Eigen Ervaring


Tand Regeneratie is een optie

De laatstleden week (2012.01.30) heb ik een aantal ervaringen gehand die me laten inzien dat tandregeneratie een optie is.De inzichten zijn ook van belang voor tandbederf preventie; het gaat over de principes van grensbewaking.De conclusie is mede gebaseerd op ‘ongewone’ ervaringen aan mijn lichaam, en dat van anderen.Het vergt een dieper inzicht in het functioneren van levende lichaamscellen, hun communicatie, en dat wat het kan verstoren.

Het gaat om een samenspel van mijn contact met

  1. 4 paranormale genezeressen,
  2. een informatietherapeut, en
  3. een bio-logische tandarts en ‘zijn’
  4. preventie-assistente.

De Bio-Logische Tandarts

De bio-Logische tandarts vertelde me dat hij de aura van de tanden en kiezen kan zien; ‘dat was ooit eens zo begonnen’.Na een sessie met hem kon ik voelen hoe al onze tanden en kiezen, onze hele kaak, meedoet in AL onze belevingen.Elke tand maakt op zich als het ware een eigen kauwbeweging; we ‘kauwen/verteren’ onze beleving, voortdurend.Alle tanden en kiezen samen vormen daarin een ‘kringspier, die direct met de orgaankring(loop) verband houdt.

De Heldervoelende Preventie-Assistente

Met de natuurkundige preventie assistente had in een, zeg maar, ‘magische” ervaring tijdens haar test-routine.In haar basistest sprak ze mijn lichaam aan op een verbinding die in mijn lichaam en leven nog niet (goed) geactiveerd was.Ineens kon ik ervaren hoe de solar plexus direct met de hara is verbonden; en hoe dat doorwerkt.Ik voelde hoe het botskelet, het spierskelet, het orgaanpakket en de beleving als lagen met elkaar zijn verbonden – en hoe regeneratie mogelijk is.

De Informatiegeneeskundige

Vanuit mijn eerdere contact met de heldervoelende informatiegeneeskundige wist ik al wat ik in mijn lichaamsbeleving verzaakt had; door wat ik nagelaten had: ontgifting.In wat ik doe op Aarde heb ik veel te maken met het ontgiften/genezen van de problemen van de mensheid.Onbewust had ik die ogenomen in mijn lichaam; als abces onder mijn kiezen in mijn kaakbot.Ik werd eraan herinnerd dat ik dit via NatriumDiChloriet weer uit mijn lichaam zou/had kunnen halen.

De normaalparawaarneming

Voordien in dezelfde week had ik contact met 4 paranormaaltherapeuten; vier vrouwen met elk andere vermogens.Eén werkt met karmische contracten, een ander met diepe geest/lichaam emoties en een ander met cel-lichaams zelfbeeld; en het ontladen van die lading.Ze keken mee, helderziend/heldervoelend, aan het kaakprobleem wat ik toen had, en konden het in detail goed beschrijven.Ze konden het gevoel erin, en de verstoring erin, goed aangeven zonder in de mond te hoeven kijken. 

Etiologie – Ontstaan van verstoring

Eerder wist ik al dat de kaakontsteking te maken had met wat ik momenteel doe, in het genezen van de geneeskunst.Zoals een andere helderziende/-voelende zei: “Je hebt teveel omkiezen; je bijt meer af dan je lichaam op dit moment aankan”.Ik weet ook wel waardoor dat komt: ik heb het gevoel dat wat ik doe teveel alleen doe; dat geeft me ‘(te)veel om te verkauwen’.Maar ja, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet en leeft de rot, die ik op Aarde zie, gewoon door.

Onpersoonlijke Ziekte – de ziekte van de mensheid

Het is verstandig als ik op fit punt ‘die rot” samenvat: want dat had ik onbedoeld opgeslagen onder mijn kiezen.Ik ben indertijd aan twee projecten begonnen: “Tot leven brengen van de Wetenschap”, en “Het Genezen van de Geneeskunst”.Die zijn samengekomen in één integraal project: “Paradijs Planten”, één van de sub-projecten is: “Integrale Geneeskunst”.Daarin stuit ik steeds op het grootste/enige daadwerkelijke probleem op Aarde: het bijgeloof in geld (en de ziekte van het verdienen aan ziekte).

(Zelf)Behandelplan

Zoals een arts dat doet, zoek ik dan 1) naar de oorzaak, 2) het mechanisme, 3) hoe dat bij is te stellen voor 4) genezing.Het nadeel van die aanpak is dat je van de ziekte (en het symptoom) uitgaat; en je daar mee moet bezig houden.Op die manier had ik een ‘monster’ van het ziektebeeld opgeslagen in mijn lichaam; in de vorm van die kaakontsteking.Mijn lichaam had dat voor me geaccepteerd en gereguleerd door er een fistel (overloopventiel) voor te verzorgen.

De betekenis van ziekte

In de sessie met de heldervoelende natuurgeneeskundige preventieassistente kwam dat expliciet aan bod.Door de verbinding die ze legde ‘zag’ ik ineens wat de betekenis van dat abces was, en waar die vandaan kwam: ik doorzag het doel.Ik voelde ook in mijn lichaam hoe de botenergie normaliter actief is, hoe het spierskelet dat normaliter in beweging brengt, hoe de organen (en kaken) dat reguleren en hoe we darmee ons scheppend vermogen op Aarde manifesteren.Ik voelde hoe ik het abces kon draineren en deactiveren; de kiezen kon reactiveren en dat het nodig was daartoe een amalgaamrest te elimineren. 

De Zelfleggende Puzzel

De puzzelstukjes van de week vielen op hun plaats en het grotere beeld kwam in zicht.Het begint allemaal met het goed, beter, kunnen voelen van de dynamiek van de kiezen en tanden in/en de kaak: het verkauwen van AL onze belevingen.Het gaat om het omgaan met de lichaamsenergie, waarvan ik in die sessie kon ervaren dat ik mijn lichaam nog nooit naar behoren geactiveerd had.De paranormaaltherapeuten bieden in principe de mogelijkheid om de oude (onbewust) aangelegde/opgenomen/overgenomen programma’s los te laten.

(Kanker)genezing

In feite is deze hele ervaring een directe uiting van wat ik in Mond-Gezond en (Ge)Kanker de afgelopen weken heb beschreven.(Dat is ook waardoor ik bij deze Bio-Logische tandarts uitkwam: de on-bio-on-logische tandartsen zijn de Nr. 1 verwekkers van kanker.)Kanker ontstaat door een geblokkeerd wereldbeeld, leidend tot een elektromagnetisch stoorveld, me daardoor ter plekke fysiologische verzuring, leidend tot celfunctieregressie.Genezing ‘ontstaat’ door de blokkerende Idee Fixe los te laten: het elektrische stoorveld ontlaadt, de lokale verzuring verdwijn en de kanker lost ‘vanzelf’ op.

Botgenezing

De kanker is slechts een symptoom van een verstopte/gestopte/gestokte/verstoorde wereldbeleving.Maar nu weet ik, doordat ik het kon voelen, dat onze lichaamsbeleving daarin van nature op een veel hoger peil staat: de preventieassistente kon het ook voelen.Daarin is het botskelet tintelend actief, de spieren geven dit door in bewegingsactivatie, de organen integreren dia actie functioneel en operationeel, en daardoor be-leven we ons leven.Maar nu weet ik ook, doordat ik dat kan voelen, dat de tanden en kiezen en de kaakcontinu actief zijn;  en in feite bewaken wat we in onze binnenwereld toelaten.

Blinde Vlekken (door)zien

Het beeld in de sessie met de preventie assistente was overduidelijk: ik liep het gif van de wereld te verteren, en had een monster onder handen onder mijn tanden.Dat beeld sloot direct aan op wat de paranormaletherapeutes me aangaven van wat zij konden zien en voelen.Wat weer aansloot op wat de helderziende/heldervoelende me eerde al vertelde; dat ik me verbeet op ‘de problemen van de wereld’, die ik oplos.Maar daarmee is ook duidelijk hoe deze problemen zijn te voorkomen, en van nature te genezen

Lichaamsbeleving

Dat is ook waarom in MondGezond levensbegeleiding op de eerste plaats staat, en de tandars op de laatste plaats.Zeker met een bio-Logische tandars die de aura van de tanden ziet, en lang van tevoren problemen voorziet voordat het aan de tanden is te merken.Net als in de rest van het lichaam, gaat het erom de integrale integriteit eerst weer te herstellen.Dat gaat altijd om het relateren/integreren van je lichaamsbeeld met je wereldbeeld.

Voel je Goed

Tja, ik was in de val gelopen waar ik iedereen steeds voor waarschuw, wanneer ik mijn brieven onderteken met “Feel Well”.”Voel je Goed”is tegelijkertijd diagnose en therapie: maar het werkt alleen wanneer je er meë werkt.Het probleem met mijn kaak en kiezen was geen echt probleem; maar alleen symptoom van een blinde vlek.Zoals in mijn boek Integrale Geneeskunst staat: wat we nodig hebben is dat we elkaar standaard leren genezen: “De ene hand wast de andere”.

Tandzelfherstel

Nu, achteraf, weet ik dat ik met MMS (Natrium Dichloriet) de ontsteking uit het kaakbot had kunnen halen.Daarmee zouden de wortels van de kiezen niet meer vanuit gif worden gevoed en zich (langzaam) weer hebben kunnen herstellen.Tanden en kiezen, zie ik nu zij n deels met planten en deels met stalagmieten (groeiende kristallen) te vergelijken.Tand-hergroei komen we in de praktijk weinig tegen, omdat mensen dit diepe lichaamsgevoel te weinig beleven.

Het Recept

Dit is het recept wat ik nu (achteraf) voor mezelf zou geven: exact wat in Mond-Gezond staat beschreven:1) helderziende intervisie, 2) meridiaanbalansherstel, 3) gezond dieet (voeding en beleving) en 4) gezonde fysieke beleving.Het is door mijn ervaring van de laatstleden week dat de puzzelstukjes pas in elkaar vielen, en het totaalplaatje in beeld kwam.Het gaat erom je eigen kaakgevoel, en de ‘kauwbeweging” van alle kiezen en tanden OP ONZE BELEVING (naast/niet het eten) te kunnen ervaren.

 

Voorkómen is beter dan vóórkomen

Zoals altijd is het soms te laat, of lijkt het zo.Het is me nu duidelijk dat dit probleem had kunnen worden voorkomen.Het is exact het recept van deze webzaait: het begint met levensLoop (in plaats van levens-Sloop).Maar het gaat voral over het herstel van eigen beleving, in de eigen omgeving.