BA – Bijles voor Artsen

Toen ik aan mijn arts-opleiding begon was ik al afgestudeerd ingenieur.
Tot mijn verrassing, verbijstering, leerden artsen wat ik in Delft leerde.
Ze kregen uitleg in de klassieke mechanica, ‘determinisme’.
En het geloof dat wetenschap herhaalbaar en voorspelbaar zou zijn.

Het tegen deel is het geval: alleen klassieke wetenschap is ‘voorspelbaar’.
Dat komt doordat aannamen worden gedaan waardoor het model wordt vereenvoudigd.
Dat is waarom later relativiteit, kwantum en vbeldtheorie werd ontwikkeld.
Omdat de klassieke wetenschap te simplistisch, te beperkt, incompleet is.

Klassieke wetenschap geldt voor de beschrijving van (dode!) materie.
Relativiteitstheorie geldt voor de (dode) moleculaire processen.
Kwantumtheorie geldt voor de elektromagnetische transformaties.
Veldtheorie geldt voor de subatomaire fase in formatie.

Artsen leren fascinerend veel over het menselijk lichaam.
Maar het meeste van wat ze leren geldt in feite alleen voor kadavers.
Ze beseffen niet (meer) dat het lichaam wordt opgebouwd door levende cellen.