Orgaanbeleving


Orgaan, Organish, Organisme, Organiseren

Dit gedeelte van het verhaal vaat over organisch functioneren.Startpunt is de levende cel; en de opbouw van het lichaam.Dat wordt vervolgd in het samenspel van organen; en hoe dat ons leven bepaalt.De conclusie is dat elke mens een cel is in het lichaam van de mensheid.

Cel Orgaan Lichaam Mensheid

De beschrijvingen van de goden van veel religies gaan over onze organen.Onze organen verzorgenfasen van de uitwisselingen tussen onze cellen.Daardoor zijn we integraal met onze omgeving verbonden.Onze organen hebben daarin ook direct te maken met onze (on(der)bewuste) beleving.

Onze organen vormen samen een “Lemniscaat”, en verbinden zo ‘binnen’ en ‘buiten”.Daarin zijn alle organe, en orgaancellen onderling verbonden.Neuronen en hormonen bieden daarin afstemming tussen organen (en hun cellen).Meridianen en chackras zijn, op een overkoepelend niveau, de integrerende factor.

Chackra’s (oftewel “draaikolken”) bescrhijven de samenhang in de celdeling in ons lichaam.Vanaf de eerste cel (de Zygote) zijn alle cellen steeds onderling verbonden.Gaat die onderlinge samenhang (tijdelijk) verloren dan wordt het lichaam ziek, en gaat dood.De onderlinge samenhang van al die celdelingen, is te bescrhijven in een TijdFractal.

Meridianen vormen deel van het elektromagnetische informatie-integratie en -regulatie systeem.Meridianen verzorgen de fase-afstemming van alle elektromagnetische lichaamsprocessen.Meridianen hebben allemaal hun eigen frequenties, en hun magnetische vectormomenten.Homeopathie slaat die frequentie-signaturen op in water; en kan er zo mee werken.

In onze mond zijn alle gebidselementen met de lichaams-/orgaanmeridianen verbonden.Op die manier biedt het gebit inzicht in de langeduur samenhang van de organen/meridianen.Dit samenspel is al lang geleden ontdekt, en wordt gebruikt in de Elektro-acupunctuur volgens Voll.In Project MondGezond wordt dit gebruikt voor gezondheidszorg en ziektepreventie.

Wordt vervolgd…

tooth-chart

http://www.oasisadvancedwellness.com/tools/tooth-chart.html#.