Schoolonderwijs (mEducatie)

Het huidige schoolonderwijs schiet enorm tekort.
Scholieren leren niet hun gezondheid zelf te verzorgen.
Ze kunnen elkaar daardoor ook niet bij gezondheidsproblemen helpen.
Het SIG programma mEducatie is opgezet om dat te verhelpen.

mEducatie biedt ALLE scholieren 1,5 uur/week gezondheidsonderwijs.
Het (modulair) onderwijs wordt aangeboden via een DVD, 1/week.
Daarin krijgen scholieren uitleg over gezondheid(beleving/-verzorging).
De onderwerpen sluiten aan op de ontwikkelingsfasen van de scholieren.

De leerkracht kan het onderwijs via de DVD verzorgen.
De DVD’s zijn uitwisselbaar, om beter aan te sluiten op de leeftijdsbepaalde beleving van de scholieren.
De scholieren kunnen de DVD’s meenemen naar huis, waardoor ook de ouders gezondheid/zorg kunnen leren.
In het leerprogramma worden alle wereldgeneeswijzen integraal gepresenteerd.

Het onderwijsaanbod loopt van de kleuterklas tot het eindexamen (of einde van de leerplichtige leeftijd).
Door het programma kunnen studenten aan een medische opleiding beginnen met zoveel gezondheidskennis als artsen hun opleiding nu mee verlaten.
Binnen 1 schoolgeneratie, kan daardoor gezondheidszorg een nmationaal exportproduct worden.

Het merendeel van de informatie in een artsopleiding kunnen scholieren al begrijpen.
Het merendeel van de informatie die scholieren NIET kunnen begrijpen, hebben artsen in hiun praktijk niet echt nodig.
Artsen leren te weinig over psychosomatiek en andere geneeswijzen; dit programma biedt daarmee directe eigen ervaring.
Alle basale therapeutische vaardigheden; en medische-besluitname-criteria, worden aangeboden in dit programma.

Het SIG aanbod is Versie-0 van dit programma.
Het is aan de scholieren zelf om het programma verder te ontwikkelen (via de betreffende webzaait).
Het is net zo aan de medische studenten om er een ‘academisch vervolg’ aan te bieden.
Vanuit het aanbod in integrale geneeswijzen, is de logische complementariteit van de wereldgeneeswijzen, en de bijbehorende wereldculturen, te ervaren.

Lees de webzaait mEducatie voor verdere informatie