mEd – mEducatie (Schoolgezondheidsonderwijs)

Integrale Geneeskunst – mEducatie

 

Tijdens mijn hele leven heb ik indirect en impliciet gekeken pof het mogelijk was om de hele geneeskunde, de genezing, gezondheidszorg, te optimaliseren.

Het begon natuurlijk met mijn eerste contact met artsen; in feite heb ik de eerste kans daartoe gemist.
Ik was nèt geboren, en ik had toen al te maken met een verstoring die door de geneeskunde was veroorzaakt.
Ik had dat toen nog niet door, maar pas toen ik later met astrologie bezig was, zag ik hoe de geneeskunde ingrijpt op de natuurlijke biologische ritmen.
Goed, ze bedoelen het goed, maar het gevolg is wel dat ze het natuurlijke ritme en regelmaat verstoren.

Mijn moeder had namelijk vóór de geboorte ‘weeënversterkers’ gekregen.
Dat is de geneeskundige tegenhanger van een groep van vertrouwde vrouw om haar heen.
Normaliter, vanuit de oudheid, zouden een aantal vertrouwde vrouwen op haar heen staan, die met haar, bij de bevalling, aanwezig waren om haar gevoel, dat voor haar nieuwe was te kunnen balanceren.
Die manier zou haar gevoel van onvrede of onzekerheid of twijfel en eventueel angsten opgelost zijn; verdwenen zijn.
Daardoor zouden haar gevoelens en haar lichaam o’p dat moment niet met elkaar strijd zijn.

Dat is ook wat ik tijdens mijn opleiding tot arts had geconstateerd, dat de bevalling natuurlijk proces is.
De vrouw, die dat meemaakt, ontdekt in haar zelf dat er natuurlijk al lang voordien verzorgd heeft.
Ze is eigenlijk alleen maar een toeschouwer, van iets wat zich (weliswaar in haar lichaam) van nature afspeelt.
Op die manier krijgt haar lichaam, in haar omgeving, een vervolg in de baby wordt geboren.

Het Geboortemoment

Vanuit meridiaan therapie is te zien waarom dat van belang is.
Zoals aan kooi van Faraday een elektrische apparaten afschermt voor elektromagnetische velden, zo schermt het moederlichaam de Qi-stroom van het lichaam van een kind af van de kosmische omgeving
Op het moment dat de baby wordt geboren, dan schakelt ook dat het kosmische systeem in, in het ritme-regelsysteem van het lichaam van het kind.
Het gaat daarbij hoort een proces dat daarin al negen maanden eerder gestart was, want ook de vader en moeder kwamen elkaar tegen het ritme van het natuurlijke proces.

 

Binnen de huidige geneeskunde is dat iets wat niet onderkend wordt.

Maar hetzelfde geldt voor stress, wat pas een hele recente toevoeging is aan het medisch jargon.

Het feit dat kanker een verstoorders van het interne ritme moeten de meeste artsen nog leren begrijpen.

Maar dat doet er niets aan af, dat het principe zelf al heel lang bekend is.

 

Allerlei onwetende artsen

 

In ieder geval: ik had op die manier bij mijn geboorte de kans al gemist om de artsen bijles te geven in de manier waarop ze op een gezondere manier met het lichaam kunnen omgaan.

Het zelf gold voor mijn kinderarts waarvan ik allerlei prikken kreeg, waarvan ik nu weet dat ze ongezond zijn.

Datzelfde geldt voor het verhaal van de schoolarts, en de manier waarop daar wordt verteld dat iedereen maar veel melk moest drinken, omdat het goed voor je zou zijn. Ook nu weet ik dat dat niet gezond is.

Bij de sportarts laatstgenoemde studententijd, had ik van de arts minder last, want in dit geval was het iemand die probeerden een proefschrift te schrijven door van de studenten meer te leren over gezonde toestand in gezonde sportende jonge mensen.

 

De geneeskunde is ziek

 

Hoe ziek de geneeskunde was, is, kwam pas tegen op het moment dat ik met de opleiding tot arts begon.

Ik had al vrij snel door dat daar het verkeerde wetenschappelijk model gebruikt werd, dat van “de dode materie”.

Eerder had ik in mijn ingenieursopleiding al geleerd dat het klassieke model de natuur niet goed verklaarde; dat is ook waarom de relativiteit theorie, kwantumtheorie en veldtheorie werden geformuleerd.

In die nieuwe theorieën was het duidelijk dat het niet gaat om dode materie, maar om interactieve processen, die afhankelijk zijn van omgeving, waarin onze wil op de vrije keuze de doorslag kan geven.

 

Verdienen aan ziekte houdt ziekte in stand

 

Dat heeft er bij mij toe geleid dat ik achteraf bezien liever een heel andere soort opvoeding zou hebben gehad, daar waar het gaat om een gezonde zaken.

Want laten we wel zijn, zolang er aan ziekte verdiend wordt, houdt dat ziekte in stand.

Wat dat betreft is de geneeskunde niet alleen ziek, maar sterker nog: een sterke ziekmakende factor.

Waar ik op uitkwam als afgestudeerd arts, is dat het beter is, gezonder is, als mensen de gezondheid zelf leren verzorgen.

 

Gezond onderwijs

 

Dit, is het voorstel wat ik wil voorleggen voor integrale geneeskundige zorg.

Het begint vanaf de geboorte.

Gedurende de hele schooltijd leert iedereen over gezondheidszorg, een uur per week.

Daardoor gaan mensen de arts-opleiding in, met zoveel kennis als waarmee jonge dokters nu die opleiding verlaten.

 

Levensfasen

 

Het principe van gezonde school opvoeding is heel eenvoudig.

Elk jaar van ons leven doorlopen we een andere ontwikkelingsfase.

In feite doorlopen we daarbij bepaalde grootschalige trajecten, zoals van baby, naar kind, haar puber, naar volwassen.

In elk van die levensfase ervaren we andere accenten in het samenspel tussen onszelf, elkaar en onze omgeving.

Het komt erop neer dat we per zeven jaar tijd, een ontwikkeling doormaken van Body, Mind, Soul, en Spirit.

 

Body, Mind, Soul, Spirit

 

Body, oftewel anatomie, is de fysieke ontwikkeling van ons fysieke lichaam.

Mind, fysiologie, is het leren omgaan met de mentale informatie proces tussen de cellen, en tussen mensen.

Soul, systeemregulatie, is het proces van grensbewaking waarmee we onze grenzen kunnen stellen en verstellen.

Spirit, informatie integratie, is het proces waarin we de heelheid van het universum in onszelf beleven

 

Volwassenwording

 

De ontwikkeling van Body (lichaam) is het sterkste in de eerste zeven levensjaren.

De ontwikkeling van Mind (de dynamische processen van onze deelname in onze omgeving) leren we spelenderwijs in de volgende zeven jaren.

Soul (systeemregulatie) is het leren omgaan met grenzen, van onszelf en van anderen, in de puberteit, tussen circa 14 en 21 jaar van ons leven.

Spirit (informatie integratie) is de opbouw van ons wereldbeeld zoals we dat vooral het sterkst doen vanaf onze 21e tot onze 28 levensjaren.

 

Bio-Logisch

 

In tegenstelling tot wat deze cultuur op het moment voorgelegd, is levensontwikkeling een biologisch sociaal gegeven.

Het gaat er niet om mensen dat vanaf de wieg de kleuterschool lagere school middelbare school hogeschool ingaan.

Het gaat erom dat je je eigen beleving ontwikkeld, in je eigen unieke lichaam.

Dat gebeurt door in je lichaam te leren omgaan met vrije keuze, in interactie met andere mensen.

 

Zielsontwikkeling

 

Dat komt erop neer dat je op het moment dat “de seksualiteit aanslaat”, om het zo maar te zeggen, je daaraan doet.

Dat is hetzelfde wat je ziet, op het moment dat de baby leert lopen: die gaat kruipen, staan, lopen en hollen.

Op diezelfde manier is het een natuurlijk gegeven dat bij de activatie van de seks hormoon, pubers de seksualiteit zouden beleven.

Daarin ontwikkelt de puber dan vanzelf de eigen identiteit, in samenspel met de zorg voor een baby.

 

Cultuurontwrichting

 

Het is vreemd, zoals onze cultuur in feite door verkeerd sociaal ritme ontwricht is.

In plaats dat mensen met zichzelf en met elkaar leren omgaan, in de puberteit, zitten ze in de schoolbanken.

In de schoolbanken wordt ze verteld dat ze in feite deel van een groter geheel zijn en dat een eigen mening ondergeschikt is aan wat anderen van hen vinden; dat is onwaar.

Dit is te herleiden naar een impliciete voortzetting van de slaventijd: slavernij.

Dat, is weer te herleiden naar een tijd waarin dieren werden gevangen en getemd.

 

Slavernij

 

Vanuit de geschiedenis is te zien dat de stammen die dieren gingen termen, ook hun vrouwen en andere stammen probeerde te temmen.

Voor vele is nu weinig inzichtelijk, hoe daarmee in feite slavernij onderdeel van ons sociale systeem is.

Dit is het meest te zien heel de nasleep van de historie van de Vikingen en de manier waarop zijn landen beroofden.

Strooptochten in andere landen zijn nu vervangen door het belastingsysteem binnen de landen zelf.

 

Afhankelijkheid

 

Mensen laten zich op deze manier belasten, omdat ze dat zo op school hebben geleerd.

Dat heeft ermee te maken dat ze in de puberteit, hun eigen uniekheid niet leren beleven.

Paradoxaal is onze hele cultuur in de puberteit blijven steken; en niet volwassen werd.

Dat zien aan de manier waarop seks en geweld bepalende metaforen zijn in ons cultuurbeeld.

 

Gezonde opvoeding

 

Het is dan ook zaak om in het bezien van een gezonde opvoeding, deze factoren mee te betrekken.

Het gaat erom dat elk kind zit in het leven, in het levensritme van de levensjaren ontwikkeld.

Dat houdt in dat elk kind tijdens elke ontwikkelingsfase leert wat op dat moment in het eigen bestaan van belang is.

Dat betekent dat op alle momenten kunnen leren van de omstandigheden waarin we leven.

 

Gezond schoolonderwijs

 

Dat, is het principe waarop mEducatie, gezondheidsonderwijs, is gebaseerd.

Elke week van het schooljaar is er een programma dat overeenkomt met dat wat zich normaliter in die leeftijdsfase ontwikkeld.

De onderwijzers en de studenten kunnen de programma’s binnen die periode omwisselen zodat ze dat op een eigen beste moment kunnen volgen.

Het komt erop neer dat er een set van 40 DVD’s is, met elk een uur programma, die in de loop van elk jaar in de klas wordt bekeken.

 

Afgestemde levensleerervaring

 

Elke DVD behandelt een stuk ervaring of beleving zoals die in die leeftijdsfase relevant is.

Voor de kleuterschool, voor lagere school, voor de middelbare school, voor de hogeschool.

In elke fase zijn er altijd gebeurtenissen die voor het individu èn voor een groep actueel zijn.

Zoals bijvoorbeeld: het van de fiets vallen, het overlijden van grootouders, het begin van de puberteit en het leren vrijen, het ontwikkelen van het eigen bewustzijn van eigen lichaam.

Het is op die manier dat in het vervolg van dit verhaal een onderwijsprogramma wordt voorgesteld om deze integrale scholing te bieden.

 

Leren met/van elkaar

 

Van jaar tot jaar wordt een programma-thema-serie voorgesteld, welke globaal overeenkomt met ontwikkeling in de jaargroep.

De ontwikkeling zijn altijd gekoppeld op basis van de prioriteit van het leren kennen en zorgen voor het biologische lichaam.

Wat als het lichaam niet gezond is, dat is ook geen goede basis om voor contact met de omgeving, sociale relaties, om gemeenschapzin te kunnen verzorgen.

Eén uur per week volstaat om iedereen in dit land gezondheidsautonoom te leren worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 × vier =