12.12) Samenvatting t.a.v. de Bio-elektronica

Ziekte ontstaat volgens de bio-elektronica als de zuurgraad, de mate van oxidatie versus reductie en de weerstand van lichaamsvloeistoffen, als aderlijk bloed, urine en speeksel door langdurig volgehouden verkeerde voeding en drinkwater zodanig veranderen, dat bacteriën, virussen, schimmels en parasieten in het lichaam een goede voedingsbodem kunnen vinden. Ook andere veranderingen in het lichaam, zoals die bij kanker en trombose worden door deze verschuiving mogelijk.

De bio-electronica maakt begrijpelijk waarom de diëten van Ann Wigmore, Dr. Schnitzer en Kousmine bij ziekte genezend werken. Zij maken het biologische terrein van het menselijk lichaam weer gezond. Hierdoor verliest de ziekte als het ware de voedingsbodem, die het nodig heeft om te kunnen floreren en sterft af.
Het lichaam gaat vervolgens zelf aan het werk om de opgelopen schade zoveel mogelijk te herstellen. Dit is ook de verklaring waarom deze diëten de basis leggen voor de genezing van zoveel verschillende ziektes.

De bio-elektronica maakt duidelijk dat we met antibiotica, vaccinaties en andere medische behandelingen inderdaad specifieke ziekten kunnen voorkomen en genezen. Het nadeel van dit soort behandelingen is dat zij, in combinatie met onze moderne voeding, op de lange duur tevens het biologische terrein van het lichaam geschikt maken voor andere, niet alleen ergere ziektes zoals kanker en hart en vaat ziekten, maar ook nieuwe ziekten.

De bio-elektronica heeft het begrip gezondheid objectief meetbaar gemaakt. Daarmee is het mogelijk geworden om therapieën objectief te testen op hun werkzaamheid, door de gezondheid voor en na de behandeling te meten. Als die verbetert, dan werkt de therapie en kan hij breed toegepast worden. Ook bij dierproeven en in de diergeneeskunst  zou deze techniek toegepast kunnen worden.

De bio-electronica is een wetenschappelijke methode voor het onderzoek van de levende natuur. Zij kan de gezondheid en ziekte van levende mensen, levende dieren en levend voedsel meten en daaraan therapeutische maatregelen verbinden.

De bio-electronica moet nu echter niet als de nieuwe waarheid beschouwd worden, maar als een stap vooruit. In de praktijk zal ook de bio-elektronica, zoals ze nu bestaat, op tal van punten tekort schieten en op tal van vragen geen antwoord geven. Zo zijn er in enkele gevallen mensen gevonden met grote kankertumoren, waarvan het bloedbeeld normaal was!
Wat voeding betreft, kunnen we constateren dat de in eerste instantie gevonden kenmerken van gezonde voeding overeind zijn gebleven. Deze zijn nu definitief, vers, rauw, biologisch en thuis bewerkt of gekiemd of melkzuur gefermenteerd. Stomen is de beste manier van koken.

De voeding zoals de natuur die ons van oorsprong geeft, moet zoveel mogelijk onveranderd gegeten worden volgens de bio-elektronica. Gezonde voeding komt rechtstreeks uit de natuur en niet via de fabriek. De voeding uit de fabriek is door de industriële bewerking te geoxideerd en te basisch geworden.

VERVOLG

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


+ zes = 15