11) DEEL 2: Atomen in formatie (verandering)

Slide 11

Vrije Keuze Beleving 011

In Deel 1 werd voorgelegd dat vrije keuze te maken heeft met de samenhang van fotonen.
Daarin kwam ook aan bod dat dit zich afspeelt in het proces van materialisatie van materie.
In ons lichaam is dit het meest expliciet, in exact het moment van celdeling, van alle cellen.
In dit 2e deel van de presentatie gaan we in op de manier waarop informatie bepalend is voor materialisatie.

Omdat wij vrije keuze aan den lijve beleven beginnen we met een nadere beschouwing van celdeling.
Daarna kijken we in meer detail naar het proces van DNA-splitsing, en hoe we daarin direct te maken hebben met atoomkrachten en kernreacties.
Vervolgens blijkt dat het niét voldoende is om de chemische veranderingen van moleculen te verklaren op basis van elektromagnetische veranderingen in atomen.

De enige manier waarop we celdelingen kunnen begrijpen is als het opbouwen van de logische verandering van samenhang, niet alleen tussen de afzonderlijke cellen, maar ook in de samenhang tussen de lichamen die zij vormen; en in de veranderingen van (fase)samenhang tussen vormen van leven en het universum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


9 − negen =