29) Vagevuur: onsamenhangende Vrije Keuze

Vrije Keuze Beleving 029

Zodra je weet dat je vrije keuze hebt, wil dat nog niet zeggen dat je daarmee ook kan omgaan.
Het gaat er niet alleen om dat je vrije keuze hebt (zoals dat in de celdeling (ww.) is te zien).
Het gaat er ook om dat je inziet wat het effect is van vrije keuze (zoals de celdeling (znw.) is te zien).
Zolang nog niet wordt ingezien wat de consequenties zijn van het gebruik van vrije keuze (in context) schiet je daarmee in feite nog niet verder op.

“Vagevuur” is voor die situatie een goede beschrijving.
Vagevuur is hier de term voor het ineffectief gebruik van vrije keuze.
Dat houdt in dat vrije keuze wel gebruikt wordt, maar zonder begrip van de consequenties.
Het is alsof je weet dat je van je vaste standpunt (met beide benen aan de grond) één stap vooruit kan komen, maar dat je nog niet inziet hoe je dat verder brengt.

Om het in een beeldspraak te vertolken: in vagevuur loop je in kringetjes rond.
Je denkt vooruit te komen maar in feite (‘herhaalbaarheid’) herhaal je alleen maar wat er al was.
Symbolisch is dat te zien in de relativiteitstheorie, in de vaste tijd horizont van de lichtsnelheid.
(Pas in de kwantumtheorie zie je dat de wetenschap een stap verder komt door een kwantumsprong te nemen.)

Vagevuur is ook de situatie van alle onopgeloste problemen (‘de mestvaalt van onverteerde zaken’).
Het gaat hierbij om elke beleving die is bepaald door blinde vlekken/reflexen/overtuigingen.
Specifiek gaat het hierbij om eerder genomen besluiten waarover geen nieuw besluit werd genomen.
Het oplossen van bestaande problemen wordt gedaan door het herzien van de keuze/besluiten, ten gevolge waarvan die problemen ontstonden.

In onze ontwikkeling als mens doorlopen als het goed is ook de ontwikkeling van vrije keuze.
Als baby accepteren we de bestaande situatie zonder besef dat we daarin een keuze hebben.
Als kind leerde spelenderwijs alternatieven ervaren en het bestaan van keuzen onderkennen.
In de puberteit leert de mens gewoonlijk dat je verantwoordelijk bent voor je keuzen, en de consequenties.

Op diezelfde manier moet je als volwassene beseffen dat je altijd vrije keuze hebt.
Als het goed is leerde je als puber om de grenzen daarvan te respecteren.
Terwijl je als kind spelenderwijze leerde dat wat je doe ook altijd gevolgen heeft.
Waarin je als baby al heft ervaren dat leven gaat over betrouwbaar contact tussen mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 − = een