Voetnoten

1) Inleiding

 1. An Agricultural Testament, Sir Albert Howard, C.I.E., M.A.,1943, Oxford University Press, Hoofdstuk 11.
 2. De Telegraaf 8-2-2003, blz. T45, “Wereld stevent af op een enorme gezondheidscrisis”.
 3. Dominique Belpomme, Ces Maladies Créées par L’Homme.
 4. Dr. Johann Georg Schnitzer, Der Alternatieve Weg zur Gesundheit, tweede druk 2002, blz. 12.

Hoofdstuk 2

 1. Sir Robert McCarrison, Nutrition and National Health.
 2. G. T. Wrench, The Wheel of Health, Hoofdstuk 6.

Hoofdstuk 3

 1. Zie hiervoor de boeken “Pottengers Cats” en “Traditional Foods are your best Medicine”.
 2. Science in Agriculture blz. 62.
 3. 2a) Wasser & Salz, Barbara Hendel, Peter Ferreira, Ina Verlag, blz.39.
 4. Sally Fallon in een interview met het tijdschrift Acres USA jaargang 2003, special edition.
 5. Conscious Eating blz. 192.
 6. Ces Maladies Créées par L’homme, blz.227.

Hoofdstuk 4

 1. Sally Fallon in een interview met het tijdschrift ACRES USA 2003, special edition.

Hoofdstuk 6

 1. Gesch CB en anderen. Influence of supplementary vitamins, minerals and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. Britisch Journal of Psychiatry 2002:181 (1):22-8.
 2. Tijdschrift Acres USA, September 2004, bladzijde 2.
 3. Zie hiervoor de hoofdstukken over de bio-elektronica van Vincent.

Hoofdstuk 8

 1. How I conquered Cancer Naturally door Eydie Mae Hunsberger en Chris Loeffler, Harvest House Publishers.
 2. www.Hippocratesinsti.com
 3. In het hoofdstuk over de bio-electronica van Vincent, worden de inzichten van Vincent besproken, over de rol die antibiotica mogelijk speelt om het biologische terrein van de mens geschikt te maken voor het ontstaan van kanker.

Hoofdstuk 9

 1. In het hoofdstuk over de bio-elektronica van Vincent gaan we veel dieper op dit aspect in.
 2. Zie hiervoor de Orthomoleculaire Koerier 20e jaargang nr. 2 – nummer 111 april 2005, blz. 29 en 30.
 3. Zie hiervoor het boek van Dr. Schnitzer, Risikofaktor Bluthochdruck, Lebensbedrohend, aber heilbar en zijn website www.dr-schnitzer.de

Hoofdstuk 10

 1. The Cure for all Advanced Cancers (blz. 20,23,38 en 409)
 2. www.Kousmine.com

Hoofdstuk 11

 1. Adele Davis, Let’s get Well, Hoofdstuk 33, blz. 299.
 2. Ron Schmid, The Untold Story of milk, Hoofdstuk 6.
 3. Paavo Airola, How to get Well, 24ste druk, blz. 183 en volgende.
 4. Charles Walters en C.J. Fenzau, Eco-Farm, Hoofdstuk 11.

Hoofdstuk 12

 1. Zie Wasser & Salz, Urquel des Lebens, Hendel en Ferreira, INA Verlag, ISBN 9 783952 275245 bladzijde 109.
 2. Dr. W. M. A. Albrecht,, Soil Fertility and Animal Health, hoofdstuk 8
 3. Raphaël Cannenpasse, Precis de Bioelectronique, blz. 202 en 203.
 4. Renzenbrink, “Voeding voor de ouder wordende mens”
 5. Kollath heeft een belangrijk deel van zijn waarnemingen en onderzoekingen neergelegd in zijn boek “Getreide und Mensch – eine Lebensgemeinschaft”, waaraan dit overzicht ontleend is.
 6. ACRES USA maart 2005 blz. 33
 7. La Geobiologie et Vous blz. 249 en volgenden
 8. Jocelyne Albert, Du Kombucha à Mycosanté d’après la bioélectronique de
 9. Vincent, Sources Vitales, nr. 48, September 2003.
 10. De proeven met de konijnen werden oorspronkelijk beschreven in de Revue de Pathologie générale et Phys. Clin. 1962 – N° 735 en zijn herdrukt in het boek “Bio-Electronique Vincent, Evolution de 1952 à 1986, Publications Essentielles”. Artikel nummer 40.
 11. Zie hiervoor hoofdstuk 15 van “Living Energies” door Callum Coats over leven en werk van Schauberger.
 12. Sources Vitales, nummer 50, Maart 2004.
 13. Zie voor de karakteristieken en eigenschappen van natuurlijk water het boek “Living Water” van Olof Alexandersson over het werk van Viktor Schau-berger op dit gebied. Zie verder “The Water Wizard”, editor Callum Coats.
 14. Water Wizard” blz. 47.
 15. Acres USA van oktober 2004.
 16. ORTHO nummer 1 – 2004.
 17. The Cure for all advanced Cancers, blz. 269.
 18. Sources Vitales,1986 nummer 2, blz. 7.
 19. Tijdschrift Uitzicht van de Moermanvereniging, jaargang 31 nummer 4, blz 21
 20. The Economist van 24 april 2004
 21. Midi Libre van 26 april 2004
 22. Adele Davis rapporteert deze feiten in haar twee boeken “Let’s eat right to keep fit” en “Let’s get wel”. In “Let’s get wel” geeft zij meer dan 10 referenties naar de wetenschappelijke literatuur van die tijd, waaronder 6 van Fred Klenner zelf.

Hoofdstuk 13

 1. Les jus de Fruits et de Légumes pour notre Santé door Alain Voyeau, Sources Vitales nr. 52, September 2004.
 2. Pitié pour notre Terre, door Jeanne Rousseau, Sources Vitales nr. 30, winter 1998, blz. 19 en 20.
 3. L’aromathérapie, Dr. Jean Valnet, 10e editie, Maloine S. A., blz. 604.
 4. Precis de Bioelectronique, Cannenpasse, Résurgence, blz. 302.
 5. Les boissons de santé d’Ann Wigmore, Philippe Ferrand, Sources Vitales nr. 48, September 2003.
 6. Zie voetnoot 2, blz. 15.
 7. Zie voetnoot 2, blz.16.
 8. Boissons bretonnes, boissons de santé?, Sources Vitales nr. 48 – September 2003. blz. 20, Tabel 2.
 9. Dr. Pierre Bressy, La Bio-Électronique et les Mystères de la Vie, blz. 204.
 10. Cannenpasse, Precis de Bioelectronique, blz. 309.
 11. Zie hiervoor het artikel van Jeanne Rousseau in “Sources Vitales” 1998 nummer 30.
 12. Sources Vitales, nr. 20, juni 1995, blz 9, bovenste tabel.
 13. Sources Vitales, nr. 20, juni 1995, blz. 34.
 14. Fats that Heal Fats that Kill, blz. 21.
 15. Wasser & Salz, blz. 37 en 38.
 16. Zie hiervoor de Orthomoleculaire Koerier 20e jaargang nr. 2 – nummer 111 april 2005, blz. 29 en 30.
 17. Diet prevents Polio, Benjamin P. Sandlers, M. D., 1951

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


× twee = 12