De Tandarts als Arts

Het volgende beschrijft de ideale situatie: de tandarts als arts.Let wel, dit staat ver weg van wat ik zelf van tandartsen heb ervaren.Meestal trof ik een arrogante, te dure, mini-stukadoor die mijn tanden vernielde.Ik trof geen tandarts die verder keek en de naam van arts daadwerkelijk verdiende.

Maar, zoals men dan zegt: “Wat niet is kan nog komen’.Het gaat erom het idee helder te krijgen, en helder te stellen.Er zijn wel degelijk tandartsen die verder kijken, en meer willen.Maar om dat te doen is een breder ‘samenwerkingverband’ nodig.

Vandaar dat deze webzaait is opgezet, om dat idee hier te formuleren.Wat heeft de patiënt, idealiter, nodig – om geen tandarts nodig te hebben.Wat heeft de tandarts idealiter nodig, om geen patiënten nodig te hebben.Maar, hier, vooral: “wat is nodig voor een tandarts om werkelijk ARTS te zijn?

Zoals in de tekst van dit project is te lezen: de mond is de entree naar het lichaam.Alles wat zich afspeelt in de mond, speelt ook (ergens),in het hele lichaam.Zijn er problemen in het lichaam, dan zijn er ook problemen in de mond te verwachten. Zijn er problemen in de mond, dan is het nodig om te zoeken naar problemen in het lichaam.

Dat betekent dat je nooit gebitsproblemen kan verzorgen zonder het lichaam te genezen.Dit wordt het meest expliciet in de (elektro)acupunctuur, met het verband tussen tanden en meridianen.Het was vanuit de elektroacupuctuur dat het probleem met kwik (amalgaam) het eerst werd gemeten.Het heeft daarna nog jaren geduurd voordat tandartsen ophielden met het gebruiken van kwik/amalgaam.

Het is een verhaal apart hoe de voorlopers van die ontwikkeling werden vervolgd.Hall Huggins’ bevoegdheid als tandarts werd hem ontnomen; ook anderen werden vervolgd.Dit gebeurde doordat hij liet zien dat amalgaam toxisch is voor het HELE lichaam.Op die manier vergiftigen tandartsen de mensheid met kwik, fluor, uranium en titanium,

De manier waarop tandartsen de mensheid vergiftigen is een historisch gegeven.De manier waarop “de tandartsenij” (als abstractie) dit stelselmatig ontkent is een feit.De industriële (geld)belangen die dit mede veroorzaken zijn een (pathologisch) gegeven.Net als het feit dat één tandarts volstaat om dit (ziekelijke verziekende) tij te keren.

Vandaar het volgende voorstel: de tandarts als arts.Vanuit het woordgebruik, “-arts”, zou je dat mogen verwachten.In de praktijk is dat wat we echter nog niet zien of beleven.Vandaar dat ik het hieronder uitschrijf, als praktijkconcept.

Het startpunt is dat de tandarts-als-arts het meridiaansysteem kent.Het gaat om meer dan dat: het begrijpen van de betekenis van elk gebitselement.Daarnaast is het nodig te begrijpen wat elke tand en kies betekent voor ons leven.En de tandarts moet niet alleen elke tand zien, maar ook haar vitaliteit kunnen doorzien.

Dat houdt in dat een tandarts de aura van elk gebitselement moet (kunnen (leren)) zien.En dat de tandarts van elk gebitselement weet met welke orgaanfunctie het heeft te maken.Maar ook dat de tandarts weet met welke belevingsfunctie/-ervaring elk element is verbonden.En dat de tandarts-als-arts begrijpt welke genezing nodig is in/voor het hele lichaam.

    In deze aanpak is het niet goed (genoeg) om een zieke tand op zich, alleen, te ‘repareren’.Vanuit de integrale visie is de tand ziek, omdat iets in de beleving verziekt is.“Spirit, Soul, Mind & Body” zijn in ons lichaam – allemaal, integraal – verbonden.Zoals project MondGezond voorstelt: het begint allemaal met de genezing van onze beleving.

  1. De eerste stap in behandeling in Project MondGezond is spirituele genezing: “Leefstijl”.
  2. De tweede etappe is het herstel van de integrale balans van alle meridianen – met homeopathie.
  3. De derde fase is het herstel van gezonde voeding en gezonde (eco-/sociale/mentale/fysieke) hygiëne.
  4. De sluitfase is het herstel van de gezonde be-leving van het hele lichaam.
  5. De tandarts als tandarts is de sluitpost van deze aanpak.De tandarts werkt daarin slechts als integrale proces-coördinator en -bewaker.De tandarts als tandarts, staat op de laatste plaats in deze hele visie.Maar de tandarts als arts staat vooraan voor het overzien van het hele proces.

Bijvoorbeeld: is een kies verbonden met de darmmeridiaan ziek, dan wordt eerst de darmfunctie bekeken.Immers, het kan heel goed het geval zijn dat de tand ziek is als gevolg van ziekte in de darm-organen.Of het kan zijn dat een verteringsverstoring zowel de darm als de gebitselementen verstoord heeft.Het heeft altijd te maken met een onbewuste verstoring in de vertering/verwerking van de eigen/zelf-beleving.

Tandarts als verzieker van gezondheid

Tandartsen, als beroepsgroep (zie boven) hebben de samenleving enorm vergiftigd/verziekt.Tandartsen in die beroepsgroep zijn al eeuwen lang bezig met symptoombestrijding.Tandartsen verzieken de gezondheidsbehandeling, door een belangrijke ziekte-indicator te elimineren.Tandartsen zijn daarmee verantwoordelijk voor het niet goed (kunnen) genezen van ziekten door artsen.

Vandaar dat ik altijd heb volgehouden dat (‘veel’) tandartsen de naam van “arts” niet verdienen.Vanuit hun werkwijze hebben de enorm veel systemische ziekten in de samenleving veroorzaakt.Dor hun werkwijze ontnamen ze het lichaam een teken om ziekte in de lichaamsbeleving te tonen.De Tandarts-als-arts is bedoeld om al deze problemen met de gebitszorg voortaan te voorkomen.

De tandarts-als-arts

De tandarts-als-arts begint met het bekijken van de (tand-geïndiceerde) vertoring in de beleving.De tandarts-als-arts moet daarna verzekeren dat de orgaan/meridiaan/belevings-functie hersteld wordt.De tandarts-als-arts moet vervolgens verzorgen dat het orgaan onderzocht en genezen wordt.De tandarts-als-arts zal dan pas kijken of het gebitselement zelf nog moet worden behandeld.