14) Vrije Keuze in Cel-Molecuulsplitsing

Vrije Keuze Beleving 014

Vrije keuze houdt verband met celdeling, dus met DNA-splitsing, dus met atoomsplitsing.
Het is duidelijk dat we de atoomkrachten die hierbij spelen ondergeschikt moeten maken aan een meer bepalend principe van fase-(re)organisatie.
Deze fase-organisatie zagen we (in Deel 1) in het verlengen van de frequenties in DNA, cellen, organen en ons lichaam.
Deze fase-organisatie opbouw zien we (in Deel 3) in de integrale opbouw van de samenhang van ons lichaam.

Hiervoor kwam aan bod dat DNA gepaard gaat met enorme hoeveelheden energie: kernenergie.
Ook kwam al aan bod dat we die energietransformatie moeten opvatten als een elektromagnetisch proces.
Eerder werd al gesteld dat elke elektromagnetische veldtransformatie door fotonensprongen wordt bepaald.
En we hebben ook al gesteld dat fotonensprongen in direct verband kunnen worden gebracht met het principe van vrije keuze.

In de kern van de celdeling van DNA is de katalyse van 3+ miljard basenparen, over een lengte van 2m van aaneengeschakelde atomen, in een vloeiende beweging die kennelijk ‘geen energie kost’.
In het werk van Stanley Meyer krijgen we een indruk van de manier waarop dit zich afspeelt.
Het gaat om de ‘elektrolyse’ van atoombindingen; in zijn geval van een molecule van water.

Water is een dipool, en oriënteert zich daardoor in een gepolariseerd elektromagnetisch veld.
Door de spanning op te voeren tussen de elektroden wordt het water daartussen ‘opgerekt’.
De frequentie (van de valentie van de elektronoscillatie van de bindingselektronen) is bepalend.
Door excitatie, op die specifieke frequentie, is met minimale energie die binding te ontbinden.

Stanley Meyer gebruik dit om watermoleculen te splitsen in watergas, voor brandstof.
Zijn patenten beschrijven in detail de potentiaal spanningen en frequenties die hij gebruikt.
Het is op dezelfde manier dat we moeten denken over de DNA-splitsingen in onze lichaamscellen.
Met, alweer, het gegeven dat het hier om een elektromagnetisch proces gaat.

Besef dat we over alles op deze manier moeten denken.
Elektromagnetische apparaten worden bepaald door de manier waarop ze moleculair (chemisch) een overbrugging vormen tussen “vaste vormen” en “elektromagnetische velden”.
Maar het is daarbij net zo belangrijk om altijd te beseffen dat elk elektromagnetisch veld een vorm is van informatie in formatie.
Met andere woorden: elk apparaat moet in deze zin worden opgevat als een logische processor; een ‘computer’ waarin we onze integratie met onze omgeving anders bepalen.

Vandaar dat het begrip van vrije keuze zo belangrijk is, en in deze presentatie centraal staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


acht × = 32