Voorwoord

Deze webzaait nodigt je uit om mee te doen om het gekanker over kanker te staken.
Kanker is weliswaar een verschrikkelijke ziekte (zoals elke dodelijke ziekte) maar niet ongeneesbaar.
Zoek op het internet, en je kan veel verschillende effectieve kankerbehandelingen vinden.
Maar kijk verder, en dan zie je ook dat verschrikkelijk veel aan kanker wordt verdient.

Deze webzaait is een Essay: een verkenning, om informatie samen te brengen.
Wat je ermee doet bepaal je zelf: “onderzoek alles, en behoud het goede”.
Het gaat, altijd, om JOUW leven, en niemand kan jouw leven voor je leven.
Als jij je (besluiten over je) leven overgeeft aan een ander, wordt je slaaf.

Deze webzaait legt voor dat er 4 verschillende oorzaken zijn voor kanker.
Deze webzaait laat ook zien dat er 4 verschillende methoden zijn die kanker genezen.
Ook kan je hier zien dat de standaard medische kankerbehandelingen kanker veroorzaken.
En je kan lezen dat kanker niet een orgaan/cel/gen ziekte is, maar een Systeemziekte.

In mijn opleiding tot arts leerde ik (over kanker) wat andere artsen ook leren/leerden.
Veel van die informatie wordt ‘beschikbaar gesteld’ door de farmaceutische industrie.
Die lijkt daarmee, op een heel fundamentele manier, de artsen in hun werk te helpen.
Echter: het eerste en belangrijkste doel van die industrie, is het verdienen aan ziekte.

Dat is ook de reden waarom over de vele effectieve kankerbehandeling weinig goede informatie is te vinden.
Of beter gezegd, er is enorm veel goede informatie, maar daarvan wordt gezegd dat die niet betrouwbaar, ‘wetenschappelijk’, is.
Daarvoor is een goede maar eenvoudige reden: wetenschap(onderzoek) wordt bepaald/gestuurd door geld.
En, meer en meer, wordt onderzoek aan de universiteiten vanuit de 3e geldstroom” (bedrijven) bepaald.

“Wie betaalt, bepaald” is een van oudsher bekend Nederlands gezegde.
Veel onderzoekers zijn daarmee bekend, in het aanvragen van onderzoeksgeld.
Er zijn al onderzoekers ontslagen, omdat de feiten niet klopten met de advertenties.
Als geld op die manier de universiteiten bepaalt, hoe kan je dan vertrouwen op wat universiteiten doseren…

Als je niet meer op de kennis van de universiteiten kan vertrouwen, doe dan je eigen onderzoek.
Zeker waar het gaat om je eigen gezondheid, is het zaak jezelf goed te kunnen/leren informeren.
Vandaar dat de Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen werd opgezet.
Om niet alleen te leren van wat we in onze cultuur onderzoeken, maar om de kennis van ALLE wereldculturen te kunnen gebruiken

Wereldwijd is kanker bekend, maar niet overal gevreesd.
Er zijn behandelaars die met kanker korte metten maken.
Ze doen dat niet door kanker te bestrijden, maar door het lichaam te genezen.
Daarbij worden soms technieken gebruikt, die meer vragen oproepen dan beantwoorden…

Dat impliceert dat we anders over kanker moeten (leren) denken.
Als andere culturen met andere methoden andere effecten hebben, wat is het dat zij wel en wij niet begrijpen?
Dat is het thema van dit boek, over het beeindigen van het gekanker over kanker.
Het is bedoeld als een detective verhaal, een puzzelboek, een quiz, om anders te leren denken.

Maar we kunnen de oplossing wel direct hier presenteren: kanker is verstoorde celcommunicatie.
Cellen hebben elk hun celcyclus, met daarin de Pauze Fase – bedoeld voor celsynchronisatie.
Is die celsynchronisatie noet mpogelijk, dan zijn de cellen op zichzelf aangewezen.
Ze proberen de situatie zo goed als het kan te redden: door eenvoudig door te gaan met wat ze al doen, ‘meer van hetzelfde’.

Dat, is de samenvatting van kanker: ‘meer van hetzelfde’.
Doordat cellen hun celcyclus niet kunnen synchroniseren.
Doordat er in het lichaam verstoringen zijn die dat beletten.
Vaak zijn we zelfde de oorzaak van die verstoring.

  1. Overlevingsstress – Psychologisch
  2. Elektromagnetische stress – elektromagnetisch
  3. Verzuringsstress – (vrije elektronen) chemisch
  4. Nutrientenstress – fysieke factoren

Daarmee ligt de oplossing voor de hand:

  1. Los het levenslijden op – levenstraumabehandeling
  2. Herstel de elektromagnetische balans – ont’lading
  3. Verzorg ont’zuring van het lichaam – goede voeding
  4. elimineer de stressfactoren – omgevingshygiene

Stel je voor: je bent een cel, in een lichaam, en je bent de kluts kwijt.
Je probeert te redden wat je kan, maar om je heen is er te veel herrie.
Mentale conflicten, elektrische stoorsignalen, verzuring (‘hitte’), en geen handvaten om dat te herstellen.
Alles wat je nodig hebt is rust, geen herrie, herkenning, en goede voeding…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


9 × acht =