Deel 1 – Informatie

Ons lichaam is en vorm van informatie; vrije keuze is daarin bepalend.
Vanuit Vrije Keuze veranderen we het beel wat we ons vormen van onze omgeving.
Daarin bepalen we de keuzen die we maken in onze betrokkenheid in/met onze omgeving.
Centraal in onze beleving vangezondheid en ziekte, staat de centrale rol van informatie.In ons lichaam hebben we vier organisatiesystemen:
Informatie-Integrate => Systeem-Regulatie => Fysiologie => Anatomie.
Dit gaat over de relatie tussen Fotonen, Elektronen, Valentie en Binding.
Ons lichaam is één integraal elektromagnetusch veld, met verschillende lagen van verdichting.
De veranderingen van ‘materialisatie’ zijn het gevolg van verandering van fase-samenhang in het elektromagnetische-radio-informatie veld.

De klassieke wetenschap en de gereguleerde medicijnleer gaan uit van de eigenschappen van materie.
In ons lichaam is te zien dat alle lichaamsmateriialen door levende cellen worden geproduceerd.
We zien daar ook dat al die lichaamsmaterialen reageren op informatie: Piëzo-elektrisch, Vloeibaar-kristal, Transistor, en Intelligente-Gels.
Alles wijst er op dat ons lichaam een vorm is van informatie in formatie; waarin het gebruik van Vrije Keuze bepalend is voor onze beleving.

Dit eerste deel van dit handboek legt uit wat Informatie is: fase relaties.
Het presenteert de 4D logica die we kunnen gebruiken om informatie te beschrijven.
Deze aanpak is gebaserd op de MetaThematica: “meta-realisatie voorbij materialisatie”.
Het gaat uit van de abstractie van werkelijkheid naar natuurkunde, naar wiskunde, naar de logica van de samenhang van dimensies.

Het gaat er niet om hoe/of we dit in wiskundige abstracties kunnen beschrijven.
Het gaat erom hoe/dat we dit allemaal aan den lijve kunnen beleven.
Vandaar dat dit handboek begint bij abstractie (informatie) om toe te werken naar ons gebruik ban reflexen.
Het presenteren van het begrip van informatie (Deel 1) is nodig om de essentie van dit handboek (Deel 2) te kunnen begrijpen: informatiestromen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


3 + = vijf