Inleiding

Kanker is géén doodvonnis; kanker is snel en goedkoop zelf te genezen”.
Dat is de boodschap die het Internet biedt aan alle kankerlijders.

Maar er is op het internet nog veel meer informatie te vinden.
Over een kankerindustrie die massaal wil verdienen aan ziekte.

Deze webzaait brengt wat van die overvloed aan informatie samen.
Verzamel je eigen informatie te verzamelen, en vorm je eigen mening.

Dat de medische kankerindustrie zelf ‘een kanker’ is, is goed om te weten.
Belangrijker is dat je zelf kanker zelf het beste kan voorlómen en genezen.

Kanker is een “degeneratieziekte; dat is een ziekte waarbij het lichaam uiteenvalt.
Ons lichaam is opgebouwd uit vier samenhangende niveaus:

Anatomie <= Fysiologie <= Systeemregulatie <= Systeemintegratie.
Dus Fysiek <= Chemisch <= Elektromagnetisch <= Informatie.

Dit is mijn hypothese:

Kanker ontstaat in eerste instantie door stress – van welke soort dan ook.
Het gevolg is een elektromagnetische verstoring in het lichaam: een blokkade: elektrostatisch.
Daardoor is lokaal de elektronenbalans verstoord: het lichaam is ter plekke verzuurd.
De cellen in dat gebied moeten maar zien hoe ze kunnen overleven en dat doen ze dan ook: als kanker.

Stress => Blokkade => Verzuring => Kanker

Kanker is een cluster van cellen die zijn teruggevallen op meer primaire functie.
Daarin is ook rondom de cluster een andere biotoop ontstaan: een andere/’oudere’ leefomgeving.
Daardoor is er ook een terugval voor de symbionten rondom die cellen: tot virus en schimmel.
Zodra het lokale klimaat hersteld wordt, dan  ontgroeit zich ook de kanker.

Dat is het beeld zoals het bij mij is ontstaan door wat ik heb gelezen en gehoord.
Een van mijn vrienden had kanker en heeft men veel verteld over zijn genezing.
Hij had zelf een honderdtal geneeswijzen voor kanker gevonden, die ik hier verzamel.
Belangrijker dan dat: er is een grote industrie die het genezen van kanker probeert te voorkomen.

Belangrijker/ernstiger dan de kanker in ons lichaam is de kanker in de geneeskunst.
Vergelijken met de groep van cellen die wil doorgroeien en ten koste van de rest van het lichaam.
In geval van aan kanker in om lichaam zijn de cellen zich in feite ‘van geen kwaad bewust’.
In het geval van de industrie die verdient aan kanker lijkt het te gaan om pure opzet: verdienen aan ziekte.

Gezondheid en genezing is altijd een persoonlijke zaak: het gaat om jou lichaam en jouw leven.
Het is een jou om je eigen gezondheid te kunnen verzorgen: je voeding is je medicijn.
Het gaat erom, om op een gezonde manier je lichaam te kunnen beleven.
Daartoe is deze website bedoeld: om je te helpen dat voor jezelf te realiseren.

We hebben allemaal regelmatig kanker in ons lichaam; het is een deel van ons leven.
Normaliter genezen we daarvoor zonder dat we dat zelfs merken: we genezen van kanker.
Dat is wat veel mensen al hebben ondervonden en op het internet hebben beschreven.
Deze website valt slechts samen wat al die mensen hebben gevonden, om daarvan te leren.

Groente/Fruit Voeding => Ontzuring => Ontstoring => Natuurlijk Herstel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


7 × = zestig drie