Mond-Gezond – Doe Het Zelf


MondGezond heeft een paar simpele pijlers:

  • Eigen verantwoordelijkheid                     (lichaam, beleving, bezieling, geest)
  • zelfzorg (leren) gebruiken       (bewust, onbewust, onderbewust, buitenbewust)
  • Goed gezond eten                           (autonoom, relaties, groepslid, in eenheid)
  • Goede gebitszorg                             (informatie, atomen, moleculen, materie)
  • De bedoeling van deze webzaait is niet om dat te beschrijven.De webzaait is bedoeld om je te helpen dat te be-leven.

Deze afdeling van de webzaait stelt voor dat je je eigen gezondgeid verzorgd.Zet, samen, je eigen gezondheidspraktijk op; “de cost gaat voor de baet uyt”.Stel zelf je eigen gezondheidsverzorgers aan; binnen je coöperatie.Rn ga uit van je eigen voorzorg, in plaats van afhankelijkheid van zorg van een ander.

Hieronder staat een overzicht van de vele verschillende onderwerpen die aan bod komen.Het gaat over een integrale visie; van zorg en voor voorzorg: een Doe Het Zelf Zaak.Het uitgangspunt is dat je de coöperatieve onderneming zelf financiert; voor kostenvrije zorg.Maar ook dat je de juiste genezers hebt, om daad werkelijke voorzorg te kunnen realiseren.

 

Doe Het Zelf Integrale Praktijk Lichaamsbalans Orgaanbeleving ZelfVerzekerd Leefstijl VoorZorg EetGewoonten Gebitzorg Leefstijl VoorZorg EetGewoonten Gebitzorg Homeopathie Acupunctuur Ayurveda "Diëet" Receptioniste Hygiëniste Preventieassistente Tandarts

 

Zelfgenezing

Het zelfgenezend vermogen is gebaseerd op het vermogen van ons (cel)lichaam om systeemgrenzen te verstellen en herstellen.Dit gebeurt op andere niveaus van bewustzijn; die we ook doorlopen tijdens het slapen.De essentie is om de relatie te begrijpen tussen ons bewustzijn en het universum.Leven, gezondheid, en (zelf)genezing zijn gebaseerd op die relatie.

BewustZijn

Zelfgenezen heeft voor een groot deel te maken met het veranderen van bewustzijn.Dat wat we in de slaapcyclus doen, kan je ook doen vanuit bewustzijn.Dat heet “Meditatie als Medicatie”: je schakelt, bewust, over naar buitenbewust.Het gevolg is dat je voor jezelf weer be-leeft hoe je (cel)lichaam leeft.

Betrokkenheid

In het overschakelen van bewustzijn, verandert ook je betrokkenheid met je omgeving.In de slaapcyclus doe je dat onbewust, elke nacht weer.In meditatie (of hoe je het wilt noemen) doe je dat met opzet.Maar hou er rekening mee dat je vanuit elke andere laag van bewustzijn, het universum anders beleeft.

Be-leving

Hoe dat gebeurt is gemakkelijker te beleven dan te beschrijven.In principe schakel je over van omgevingsbeleving naar lichaam-, organen- en celbeleving.Daarin schakel je ook over van beleving van materie, naar processen (fysiologie), regulatie en informatie.Het gevolg is dat je als het ware overstapt van natuurkunde naar scheikunde naar elektromagnetisme naar bewustzijn.

Doe het Zelf

    Het principe is simpel.De toepassing is simpel.De essentie is dat je weet dat dit anders is dan je weet.De rest is vertrouwen: één zijn met/in/van het uniVersum.

Persoonlijke Noot:

Ik meen dat alle gebitsproblemen die ik heb zijn veroorzaakt door tandartsen.Het begon ermee dat ik als kind geen uitleg kreeg wat tandbederf veroorzaakt; hoe het is te voorkomen door gezonde voeding (Het verhaal van Weston Price).Vervolgens (ontdekte ik pas later) gebruikten tandartsen lichaams-toxische materialen: kwik en fluor.Tenslotte heb ik ook nog met een stel prutsers te maken gehad, die gewoon niet goed konden werken.

Met mijn achtergrond, ingenieur en arts, weet ik dat dit niet nodig is; deze problemen zijn te voorkomen.Er zijn betere materialen te vinden om tanden mee te repareren; zelfs zonder te hoeven boren.Er zijn uitstekende manieren om tandbederf te voorkómen – vandaar ook deze webzaait.Maar het is nu ook nodig om de schade veroorzaakt door tandartsen te genezen – vandaar ook deze webzaait.