uit de synthese van wereldgeneeswijzen.

Daarin valt op dat al die geneeswijzen elkaar compleet complementeren.
Het gaat om de wereldculturen van het Verre Westen, Verre Oosten, Oosten en Westen.
Oftewel: Sjamanisme, Qi-Therapie, Ayrveda en westerse medicijnleer.
Oftewel: gezondheidszorg, vroeg detectie/correctie, genezing en symptoombestrijding.

Het gaat on 1) informatiegeneeskunst, 2) regulatiegeneeskunst, 3) procesgeneeskunde, en 4) structuurreparatie.
Dat strookt met 1) veldtheorie, 2) kwantumtheorie, 3) relaiviteitstheorie en 4) Klassieke theorie.
Oftewel, respectievelijk, 1) Informatica, 2) Elektromagnetisme, 3) Scheikunde, en 4) Natuurkunde.
Wat we ook kennen als 1) Bewustzijn, 2) Systeemregulatie, 3) Fysiologie en 4) Anatomie.

Integrale Geneeskunst is het synegistisch gebruik van ALLE wereldgeneeswijzen.
Daardoor zijn Body, Mind, Soul & Spirit ALLEMAAL te genezen.
En is Preventie, vroegdetectie/-correctie, (zelf)genezing, en palliatie samen beschikbaar.
Dat maar “VoorkOmen is beter dan genezen” een gegeven; een feit.

Verjonging

In de traditionele geneeswijzen wordt de top van hun vermogen beschreven als verjonging.
Sjamanisme, Taoisme en Ajurveda geven hiervan (vaak geheime) uitvoerige beschrijvingen.
Veel van de belandelingen zijn gebaseerd op juit gebruik van seksualiteit (polariteit).
Al de behandelingen zijn gebaseerd op lading-ontlading: ont-spanning van lichaam/geheugen.

Dat inzicht is de kern van de Qiriatrie: de bejaardengenezing gebruikmakend van Qi.
Qi is de elektromagnetische radio-informatiestroom tussen levende cellen/organen.
Qi is dus niet (zoals zo vaak fout vertaald) ‘energie’, maar (cel)informatiecommunicatie: bewustzijn.
Optimale communicatie vereist het elimineren van misconnunicatie; stoorsignalen.

Elk besluit wat we nemen wordt opgeslagen in ons geheugen.
Daardoor kunnen we leren om samenhangende besluiten te nemen.
Ook foute besluiten worden opgeslagen; om later te kunnen worden gecorrigeerd.
Wordt die correctie-achteraf NIET gedaan, dan ontstaat ‘veroudering’ op basis van opgestapelde onjuiste besluiten.

Verjoging  gebeurt door het elimineren van die njuiste besluiten.
Elizabeth Kuebler-Ross noemt dat het verwerken van onverwerkte ervaring.
DAT is het principe van de preventieve geneeskunst.
Qiriatrie past dat principe toe: systematische ont-lading van het ver-leden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


7 × = twintig acht