12.9) Drinkwater & Kanker

Er was veel en begrijpelijke weerstand tegen het idee van Vincent dat industrieel bewerkt en met chloor gesteriliseerd kalkhoudend kraanwater zou bijdragen aan het ontstaan van kanker. Tenslotte werd dit water bewerkt en gesteriliseerd in het belang van de volksgezondheid. Tal van autoriteiten klommen in de pen om dit in hun ogen absurde idee af te wijzen. Hierdoor geprikkeld dook Vincent in de medisch literatuur van zijn tijd om zijn ideeën verder te onderbouwen. Hij wijst op een serie proefnemingen met konijnen die gedaan werden tussen 1953 en 1957 onder de verantwoordelijkheid van Dr. Roth van het “Laboratoire d’Ethologie des Animaux sauvages” (9). Onderstaand vatten we resultaten zoals Vincent die rapporteert heel beknopt samen.

In de eerste proef werden bij een aantal jonge maagdelijke vrouwelijke konijnen 40 mg van een kankerverwekkende stof, benzoate d’oestradiol, onderhuids ingeplant. Alle konijnen kregen vervolgens de normale voeding. Verder kregen zij basisch water te drinken met een pH van 8,5, behalve een controle konijn, dat kreeg gewoon kraanwater met een pH van 7,5 te drinken. Na vier maanden werden de konijnen gedood en ontleed. Alle konijnen die de kankerverwekkende stof ingeplant hadden gekregen, hadden misvormingen van de  vagina en niet kwaadaardige gezwellen aan de baarmoeder. Het controle konijn was normaal.

In de volgende proef werd de hoeveelheid kankerverwekkende stof, die ingeplant werd verhoogd van 40 mg. naar 60 en 70 mg.
De konijnen werden in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg zuur water te drinken met een pH van 4,5. De andere groep kreeg basisch water te drinken met een pH van 8,5 of gewoon kraanwater met een pH van 7,5. Na 5 maanden werden de konijnen afgemaakt en ontleed.
Het konijn dat alleen gewoon kraanwater had gehad vertoonde een kleine kanker tumor aan de baarmoeder. De konijnen, die het water met een pH van 8,5 dronken hadden allen kankertumoren aan de baarmoeder. Deze waren groter naarmate de dosis kankerverwekkende stof die geïmplanteerd was ook groter was geweest.
De konijnen die het zure water hadden gedronken met een pH van 4,5 vertoonden geen enkel gezwel of tumor.

De eerste conclusie van de wetenschappers was dat het eenvoudig is om het zuur / base evenwicht bij konijnen middels manipulatie van de zuurgraad van het drinkwater te verleggen.
De tweede conclusie was dat de carcinogene stof in kwestie zijn kanker verwekkende eigenschappen kennelijk alleen in een basisch milieu uit kon oefenen.

Vervolgens vroegen de wetenschappers zich af wat er zou gebeuren als men de konijnen een nog zwaardere dosis van de kankerverwekkende stof, benzoate d’oestradiol, zou implanteren (80 mg) en hen eerst een periode basisch water zou laten drinken en vervolgens een periode zuur water.
De proef werd gedaan met 7 maagdelijke jonge vrouwtjes konijnen. Allen kregen de kankerverwekkende stof geïmplanteerd.
Het konijn A2 kreeg gewoon kraanwater te drinken (pH 7,5).
De konijnen B2 en C2 dronken zuur water met een pH van 4,5.
De konijnen D2, E2, F en G dronken basisch water met een pH van 8,5.
Het achtste konijn kreeg geen kankerverwekkende stof ingeplant en dronk gewoon kraanwater. Dit was het controle konijn.

Na 170 dagen werd basisch water drinkend konijn D2 afgemaakt en ontleed. Er werd een niet kwaadaardige gezwel aan de baarmoeder gevonden. Het zuur water drinkend konijn C2 werd niet afgemaakt maar operatief onderzocht op tumoren bij de baarmoeder. Er werd geen tumor gevonden.

Nu werd het drinkwater programma omgedraaid. De konijnen die eerst basisch water dronken kregen nu zuur water en omgekeerd. Na 143 dagen, dus 313 dagen na de implantatie van het kankerverwekkend middel, werden alle konijnen afgemaakt en onderzocht. De resultaten waren als volgt:

Konijnen die eerst zuur water hadden gedronken en daarna basisch water.

  • Konijn C2 vertoonde een cyste op de baarmoeder.
  • Konijn B2 vertoonde een niet kwaadaardige tumor.

Konijnen die eerst basisch water hadden gedronken en daarna zuur water.

  • Een konijn vertoonde twee verregaand verkalkte, dus niet meer kwaadaardige tumoren op de baarmoeder.
  • Een ander konijn vertoonde meerdere tumoren op de baarmoeder, die ook verregaand verkalkt waren.
  • Het derde konijn vertoonde geen enkel spoor van een tumor.

Het konijn A2 op gewoon kraanwater pH, 7,5 gedurende 313 dagen vertoonde een grote kwaadaardige tumor. Het controle konijn, dat geen kankerverwekkende stof geïmplanteerd had gekregen en dat gewoon kraanwater te drinken had gehad was geheel normaal.

Vincent concludeert dat zuur drinkwater beschermt tegen het ontstaan van kanker, terwijl basisch drinkwater daarentegen kankerbevorderend werkt. Vincent memoreert dat hij in veel Europese steden een pH van het drinkwater heeft gemeten, die boven de 8 lag. Het was dus behoorlijk basisch. Verder wijst hij erop dat sommige artsen soms spectaculaire resultaten verkregen bij de behandeling van kanker met behulp van zeer zuiver drinkwater zoals Spa Reine en Mont Roucous zuur gemaakt met het sap van een halve biologische citroen. Echter de geneeskunde van zijn tijd was als collectief niet ontvankelijk voor dit soort ongebruikelijke ideeën en zeker niet als ze afkomstig waren van iemand die geen arts was.

Bij Kousmine zit de dagelijkse portie citroensap in het Budwig papje. Dr. Schnitzer voegt altijd citroensap toe aan de ochtend müsli. Het melkzuur gefermenteerde voedsel van Ann Wigmore is ook behoorlijk zuur. Al met al wijst dit erop dat de beschermende werking van Kombucha tegen kanker waarschijnlijk voornamelijk zit in het feit dat Kombucha zuur is.
Als dat het geval is, dan hoeven we niet moeilijk te doen. We kunnen bijvoorbeeld  twee maal daags een glas zeer zuiver drinkwater zuur gemaakt met het sap van een halve citroen of een eetlepel appelazijn drinken om deze beschermende werking te verkrijgen. Beide recepten zijn ook bekend uit de natuurgeneeskunde.

Viktor Schauberger komt tot exact dezelfde inzichten als Vincent. Hij zegt dat als we dag in dag uit gesteriliseerd water drinken, dat uiteindelijk ons bloed ook gesteriliseerd (geoxideerd) zal worden. Hij ontwikkelde een machine om van oppervlaktewater zuiver drinkwater te maken, dat in kwaliteit te vergelijken was met heel goed bronwater. Met dit water hielp hij grote aantallen kanker patiënten, waarvan de kanker in veel gevallen in remissie ging. Dat had hij niet moeten doen! Hij werd beschuldigd van kwakzalverij en het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde. Zijn machine werd in beslag genomen en vernietigd (10).

VERVOLG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


zeven − 3 =